Author Archives: shashinalla77

కూర నారాయణ జీయర్

తిరునక్షత్రం- మార్గశీర్ష(మార్గళి) – ధనిష్ఠా నక్షత్రం 

అవతార స్థలం- శ్రీరంగం

ఆచార్యులు- కూరత్తాళ్వాన్, పరాశర భట్టర్ 

పరమపదం అలకరించిన స్థలం- శ్రీరంగం

గ్రంధరచనలు- సుదర్శన శతకం, స్తోత్రరత్న వ్యాఖ్యానం, శ్రీసూక్తభాష్యం, ఉపనిషద్ భాష్యం, నిత్య గ్రంథం(తిరువారాధన క్రమం) మొదలైనవి

శిష్యులు- శేమమ్ జీయర్, తిరుక్కురుగై పిళ్ళాన్ జీయర్, సుందర పాడ్య దేవుడు మొదలైన వారు.

ఎంబార్  సోదరులగు శిరియ గోవింద పెరుమాళ్ కు మార్గళి మాస ధనిష్ఠా నక్షత్రమున శ్రీరంగమున అవతరించిరి. సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించిన తర్వాత వీరు కూరనారాయణ జీయర్ గా, నలం తిఘళ్ నారాయణ జీయర్ గా, నారాయణముని గా, పెరియ జీయర్ గా మరియు శ్రీరంగనారాయణ జీయర్ గా వ్యవహరింపబడేవారు.

emperumanar-azhwan-bhattar ఎంపెరుమానార్ , కూరతాళ్వాన్ మరియు పరాశర భట్టర్

వీరు సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించక మునుపు వీరికి “ఎడుత్త కై అళిగియ నాయనార్” అనే కుమారులుండేవారు. వీరు మొదట కూరతాళ్వాన్ శిష్యులుగా ఉండి పిమ్మట ఆళ్వాన్ తిరుక్కుమారులగు పరాశర భట్టర్ శిష్యులై వీరి వద్ద సాంప్రదాయమును అధిగమించిరి.

వీరు బాహ్యంగా శ్రీరంగమున పార్థసారథి సన్నిధి మరియు గరుడాళ్వార్ సన్నిధి మొదలైనవి నిర్మింపచేశారు. ఇంకా పెరియ పెరుమాళ్ కు ఆంతరంగిక కైంకర్యములు ఎన్నో చేశారు.

కూరనారాయణజీయర్ తరువాతి కాలంలో వేంచేసి ఉన్న వేదాంతాచార్యులు వీరిని తమ గ్రంథములలో పెరియ జీయర్ గా పేర్కొన్నారు. ( కూరనారాయణ జీయర్ అను పేరు గల ఇంకొకరు వేదాంతాచార్యుల తర్వాతికాలంలో కూడ ఉన్నారని తెలుస్తుంది) వేదాంతాచార్యులు తమ సొంత  స్తోత్రవ్యాఖ్యానములో కూరనారాయణజీయర్  స్తోత్రవ్యాఖ్యానమును ఉట్టంకించారు.

ఇంకను కూరనారాయణ జీయర్ కృత శ్రీసూక్త భాష్యం మరియు నిత్యగ్రంథములను వేదాంతాచార్యులు తమ రహస్యత్రయ సారంలో పేర్కొన్నారు. కూరత్తాళ్వాన్ శిష్యులైన  కూరనారాయణజీయర్ ఆ కాలంలో వేంచేసి ఉన్ననఙ్ఞీయర్ కన్నా వయస్సులో పెద్దవారు కనుక  వీరి మధ్య వ్యత్యాసమును తెలియపరచుటకు  వేదాంతాచార్యులు,  కూరనారాయణ జీయర్ ను పెరియ (పెద్ద) జీయర్ గా వ్యవహరించారు.

మామునులు తమ ఈడుప్రమాణతిరట్టులో (నంపిళ్ళై యొక్క ఈడు మహావ్యాఖ్యానములో నుండి సేకరించిన ప్రమాణాలు) కూరనారాయణజీయర్ కృత ఉపనిషద్ భాష్యం ను ఉట్టంకించారు. అలాగే మామునులు , కూరనారాయణ జీయర్ ను  “శుద్ధ సంప్రదాయ నిష్ఠులు” (సాంప్రదాయము విషయములందు దృఢమైన ఆచరణ కలవారు) అని పేర్కొన్నారు.

కూరనారాయణజీయర్ సుదర్శన ఉపాసకులుగా తెలుపబడ్డారు. ఒకసారి కూరత్తాళ్వాన్ , కూరనారాయణ జీయర్ తో ఇలా అన్నారు ” మనం శ్రీవైష్ణవ కుంటుంబములో జన్మించిన వారము, ఈ సాంప్రదాయమున ఉపాసనలు చేయుట తగదని పరిగణింపబడుతుంది. మనం  సంపూర్ణంగా భగవంతుని పై ఆధారపడిన వారము,  స్వప్రయోజనాలను చేకూర్చు ఈ ఉపాసనలను చేయుట అనుచితము కదా “. దీనికి కూరనారాయణ జీయర్ “ఈ ఉపాసన నా ప్రయోజనమునకు కాదు, భగవానునికి మరియు భాగవతుల సేవార్థం మాత్రమే” అని విన్నవించారు. ఈ మాటకు సంబంధించిన రెండు సంఘటనలు ఈ  ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాము.

 • పూర్వము నంపెరుమాళ్ కు కావేరీ నదిలో తెప్పోత్సవము జరుగుతుండేది. ఒక సారి ఉత్సవం జరుగుతున్నప్పుడు ఆకస్మికంగా వరద రావడంచేత తెప్పం(పడవ) వరదలోకి నెట్టబడింది. ఆ సమయాన కూరనారాయణజీయర్ తమ ఉపాసన శక్తి వలన తెప్పమును జాగ్రత్తగా ఒడ్డునకు చేర్చారు.  ఆనాటి నుండి శ్రీరంగములోనే ఒక పెద్ద తటాకం(tank) ఏర్పరచి దానిలో  తెప్పోత్సవము సురక్షితంగా జరుపవలెనని కైంకర్యపరులకు ఆఙ్ఞాపించారు జీయర్.

namperumal-theppam                                                       ఉభయ దేవేరీలతో కూడిన నంపెరుమాళ్ తెప్పోత్సవం

 • ఒక సారి తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరైయర్ వ్యాధితో బాధపడుతుండెడివారు, దీనివలన పెరియపెరుమాళ్ కైంకర్యమునకు ఆటంకం కలిగేది. అప్పుడు కూరనారాయణజీయర్ సుదర్శన శతకమును రాసి,  స్తోత్రం చేయుట వలన అరైయర్ వ్యాధి నుండి  విముక్తులయ్యారు. ఈ విషయం సుదర్శన శతక తనియన్ లో స్పష్ఠంగా తెలుపబడింది.

thiruvarangapperumal arayar                                                                తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరైయర్

 

శ్రీరంగమున ఎంపెరుమానార్ తర్వాత వారి మఠము కూరనారాయణజీయర్ కు సమర్పించబడింది. ఆ మఠమునకు “శ్రీరంగ నారాయణ జీయర్ మఠం” గా నామకరణం చేయబడింది. ఆనాటి నుండి క్రమంగా జీయర్లు పరంపరగా వస్తు శ్రీరంగ దేవాలయమునకు కైంకర్యం చేస్తున్నారు.

ఇంతవరకు కూరనారాయణ జీయర్ వైభవమును అనుభవించాము. వారి శ్రీపాదములయందు భగవత్/భాగవత/ఆచార్య కైంకర్యం చేయాలని ప్రార్థన చేద్దాం.

కూరనారాయణ జీయర్ తనియన్

శ్రీపరాశరభట్టార్య శిష్యం శ్రీరంగపాలకమ్ |
నారాయణమునిం వందేఙ్ఞానాధి గుణసాగరం ||

సముద్రము వంటి విశాలమైన  ఙ్ఞాన  భక్తి  వైరాగ్యముల కలిగి శ్రీరంగపాలకులై, శ్రీపరాశరభట్టరుల శిష్యులైన కూరనారాయణ జీయర్ కు వందనము చేయు చున్నాను.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

archived in https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, also visithttp://srivaishnavagranthams.wordpress.com/, http://sriperumbuthur.blogspot.com

మూలం: https://guruparamparai.wordpress.com/2013/12/30/kura-narayana-jiyar/

తిరునారాయణ పురత్తు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

ay-jananyacharyar

తిరునక్షత్రం: ఆశ్వీజ(తులామాసం) పూర్వఫల్గుణి నక్షత్రం .

అవతారస్థలం : తిరునారాయణ పురం.

ఆచార్యులు: తమ తండ్రిగారు లక్ష్మణాచార్యులు(పంచ సంస్కారములు)మరియు  నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళై(గ్రంథకాలక్షేప గురువులు)

పరమపదించిన స్థలం: తిరునారాయణ పురం

గ్రంథరచనలు: తిరుప్పావై వ్యాఖ్యానం( ఇరండా ఆరాయిరప్పడి)మరియు స్వాపదేశం , తిరుమాలై  ప్రబంధమునకు వ్యాఖ్యానం, ఆచార్యహృదయమునకు,  శ్రీవచనభూషణమునకు  మరియు మామునును కీర్తించు తమిళ పాశురములకు వ్యాఖ్యానం.

తల్లిదండ్రులు ఇతనికి పిన్నవయస్సులో దేవరాజర్  అని పేరుంచిరి. దేవపెరుమాళ్, ఆసూరిదేవరాజర్, తిరుత్తాళ్వరై దాసర్, శ్రీశానుదాసర్, మాతృ గురు, దేవరాజ మునిధర్ మరియు ఆయ్  జనన్యాచార్యులు అని నామాంతరములు కలవు.

ఆయ్ అనగా అమ్మ అని అర్థం. తాను తిరునారయణ పెరుమాళ్ కి పాలను కాచి సమర్పించే కైంకర్యమును చేసేవారు. ఒకనాడు వీరు కైంకర్యమునకు  కొద్దిగా ఆలస్యం అయినది , అప్పుడు తిరునారయణ పెరుమాళ్ ” మా ఆయ్ (అమ్మ) ఎక్కడ?అని  వారిపై మాతృవాత్సల్యమును చూపిరి. ఆనాటి నుండి వీరిని ఆయ్ అని లేదా జనన్యాచార్యులని వ్యవహరించేవారు. ఇది దేవరాజ పెరుమాళ్ కి నడాదూర్ అమ్మాళ్ మధ్య ఉన్న సంబంధమును   పోలి ఉండును.

వీరు గొప్పపండితులు మరియు ఉభయ వేదాంతములో అనగా ద్రావిడ మరియు సంస్కృత వేదాంతములలో బహు నిష్ణాతులు.

తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై  మరియు తిరువాయ్ మొళి ఆచ్చాన్(ఇళంపిళ్ళిచెయ్ పిళ్ళై) తో కలసి తాను నంపిళ్ళై గారి ఈడు వ్యాఖ్యానాన్ని నాలూర్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై ద్వారా సేవించారు. ఈడు యొక్క వివరణ ఇక్కడ చూడవచ్చు  (https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2015/04/13/eeyunni-madhava-perumal/).

ఆచార్య హృదయం(అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్  – పెఱ్రార్ పెఱ్రార్    అని ఆయ్ జనన్యా చార్యులు – మణవాళ  మాముని)  పరంపరలో వీరు కూడా కీర్తింపబడ్డారు.

మామునులు ఆచార్యహృదయానికి వ్యాఖ్యానాన్ని వ్రాసేటప్పుడు 22 వ చూర్ణికా వ్యాఖ్యానం దగ్గర  వారు  స్పష్ఠీకరణ చేయాలనుకున్నారు. ప్రత్యేకించి ఈ చూర్ణిక వ్యాఖ్యానం దగ్గర వీరు తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళైకి సహఅధ్యాయి అయిన ఆయ్ జనన్యాచార్యుల గురించి చర్చించాలనుకొని ‘ఆయ్’ తమ ఆచార్యుల భావించారు. మామునులు ఆళ్వార్ తిరునగరి నుండి తిరునారాయణ పురం వెళ్ళడానికి నమ్మాళ్వార్ దగ్గర ఆఙ్ఞను తీసుకుని బయలుదేరారు.

అదే సమయాన మామునుల గొప్పవైభవమును విన్న ఆయ్ జనన్యాచార్యులు తాము మామునులను దర్శించాలని ఆళ్వార్ తిరునగరికి బయలుదేరారు. వీరిద్దరు ఆళ్వార్ తిరునగరి వెలుపల కలుసుకున్నారు. పరస్పరం నమస్కరించుకొని మర్యాదలతో పలకరించుకొని ఆలింగనం చేసుకున్నారు.   మామునుల శిష్యులు వీరిద్దరి కలయికను పెరియనంబి మరియు ఎంపెరుమానార్ ల కలయిక వలె జరిగినదని భావించి పారవశ్యముచే ఆనందాన్ని అనుభవించారు.

ఇద్దరు కలసి ఆళ్వార్ తిరునగరికి  చేరుకున్నారు. మామునులు ఆచార్యహృదయాన్ని ఒక సారి సంపూర్ణంగా  ఆయ్ జనన్యాచార్యుల వద్ద సేవించారు. ఉపన్యాసం చివరి రోజున మామునులు,  ఆయ్ జనన్యాచార్యుల మీద  ఒక అందమైన తనియన్ ను వ్రాసి వారికి సమర్పించారు. ఆయ్ జనన్యాచార్యులు దానికి తగిన వాడిని కాదని భావించి  ప్రతిగా వారు మామునులను కీర్తిస్తు ఈ తమిళ పాశురాన్ని అనుగ్రహించారు.

పూత్తురిల్ వన్దుదిత్త  పుణ్ణియనో?
పూంగకమళుం తాతారుంఅళిగియమార్బన్ తానివనో?
తూత్తూర వన్ద నెడుమాలో ?
మణవాళ మామునివన్  ఎన్దైయివర్ మూవరిలమ్ యార్?

సంక్షిప్త అనువాదం: 

వీరు శ్రీపెరుంబుదూర్ లో దర్శనమిచ్చు సద్గుణ సంపన్నులగు ఎంపెరుమానారా?

వీరు వకుళపుష్పమాలచే అలంకరింప బడ్డ నమ్మాళ్వారా?
కృష్ణునిగా తనకు తాను పాండవులను రక్షించడానికి వచ్చిన  దూత యా?-సౌలభ్య ప్రదర్శన
పైన చెప్పిన ముగ్గురి కన్నా  నాయందు తండ్రి ఆప్యాతను ప్రదర్శించిన మామునులు వీరు.

ఆయ్ జనన్యాచార్యులు కొంత కాలం ఆళ్వార్ తిరునగరిలో నివసించి చివరకు తిరునారాయణ పురమునకు  చేరుకొనిరి. కాని వీరు లేని సమయాన వీరిపట్ల అసూయ గలవారు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు పరమపదమును చేరుకున్నారని ప్రచారం చేసి సంపదనంతా స్వాధీనపరచుకొని దేవాలయ ఆధీనంలోకి చేర్చారు.

దీని చూసిన జనన్యాచార్యులు చాలా ఆనందించి ఇలా అన్నారు “భగవానుడు తన ఆప్తుల దగ్గరనుండి సంపదనంతటిని తీసుకొనేస్తారు కావున ఇది గొప్పచర్యే”. సాధారణ జీవితాన్ని గడపినారు. ఆచార్యుని ద్వారా అనుగ్రహించిబడిన  తమ తిరువారాధన పెరుమాళ్(ఙ్ఞానపిరాన్)తో కైంకర్యము కొనసాగాలని ప్రార్థన చేశారు.  అంతిమదశలో సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించి పరమపదమునకేగి అక్కడ ఎంపెరుమాన్ కు నిత్యకైంకర్యము చేయసాగిరి.

ఇంతవరకు మనం ఆయ్ జనన్యాచార్యుల విశేషమైన జీవిత ఘట్టములను చూశాము. వీరు బహుముఖప్రఙ్ఞాశాలి ,  తన ఆచార్యులకు మరియు మామునులకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండేవారు. లేశమాత్ర భాగవత కైంకర్యము మనకు అబ్బాలని ఆయ్ జనన్యాచార్యుల పాద పద్మముల  యందు ప్రార్థన చేద్దాం.

ఆయ్ జనన్యాచార్యుల తనియన్:

ఆచార్య హృదయస్యార్త్తాః సకలా యేన దర్శితాః |
శ్రీశానుదాసమ్ అమలం దేవరాజం తమాశ్రయే ||

ఆచార్య హృదయమునకు దివ్యార్థములను అనుగ్రహించిన,  అమలులై(ఎలాంటి అఙ్ఞానములేక‌) ఉన్న శ్రీశానుదాసులు అను నామాంతరము కలిగిన దేవరాజాచార్యులను ఆశ్రయిస్తున్నాను.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

మిగితా ఆళ్వారాచార్యుల వివరణ కోసం దీనిని దర్శించండి. https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, మరియు  http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/24/thirunarayanapurathu-ay/

వేదాన్తాచార్యులు

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

vedanthachariarThiruvallikeni

వేదాన్తదేశికులు, తిరువల్లిక్కేణి(ట్రిప్లికేన్)

శ్రీమాన్ వేంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరీ |
వేదాంతాచార్య వర్యోమే సన్నిధత్తాం సదా హృది ||

ఎవరైతే కవులకి(వ్యతిరేఖులకు) ప్రతివాదులకు సింహము వంటి వారో,ఙ్ఞాన భక్తి , వైరాగ్య ములకు ఆవాసమైన శ్రీ వేంకటనాథార్యులు( వేదాంతదేశికులు) సదా నా హృదయములో నివసింతురు గాక.

అవతార వివరములు

జన్మించినప్పుడు నామము వేంకటనాథులు
అవతార సంవత్సరం కలియుగ ఆరంభం నుండి 4370 (1268 AD)సంవత్సరములు
మాసం మరియు తిరునక్షత్రం ఆశ్వీజ మాస శ్రవణా నక్షత్రం (తిరువేంగడ ముడయాన్ వలె)
అవతార స్థలం తిరుతంగా,కాంచీపురం
గోత్రం విశ్వామిత్ర
అవతారం తిరువేంగడ ముడయాన్ యొక్క దివ్య ఘంట(తమ సంకల్ప సూర్యోదయం అను గ్రంథంలో ప్రస్తావించారు)
జననీజనకులు  తోతాంరంబ మరియు అనంతసూరి
అవతార సమాప్తికి వీరు వయస్సు శత సంవత్సరములు.
శ్రీరంగం నుండి ఈ విభూతి యందు అవతార సమాప్తి-కలియుగ సంవత్సరం  4470 (1368 AD)

వీరికి శ్రీరంగనాథుడు “వేదాన్తాచార్యులు”అని , “కవితార్కిక కేసరి” మరియు శ్రీరంగనాయకి ” సర్వతంత్ర స్వతంత్రులు” అని  బిరుదులను అనుగ్రహించారు.

వీరి కుమారులు ‘వరదాచార్యులు’. వరదాచార్యుల శిష్యులు ‘ బ్రహ్మతంత్ర స్వతంత్ర జీయర్’.

కిడాంబి ఆచ్చాన్ యొక్క మనుమడగు కిడాంబి అప్పులార్,  శ్రీ నడాదూర్ అమ్మాళ్ యొక్క శిష్యుల్లో ఒకరు.

“అప్పుళ్” అను పదం ‘తిరువిరుత్తం’ లో మూడుసార్లు గరుడన్ కు సూచించబడినది. గరుడన్ కు ఉన్న లక్షణాలు వీరియందు ఉన్నవి కాన వీరికి ‘అప్పులార్’ అను పేరు ఆపాదించబడింది. ఇంకొక పేరు కూడ ఉన్నది అది- ‘వాదిహంసాబువాహర్’  అనగా ప్రతివాదిని పరాజయం పొందించువారు – ఈ నామం శ్రీరామానుజులు అనుగ్రహించారు.

ఈ కిడాంబి అప్పులార్ యొక్క మేనల్లుడే ప్రసిద్ధిగాంచిన వేదానన్తాచార్యులు .

పిన్నవయస్సులో వేదాన్తాచార్యులు  తన మేనమామతో (కిడాంబి అప్పులార్)తో కలసి నడాదూర్ అమ్మాళ్ యొక్క కాలక్షేపగోష్ఠికి వెళ్ళేవారు.ఆ సమయమున  వేదాన్తాచార్యులను ఉద్ధేశిస్తూ    నడాదూర్ అమ్మాళ్  ‘విశిష్ఠాద్వైత శ్రీవైష్ణవ సిద్ధాంతానికి ఉన్న అన్నీ ప్రతికూలతలను నిర్మూలించి గొప్ప సిద్ధాంతమును స్థాపిస్తారు’ అని మంగళాశాసనం అనుగ్రహించారు.

గ్రంథములు

నడాదూర్ అమ్మాళ్ యొక్క ఆశ్వీరాదబలం వల్ల వేదాన్తాచార్యులు అసంఖ్యాక గ్రంథములను రచించారు మరియు విశిష్ఠాద్వైత సిద్ధాంతానికి  వ్యతిరిక్తతో ఉన్న ప్రతివాదులను మరియు  తత్త్వవేత్తలను వాదం లో జయించారు.

శ్రీ వేదాన్తాచార్యులు శతాధిక గ్రంథకర్త. ఇవి సంస్కృతములో ,ద్రావిడములో మరియు మణిప్రవాళ (సంస్కృత తమిళ మిళితం ) భాషలలో ఉన్నవి

కొన్ని అతి ముఖ్య గ్రంథములు

* తాత్పర్య చంద్రిక- గీతా భాష్య వ్యాఖ్యానం

* తత్త్వటీక. శ్రీభాష్యమునకు వ్యాఖ్యానం

*న్యాయ సిద్ధాంజనం- సాంప్రదాయ తత్త్వ విశ్లేషణా గ్రంథం

*శత దూషణి- అద్వైతసిద్ధాంత ఖండనా  వాదన గ్రంథం

* అధికర్ణ సారావళి- శ్రీభాష్యం పై ఒక వ్యాఖ్యాన గ్రంథం

*తత్త్వ ముక్తాకఫలం – తత్త్వనిరూపణ- సర్వార్థసిద్ధి వ్యాఖ్యానం

*గద్యత్రయం మరియు స్తోత్రచతుశ్లోకి లపై సంస్కృత భాష్యం

*సంకల్ప సూర్యోదయం- నాటకం

*దయాశతకం, పాదుకాసహస్రం, యాదావాభ్యుదయం, హంససందేశం

* రహస్యత్రయసారం, సాంప్రదాయ పరిశుద్ధి, అభయప్రధాన సారం,పరమత భంగం

*మునివాహనభోగం- అమలనాదిపిరాన్ పై వ్యాఖ్యానం

*ఆహార నియమం-  ఆహారనియమాలు సూచించ బడ్డాయి- తమిళంలో

* స్తోత్రాలు- దశావతార స్తోత్రం, గోదాస్తుతి, శ్రీస్తుతి,యతిరాజ సప్తతి,హయగ్రీవస్తోత్రం  మొదలైనవి

*ద్రమిడోపనిషత్ తాత్పర్య రత్నావళి,  ద్రమిడోపనిషత్ సారం- తిరువాయ్ మొళి అర్థ సంగ్రహం

పుత్తూర్ స్వామి యొక్క ప్రచురణ అయిన  ‘మాలర్’ నుండి అధిక మొత్తంలో విషయ సంగ్రహం చేయబడింది.

SriVedanthachariar_Kachi_IMG_0065

కాంచీపురమునకు సమీపాన ఉన్న తూప్పిల్ లో ని అవతార ఉత్సవ చిత్రం

వేదాన్తాచార్యులు మరియు ఇతర ఆచార్యులు

వేదాన్తాచార్యులు , పిళ్ళైలోకాచార్యులను కీర్తిస్తు ఒక విశేషమైన గ్రంథమును రచించారు దాని పేరు “లోకాచార్య పంచాశత్”.

వేదాన్తాచార్యులు,  పిళ్ళైలోకాచార్యుల కన్నా కనీసం 50సంవత్సరములు పిన్న వయస్కులు.  పిళ్ళై లోకాచార్యుల యందు వేదాన్తాచార్యులకు చాలా అభిమానం ఈ విషయం మనకు ఈ గ్రంథపరిశీలనలో సులభంగా  తెలుస్తుంది. ఈ గ్రంథం  ఈ నాటికి నిత్యము తిరునారాయణ పురం(మేల్కోటే)లో పఠింప బడుతుంది.

లోకాచార్యపంచాశత్ గ్రంథమును  శ్రీ. ఉ.వే.T. C. A. వేంకటేశన్ స్వామివారు సంక్షిప్తంగా ఆంగ్లభాషలో అనువదించారు. దీనిని ఈ సైట్ లో చూడవచ్చు.

fromhttp://acharya.org/books/eBooks/vyakhyanam/LokacharyaPanchasatVyakhyanaSaram-English.pdf.

* వాదికేసరి అళిగియ మణవాళ జీయర్ తమ ‘తత్త్వదీప’అను గ్రంథమున మరియు ఇతరులు వేదాన్తాచార్యుల గ్రంథములను ప్రస్తావించారు.2.

* శ్రీమణవాళ మామునులు తత్త్వత్రయం మరియు ముముక్షుపడి (పిళ్ళైలోకాచార్య ప్రణీతం)వ్యాఖ్యానములందు వేదాన్తాచార్యులను ప్రస్తావించారు.  మణవాళ మామునులు తాము వేదాన్తాచార్యులను ‘అభియుక్తర్’ అని అభిమానంగా ప్రస్తావించారు.3.

శ్రీమణవాళ మామునుల అష్ఠదిగ్గజములలోని ఒకరైన  శ్రీఎరుంబియప్ప తమ ‘విలక్షణ మోక్షాధికారి నిర్ణయం’ లో వేదాన్తాచార్యుల’న్యాయవింశతి’ గ్రంథమును  ప్రస్తావించి దీనికి  సారాంశమును అనుగ్రహించారు.3.

*చోళసింహపుర (ఘటికాచలం/షోళింగర్)  స్వామి దొడ్డయాచార్యులు ,  వేదాన్తాచార్యుల  ‘శతదూషణి’ కి ‘చందామృతం’ అను వ్యాఖ్యానాన్ని అనుగ్రహించారు. దీనిలో తాము ‘ చందామృతం దొడ్డయాచార్యులు’ అని పేర్కొన్నారు, అలాగే  తమ తర్వాత వచ్చిన ఆచార్యులు కూడ దీనిని ప్రస్తావించారు.

*ప్రతివాది భయంకర అణ్ణా మరియు వారి శిష్యులు  వేదాన్తాచార్యుల యందు భక్తిభావమును కలిగే ఉండేవారు. వీరు వంశస్థులు తిరువిందళూర్ మరియు దక్షిణమధ్య ప్రాంతమున నివసించేవారు. వేదాన్తాచార్యుల కుమారుడైన నాయనాచార్యుల యందు భక్తిని కల్గి ఉండేవారు.

*చాలా మంది విద్వాంసులు మరియు ఆచార్యులు వేదాన్తాచార్యుల గ్రంథములను అక్కడక్కడ ఉట్టంకించారు.

దొడ్డయాచార్యుల శిష్యుడైన నరసింహరాజాచార్యులు,  వేదాన్తాచార్యుల ‘న్యాయ పరిశుద్ధి’ పై వ్యాఖ్యాన్నాన్ని రచించారు.

19 వ శాతాబ్ధానికి చెందిన  మైసూర్(మాండ్య) అనంతాళ్వాన్  చాలాచోట్ల వేదాన్తాచార్యుల గ్రంథములను తమ రచనలలో  ప్రస్తావించారు.

19వ శతాబ్ధానికి చెందిన కాంచీపుర వాసులు  కున్ఱప్పకంస్వామి తమ రచన అయిన ‘ తత్త్వ రత్నావళి’ లో వేదాన్తాచార్యుల మీద ఉన్న భక్తి  అభిమానం తో వారిని “జయతి భగవాన్ వేదాంత రహస్య తార్కిక కేసరి ” అని సంబోధించారు.

* వేదాన్తాచార్యులు పూర్వాచార్యుల  మరియు సమకాలీన ఆచార్యుల యందు అధికమైన ప్రీతిని కలిగి ఉండేవారు.  ఈ విషయం మనకు వారి “అభీతిస్తవం” లో ‘క్వచన రంగముఖే విభో! పరస్పర హితైషిణమ్ పరిసరేషు మామ్ వర్తయ” ( హే ! శ్రీరంగనాథ! నన్ను పరస్పర శ్రేయోభిలాషులగు  శ్రీరంగనివాసుల  పాదాల వద్ద ఉంచు)

* ‘భగవద్-ధ్యాన సోపానమ్’లోని చివరి శ్లోకమున వేదాన్తాచార్యులు- శ్రీరంగములోని శాస్త్ర పాండిత్యం కలవారికి మరియు కళా నైపుణ్యులకు శ్రద్ధాంజలి  ఘటిస్తున్నారు,  కారణం  ఎవరైతో తమ  స్పష్ఠమైన ఆలోచనలు, తమ సులువైన  ఆలోచనలను సుందరముగా తయారుచేశారో. .2

* వేదాన్తాచార్యులు తాము శ్రీభగవద్రామానుజుల యందు అత్యంత భక్తిని కలిగిఉండేవారు.వారి ‘న్యాస తిలకం’ లో ‘యుక్త ధనంజయ’ అను శ్లోకమున వారు పెరుమాళ్ తో విన్నపం చేస్తున్నారు ‘ మీరిక మోక్షమును ఇచ్చే అవసరం లేదు కారణం ఆ మోక్షం మాకు శ్రీరామానుజుల తిరువడి సంబధమున వలన కచ్చితము అనుగ్రహింపబడును’ .

ఈ విషయాల వల్ల వేదాన్తాచార్యులు తాను ఇతర ఆచార్యుల మరియు పండితుల యందు ఉన్న మర్యాద, గౌరవం, ప్రీతి మరియు భక్తి తెలుస్తుంది.  శ్రీవైష్ణవులపై శ్రావ్యంగా చర్చించి ఇలా  చక్కని బాటను వేసారు.

ఆచార్య- చంపు

A critical appreciation of Sri Vedanta Desika Vis-à-vis the Srivaishnavite World”,లో 1967  శ్రీ . S.సత్యమూర్తి అయ్యంగార్, గ్వాలియర్, ఇలా పేర్కొన్నారు. మరియు ఇతర ఆధార సమాచారములతో వేదాన్తాచార్యుల విషయం మరికొంత తెలుసుకోవచ్చును. 

గొప్ప పండితుడు మరియు కవి గా ప్రసిద్ధికెందిన S.సత్యమూర్తి అయ్యంగార్,  వీరి ‘ఆచార్య చంపు’ గా ప్రసిద్ధికెక్కిన ‘ వేదాన్తాచార్య విజయ’ అను పద్య గద్య రూపాన ఉన్న  సంస్కృత కావ్యములో ‘ కౌశిక కవితార్కికసింహ వేదానన్తాచార్యులు’గా కీర్తించారు వీరిని , వీరు సుమారు  1717 AD ప్రాంతము వారు.  వేదాన్తాచార్యుల జీవిత చరిత్ర పై ఉన్న ఈ రచన చారిత్రాత్మకంగా  అత్యంత పురాతనమైన  మరియు అత్యంత ప్రామాణికమైన రచనగా పరిగణింపబడుతుంది .

వీరి రచనారంభం  మొదటి స్తబకం (అధ్యాయం లేదా విభాగం)  కవి యొక్క కాంచీపుర  కుటుంబ విషయాలు మరియు    వేదాన్తాచార్యుల పితామహులైన ‘పుండరీక యజ్వ’తో ప్రారంభమగును.

రెండవ స్తబకం అనంతరసూరి(వేదాన్తాచార్యుల తండ్రి )జననం మరియు వివాహం ఇంకా వీరి భార్య గర్భమున దివ్యఘంటా(శ్రీవేంకటేశుని ఘంట)ప్రవేశంతో ఆరంభమగును.

మూడవ  స్తబకంలో  వేదాన్తాచార్యుల జననం , బాల్యం, తమ మేనమామ అయిన శ్రీవాత్సవరదాచార్యులతో సహవాసం మరియు వారి దివ్య ఆశీస్సులు, ఉపనయనం,  విద్యారంభం, వేదాభ్యాసం మొదలైనవి, వివాహం మరియు హయగ్రీవుని దయవల్ల విజయ ప్రాప్తి, ‘న్యాయ సిద్ధాంజనం’ ఆది రచనలు మరియు ‘కవితార్కికసింహ’ అను బిరుదును పొందుట మొదలైనవి చర్చించబడ్డాయి.

నాల్గవ  స్తబకంలో కాంచీపుర ఉత్సవములు,  ‘వరదరాజ పంచాశత్’ రచన, అద్వైత పండితులగు విద్యారణ్యపై విజయం మరియు వేంకటాద్రి యాత్ర మొదలైనవి చర్చించబడ్డాయి.

ఐదవ స్తబకంలో దివ్యదేశయాత్ర, దయాశతక రచన, వైరాగ్య పంచకం- రాజ న్యాయస్థానంలో విద్యారణ్యులచే జరిగిన వాదన, ఉత్తరదేశ తీర్థయాత్ర, కాంచీ పునరాగమనం, అద్వైత పండితుడైన విద్యారణ్య మరియు ద్వైత పండితుడైన అక్షోభ్య లతో వాదనలో   తమ తీర్పును స్థాపించుట, దకక్షిణదేశ తీర్థయాత్ర, కొంత కాలం తిరువహీంద్రపురమున నివాసం, అనేక రచనలు, శ్రీముష్ణపు తీర్థయాత్ర,  శ్రీరంగము నుండి ఆహ్వానమును అందుకొనుట మొదలైనవి చర్చించబడ్డాయి.

చివరి మరియు ఆరవ స్తబకం లో ఆచార్యచంపులోని  విశేషములు-  వేదాన్తాచార్యుల శ్రీరంగ యాత్ర, శ్రీరంగనాథుని దర్శనం, ‘భగవద్ధ్యాన సోపానం’ మొ||, అద్వైత పండితుడైన కృష్ణమిశ్రునితో 18రోజులు వాదించి జయమును పొంది “వేదానన్తాచార్య” “సర్వతంత్ర- స్వతంత్ర” అనే బిరుదులను కైవసం చేసుకొనుట,ఒక కవి స్పర్థతో ‘పాదుకాసహస్ర’ రచన, శ్రీరంగమును తురుష్కుల దండయాత్ర నుండి రక్షించుట, మిగిలిన క్షేత్రముల దర్శనం, పాములనాడించే వాడితో స్పర్థ వలన ‘గరుడదండకం’ రచన, పుత్రజననం మరియు ‘రహస్యత్రయం’ రచనలు మొదలైనవి చర్చించబడ్డాయి

ఈ ‘ఆచార్య చంపు’ బాగా ప్రచారం పొందినది, సంస్కృత పండితులచే ఆదరింపబడినది, ఈ విలువైన గ్రంథం ఎక్కువగా పునర్  ప్రచురణ  జరగలేదు.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

—————

ఆధారములు:

1.  పుత్తూర్ స్వామి పొన్ విళ మలర్

2.శ్రీ సత్యమూర్తి అయ్యంగార్, గ్వాళియర్ వారి “A critical appreciation of Sri Vedanta Desika Vis-à-vis the Srivaishnavite World”; c 1967.

3. శ్రీ. ప్ర.భ. అణ్ణంగరాచార్యస్వామి వారి- తమిళర్ తొజు వేదానన్తావాసిరియన్(తమిళం)

4. శ్రీ.ఉ.వే.V. V.రామానుజం స్వామి వారి కార్యము పై     శ్రీ.ఉ.వే.. T. C. A. వేంకటేశన్ స్వామి ఆగ్లములో  రచించిన “లోకాచార్య పంచాశత్” http://acharya.org/books/eBooks/vyakhyanam/LokacharyaPanchasatVyakhyanaSaram-English.pdftaken on Sep 25, 2012.

5. చిత్రం తిరువళ్ళిక్కేణి వాస్త్యవులు కోయిళ్ అనంతన్ కస్తూరిరంగన్ స్వామి వారి ఇమెయిల్ సౌజన్యముతో

6. చిత్రములు గ్రహించినది  https://picasaweb.google.com/113539681523551495306/  – నుండి,  Sep 25, 2012న.

Source: https://guruparamparai.wordpress.com/2015/06/05/vedhanthacharyar/ (originally from http://acharyar.wordpress.com/2012/09/25/sri-vedanthachariar-vaibhavam/)

విళాఞ్జోలైపిళ్ళై

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

viLAnchOlai piLLai

తిరునక్షత్రం: ఆశ్వీజ(తులామాసం) ఉత్తరాషాడ నక్షత్రం .

అవతారస్థలం : తిరువనంతపురం దగ్గర ‘ఆఱనూర్’ అనే గ్రామం.ఇది కరైమనై అనే నదీ తీరాన ఉన్నది.

ఆచార్యులు: పిళ్ళైలోకాచార్యులు

కాలక్షేప ఆచార్యులు: విళాఞ్జోళైపిళ్ళై  ఈడు ను మరియు శ్రీభాష్యమును, తత్త్వత్రయమును  మిగిలిన రయస్య గ్రంథములను శ్రీపిళ్ళైలోకాచార్యుల తమ్ముడగు శ్రీ అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనారాచార్యుల వద్ద  అధ్యయనం చేశారు.

గ్రంథరచనలు: శ్రీ వచనభూషణమునకు సారమగు  ‘ సప్తగాథై’

పరమపదించిన స్థలం: తిరువనంతపురం

పిళ్ళైలోకాచార్యుల శిష్యుల్లో  విళాఞ్జోళైపిళ్ళై ఒకరు. వీరి దాస్య నామం నలం తిఘళ్ నారాయణ దాసులు.

వీరు ఈజవ(తాటి చెట్ల నుండి మద్యం సేకరించేవారు) కులములో పుట్టారు. కావున ఆలయములోకి రావడం నిషిద్ధముగా ఉండేది. కావున తమ గ్రామం నుండి ‘విలాం’ అనే వృక్షాలను ఎక్కి  తిరువనంతపుర పద్మనాభస్వామి దేవాలయ గోపురం దర్శించి  స్వామికి మంగళాశాసనం  చేసేవారు.

 శ్రీలోకార్య పదారవింద మఖిల శ్రుత్యర్థ కోశమసతాం

గోష్ఠీం చ తదేక లీన మనసా సంచితయంతమ్ సదా|
శ్రీనారాయణ దాసమార్యమమలం సేవే సతాం సేవధిం
శ్రీవాగ్భూషణ గూడభావ వివృతిం యస్య  సప్తగాథాం వ్యాధత||

విళాఞ్జోళైపిళ్ళై ఈడు, శ్రీభాష్యమును, తత్త్వత్రయమును మరియు  మిగిలిన రహస్య గ్రంథములను శ్రీపిళ్ళైలోకాచార్యుల తమ్ముడగు శ్రీ అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనారాచార్యుల వద్ద  అధ్యయనం చేశారు.

శ్రీవచనభూషణమును తమ ఆచార్యులగు శ్రీపిళ్ళైలోకాచార్యుల వద్ద అధ్యయనం చేశారు. వీరు దాని అర్థములు తెలిసిన ఒక నిపుణుడిగా(అధికారి) భావించేవారు.

వీరు తమ ఆచార్యులకు ఒక గొప్ప కైంకర్యమును చేశారు. అది తమ ఆచార్యులు చరమదశలో ఉన్నపుడు వారు చెప్పిన నిబంధనలను పాటించారు- శ్రీపిళ్ళైలోకాచార్యులు తమ శిష్యులగు తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై (తిరుమలైఆళ్వార్)ను సాంప్రదాయ సిద్ధంగా తయారు చేసి తమ ఉత్తరాధికారిగా చేయాలని మరియు   శ్రీవచనభూషణ విశేషాలను తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళైకు అందించమని విళాఞ్జోళైపిళ్ళై కు ఆదేశించారు.

విళాఞ్జోళైపిళ్ళై మరియు తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై:

తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళైను తిరువనంతపుర దేవాలయ అర్చకులగు నంబూద్రిలు అనంతపద్మనాభస్వామికి మూడు ద్వారముల నుండి మంగళాశాసనములు అనుగ్రహించమని ఆహ్వానించారు. అప్పుడు తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై ను విళాఞ్జోళైపిళ్ళై చూశారు.

వారు రాగానే  ఒక ఆశ్చర్యమును చూశారు. విళాఞ్జోళైపిళ్ళై తమ ఆచార్యులగు పిళ్ళైలోకాచార్యుల తిరుమేని మీద యోగధ్యానములో ఉన్నారు. ఆ రోజుల్లోవారి గొప్ప శిష్యులందరు శ్రీరంగములో  ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి జరిగేవి. విళాఞ్జోళైపిళ్ళై తిరుమేని (దివ్య శరీరం)సాలె గూడులతో కప్పబడింది.

తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై వారి పాదాల  పై పడి వారి ముందు మౌనంగా ఉండి పోయారు. విళాఞ్జోళైపిళ్ళై వెంటనే నేత్రాలను తెరచి తమ కృపను వారిపై అనుగ్రహించారు. విళాఞ్జోళైపిళ్ళై వీరికోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూడడం వల్ల వీరిని చూడగానే  చాలా ఆనందించారు.

విళాఞ్జోళైపిళ్ళై శ్రీవచనభూషణం యొక్క రహస్యార్థాలను తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై కి అనుగ్రహించారు. ఇంకా అదనంగా శ్రీవచనభూషణ సారమైన సప్తగాథై అను 7పాశురముల గ్రంథమును కూడ తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై కి ఉపదేశించారు.

ఇది తొండరడిపొడి ఆళ్వార్ అనుగ్రహించిన ‘కొడుమిన్ కొణ్మిన్’ కు ఒక ప్రముఖ ఉదాహరణ- ఈజవ  కులమునకు చెందిన విళాఞ్జోళైపిళ్ళై  అనుగ్రహంచారు, బ్రాహ్మణ కులానికి చెందిన తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై స్వీకరించారు. ఇదే శ్రీవైష్ణవ సిద్ధాంతపు సారతమము.

కొంతకాలం తర్వాత  తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై ,   విళాఞ్జోళైపిళ్ళై దగ్గర సెలవు తీసుకొని శ్రీరామానుజ దర్శనమునకు (సిద్ధాంతమునకు) దర్శనస్థాపక ఆచార్యులుగా ప్రకాశించిరి.

విళాఞ్జోళై పిళ్ళై చరమదశ

ఒక రోజు నంబూద్రీలు అనంతపద్మనాభస్వామికి తిరువారాధనం చేస్తున్నారు, ఆ సమయాన విళాఞ్జోళైపిళ్ళై  తూర్పు ద్వారం గుండా దేవాలయం లోకి ప్రవేశించారు. ధ్వజస్తంభమును దాటి, శ్రీ నరసింహున్ని దర్శించి , ఉత్తరద్వారం ద్వారా గర్భగృహం దగ్గరకు ప్రవేశించారు, ‘ఓర్రై కాల్ మండప’ మెట్లు ఎక్కారు, పెరుమాళ్ దర్శనమిచ్చు మూడు ద్వారముల స్థలములోకి వచ్చారు, దానిలో ఎంపెరుమాన్ దివ్యపాదారవిందములు దర్శనమిచ్చు   గవాక్షం దగ్గర నిల్చున్నారు.

దీనిని గమనించిన నంబూద్రీలు ,విళాఞ్జోళైపిళ్ళై కులము కారణంగా, దేవాలయ ఆచారవ్యవహారాలనుసరించి వారిని గర్భగృహములోనికి రానీయకూడదని సన్నిధి తలుపులను మూసి బయటకు వెళ్ళిపోయారు.

అదే సమయంలో విళాఞ్జోళైపిళ్ళై శిష్యులు కొందరు దేవాలయమును సమీపించి ఇలా తెలిపారు- తమ ఆచార్యులగు విళాఞ్జోళైపిళ్ళై వారి ఆచార్యులగు పిళ్ళైలోకాచార్యుల తిరువడిని చేరారు, కావున వారి చరమతిరుమేనికి అలంకరించుటకు పెరుమాళ్ ‘తిరు పరివట్టం(తలకు చుట్టు పెరుమాళ్ వస్త్రం) , శేషమాల’ ఇవ్వమని అభ్యర్థించారు. వారు దేవాలయ ముఖద్వారం వద్ద నిల్చుని రామానుజనూట్ర్రందాది ఇయళ్ ను అనుసంధించసాగారు.

విళాఞ్జోళైపిళ్ళై  అనంతపద్మనాభస్వామి తిరువడి ని చేరారు.

తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై ఈ వార్తను  విని ఆచార్యునికి ఒక శిష్యుడు చేయవలసిన చరమ కైంకర్యమును మరియు తిరువధ్యయనమును  సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి చేశారు. ఈ ఘటన మారినేరినంబిగారికి పెరియనంబిగారు చేసిన బ్రహ్మమేధాసంస్కారమును  గుర్తుచేస్తుంది.

తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై అంతటివారే విళాఞ్జోళైపిళ్ళై యందు ఆచార్యభావనను ఉంచేవారు. దీనిని దృష్ఠిలో ఉంచుకొని వారి శిష్యులు ఇలా చెప్పారు.

పట్ఱాద ఎంగళ్ మణవాళ యోగి పదమ్ పణిన్దోన్

నర్ఱేవరాస – నలంతిఘళ్ నారణ తాదరుడన్
కఱారెన్  కూరక్కులోత్తమ తాదన్ కళల్ పణివోన్

మఱారుమ్ ఒవ్వా తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళై వాళియే

 తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై గారు అనుగ్రహించిన  విళాఞ్జోళైపిళ్ళై  వాళి తనియన్:

వాళి నలన్తికళ్ నారణతాతనరుళ్

వాళి యవనముద వాయ్ మొళికళ్, -వాళియే
ఏఱు తిరువుడైయాన్ ఎన్దై యులకారియన్ శొల్,
తేఱు తిరువుడైయాన్ శీర్

వీరి తనియన్:

తులాహిర్బుధ్న్య సంభూతం శ్రీలోకార్య పదాశ్రితం |
సప్తగాథా ప్రవక్తారం నారాయణ మహం భజే ||

తులా మాసమున ఉత్తరాషాడ నక్షత్రమున అవతరించి,  శ్రీ పిళ్ళైలోకాచార్యుల శ్రీపాదపద్మములను ఆశ్రయించి, ‘సప్తగాథై'( శ్రీ వచనభూషణ సారము)  ప్రవర్తకులైన శ్రీ నారాయణ గురువులను/ విళాఞ్జోళైపిళ్ళై ను భజిస్తున్నాను.

ఆధారములు:

1. “మన్ను పుగళ్ మణవాళమామునివన్ ” రంగరాజన్ 2011.

2. “నిత్యానుసంధానం”- శ్రీవైష్ణవశ్రీ; శ్రీసుదర్శన ట్రస్ట్.

3.. పిళ్ళైలోకం జీయర్  యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావం- శ్రీ ఉ.వే డా|| వి.వి.రామానుజన్ ద్వారా ముద్రితం  1992, 2000, 2006

4. మూలం సప్తగాథై – http://acharya.org/sloka/vspillai/index.html అక్టోబర్ 27, 2012.

5. శ్రీ రామానుజ E – జర్నల్ ‘http://www.docstoc.com/docs/2437367/Sri-Ramanuja-E-Journal – అక్టోబర్ 27, 2012.

6. చిత్ర రూపకల్పన   శ్రీ సారథి తోతాద్రి స్వామి.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజ దాస

Note: mUlam for saptha gAThai is available in Sanskrit, English, and Thamizh at: http://acharya.org/sloka/vspillai/index.html

సూచన:  సప్తగాథై కు  శ్రీ పిళ్ళైలోకం జీయర్ అనుగ్రహించిన ద్రావిడ వ్యాఖ్యానమునకు  డా||ఉ.వే ఈ.ఏ.శింగరాచార్య స్వామి వారు తెలుగు అనువాదంతో అనుగ్రహించిన కోశము ఉన్నది . కావలసిన వారు  శ్రీరామానుజ సిద్ధాంతసభ,  సికింద్రాబాద్,     నల్లా శశిధర్ రామానుజ దాసున్ని సంప్రదించగలరు.  9885343309

Source: https://guruparamparai.wordpress.com/2015/05/29/vilancholai-pillai/ (originally from http://acharyar.wordpress.com/2012/10/26/vilancholai-pillai-vaibhavam/)

కూర కులోత్తమ దాసులు

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

తిరునక్షత్రము:తులా(ఆశ్వీజ) మాసము, ఆరుద్రా నక్షత్రము

అవతార స్థలము: శ్రీరంగం

ఆచార్యులు: వడక్కు తిరివీధిపిళ్ళై( కాలక్షేప ఆచార్యులు పిళ్ళైలోకాచార్యులు మరియు అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్

పరమపదము చేరిన ప్రదేశము: శ్రీరంగమ్

కూరకులోత్తమ దాసులు శ్రీరంగమున అవతరించిరి వారి నిత్యనివాసం కూడా శ్రీరంగమే. వీరు కూరకులోత్తమ నాయన్ గా కూడ వ్యవహరింపబడేవారు.

కూరకులోత్తమ దాసులు , తిరుమలై ఆళ్వార్(తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై ) ని సాంప్రదాయములోనికి తిరిగి తీసుకరావడానికి కారణమైనవారు. వీరు పిళ్ళైలోకాచార్యుల కు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే సహచరులు. వీరు పిళ్ళైలోకాచార్యుల తో కలిసి  శ్రీరంగమున నంపెరుమాళ్ కు జరగు ఉలా(నంపెరుమాళ్ కలాబకాలమున జరుగు  యాత్ర) ఉత్సవానికి  వెళ్ళేవారు. జ్యోతిష్కుడి యందు  పిళ్ళైలోకాచార్యులు తమ అవసాన కాలమున  తాము అందించిన సాంప్రదాయ విశేషఙ్ఞానమును  తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై/తిరుమలై ఆళ్వార్  (అతిపిన్న వయస్కులుగా ఉన్నప్పుడు పిళ్ళైలోకాచార్యుల వద్ద పంచసంస్కారములు పొందిన) కి అందించి వారిని సాంప్రదాయ అధికారిగా చేయమని  కూరకులోత్తమ దాసులను, తిరుకణ్ణంగుడి పిళ్ళైను , తిరుపుట్కులి జీయర్ ను, నాలూర్ పిళ్ళై మరియు విలాంశోలై పిళ్ళైను నిర్ధేశించారు.

మొదట కూరకులోత్తమ దాసులు  మధురై కు మంత్రి అయిన తిరుమలై ఆళ్వార్  ను కలవాడానికి వెళ్ళారు. ఎందుకనగా  తిరుమలై ఆళ్వార్   పరిపాలన యంత్రాంగములో మరియు తమిళ   సాహిత్యమున బహు నైపుణ్యం కలవారు.  మధురై రాజు పిన్నవయసులో నే మరణించడం వల్ల ఆ రాజు బాధ్యతలను మరియు యువరాజు పోషణా బాధ్యతలు వహించెడి వారు.

కూరకులోత్తమదాసులు మధురై నగరమునకు ప్రవేశించి నమ్మాళ్వార్ అనుగ్రహించిన తిరువిరుత్త ప్రబంధమును అనుసంధించసాగిరి. ఆ సమయాన తిరుమళైఆళ్వార్  నగరమున పల్లకిలో విహారానికి వెళుతూ వీరిని గమనించారు.

తిరుమలైఆళ్వార్ పల్లకి దిగకుండానే కూరకులోత్తమదాసులను దీనికి అర్థమును చెప్పమనిరి దానికి దాసులు వీరిపై ఉమ్మివేసిరి. దీనిని గమనించిన తిరుమలైఆళ్వార్ భటులు ఆగ్రహించి కూరకులోత్తమదాసులను  శిక్షించడానికి ముందుకు వచ్చిరి. తిరుమలైఆళ్వార్ కూరకులోత్తమదాసుల గొప్పదనమును తెలిసిన వారు కనుక భటులను నిరోధించిరి.

తిరుమలై ఆళ్వార్  తిరిగి తమ భవనానికి వెళ్ళి తమకు మార్గదర్శనం చేయు  మారుటి (సవతి) తల్లికి ఈ సంఘటనను చెప్పగా ఆవిడ కూరకులోత్తమదాసులకు , పిళ్ళైలోకాచార్యులకు ఉన్న సంబంధమును ఎరిగి కూరకులోత్తమదాసులను కీర్తించిరి. వారి గొప్పదనము గ్రహించిన  తిరుమలైఆళ్వార్ తాము కూరకులోత్తమదాసులను వెతక సాగిరి.

తిరుమలైఆళ్వార్ తాము ఏనుగు అంబారిపై అధిరోహించి వెళ్ళిరి,  కూరకులోత్తమ దాసులు తాము కనబడాలని ఒక ఎత్తైన ప్రదేశమునకు ఎక్కిరి. దీనిని గమనించిన తిరుమలైఆళ్వార్ వెంటనే తమ అంబారిని దిగి కూరకులోత్తమదాసుల తిరువడిపై పడి వారిని స్తుతించిరి.

కూరకులోత్తమదాసులను ,తిరుమలైఆళ్వార్ తమ రాజభవనమునకు తీసుకెళ్ళి పిళ్ళైలోకాచార్యుల చే అనుగ్రహించబడిన అమూల్యమైన నిర్ధేశ్యములను శ్రవణం చేశారు. ఆ నిర్థేశ్యములను అనుసరించ దలచి తిరుమలైఆళ్వార్ , కూరకులోత్తమదాసులను ప్రతిరోజు ప్రాతః  కాలమున తమ అనుష్ఠాన సమయమున వచ్చి సాంప్రదాయ రహస్యములను అనుగ్రహించాలని ప్రార్థించారు. మరియు కూరకులోత్తమదాసులకు వేగై నదీ తీరాన ఒక నివాసగృహమును ఏర్పాటు చేసి వారి జీవనమునకు అవసరమగు వస్తుసామాగ్రిని సమకూర్చారు.

కూరకులోత్తమదాసులు ప్రతిరోజు తిరుమలై ఆళ్వార్  దగ్గరకు వెళ్ళసాగిరి. తిరుమలైఆళ్వార్ ప్రతిరోజు తాము తిరుమణ్ కాప్పు (స్వరూపం) చేసుకొనేసమయాన(మనం తిరుమణ్ కాప్పు చేసుకొనే సమయాన గురుపరంపరను అనుసంధిస్తాము కదా) పిళ్ళైలోకాచార్యుల తనియన్ ను అనుసంధించుటను   కూరకులోత్తమదాసులు  గమనించి చాలా ఆనందించిరి.   కూరకులోత్తమదాసులు వారికి  సాంప్రదాయ విషయాలను బోధించసాగిరి. ఒక రోజున కూరకులోత్తమదాసులు రానందున తిరుమలైఆళ్వార్ తమ సేవకున్ని పంపారు అయినా  ఏ స్పందన లేదు.

ఆచార్య సంబంధమువల్ల తామే స్వయంగా వెళ్ళిరి.  కూరకులోత్తమదాసులు వారిని కొంత సమయం వేచిఉండేలా చేసిరి. చివరకు తిరుమలైఆళ్వార్  తాము కూరకులోత్తమదాసుల శ్రీపాదములపై పడి తమ తప్పిదమును మన్నించమని వేడుకొనగా వారు మన్నించిరి.

ఆనాటి నుండి తిరుమలైఆళ్వార్ తామే స్వయంగా కాలక్షేప సమయానికి ఉపస్థితులై ప్రతిరోజు కూరకులోత్తమదాసుల శ్రీపాదతీర్థమును మరియు శేషప్రసాదాన్ని స్వీకరించసాగిరి. భాగవత్తోత్తముల శ్రీపాద తీర్థము మరియు శేషప్రసాదం తీసుకొన్నవాళ్ళు పవిత్రులవతారు. అలాగే తిరుమలైఆళ్వార్ లో గొప్ప మార్పు వచ్చినది. వీటి ప్రభావం వల్ల తిరుమలై ఆళ్వార్          “కూరకులోత్తమ దాస నాయన్  తిరువడిగళే శరణం” అని అనుసంధిస్తు తమ రాజ్యవిషయముల యందు మరియు ప్రాపంచిక విషయాలయందు నిరాసక్తతను   ప్రదర్శించ సాగిరి.

కూరకులోత్తమదాసులు తిరిగి శిక్కిళ్ గ్రామానికి (తిరుపుళ్ళాని కి సమీపమున ఉన్నది) వెళ్ళిపోయిరి. తిరుమలైఆళ్వార్ తమ రాజ్యభారాన్ని అప్పచెప్పి తాను రాజ్యాన్ని వదలి కూరకులోత్తమదాసుల తో సహవాసం చేస్తు వారికి సమస్త సేవలు చేయనారంభించిరి.

కూరకులోత్తమదాసులు తమ అవసానమున తిరుమలైఆళ్వార్ కు తరువాతి సాంప్రదాయవిషయాలను విలాంశోలై పిళ్ళై మరియు తిరుకణ్ణంగుడిపిళ్ళై వద్ద సేవించమని నిర్థేశించిరి. ఒకనాడు కూరకులోత్తమదాసులు పిళ్ళైలోకాచార్యుల తిరువడిని స్మరిస్తూ తమ చరమ శరీరాన్ని వదిలి పరమపదం వేంచేశారు.

మామునులు , కూరకులోత్తమదాసులను “కూరకులోత్తమ దాసం ఉదారం”(వీరు చాలా ఉదార స్వభావులు మరియు కృపాలురు) అని కీర్తించారు. కారణం వీరి నిరంతర కృషి మరియు నిర్హేతుక కృపవల్ల తాము పిళ్ళైలోకాచార్యుల వద్ద సేవించిన సాంప్రదాయ విషయాలన్నింటిని తిరుమలైఆళ్వార్ కు బోధించి వారు మళ్ళీ సాంప్రదాయములోనికి  వచ్చేలా శ్రమించిరి.  వీరు మన సాంప్రదాయమున రహస్యగ్రంథ కాలక్షేప పరంపరలో ఒక ప్రముఖ స్థాన్నాన్ని ఆక్రమించారు. మరియు చాలా రహస్య గ్రంథములలో పెక్కు తనియన్ల తో కీర్తంచబడ్డారు.

శ్రీవచనభూషణ దివ్యశాస్త్రము  ప్రతి శిష్యునికి ” ఆచార్య అభిమానమే ఉత్తారకం” (ஆசார்ய அபிமானமே உத்தாரகம்) అని నిర్థేశించినది. దీనికి  వ్యాఖ్యానమును చేస్తు మామునులు ఇలా అనుగ్రహించారు “ప్రపన్నునకు అన్నీ ఉపాయములకన్నా ఆచార్యుని నిర్హేతుక కృప మరియు వారు ‘ఇతను నా శిష్యుడు’ అని తలంచిన అదే శిష్యునకు ముక్తి (మోక్షం) ని ప్రసాదించును’

ఈ విషయాన్ని మనం పిళ్ళైలోకాచార్యుల, కూరకులోత్తమదాసుల మరియు తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై చరితమున స్పష్ఠంగా దర్శించవచ్చును. కూరకులోత్తమదాసుల మరియు తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై యందు పిళ్ళైలోకాచార్యుల అభిమానం మరియు ఉత్తమ ఆచార్యులగు తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై యొక్క అలుపెరుగని శ్రమవల్ల  క్రమంగా ఆ అభిమానం అళిగియ మణవాళ మామునుల ద్వారా మనకు సంక్రమించినది.

ప్రతి నిత్యం పిళ్ళైలోకాచార్యుల ను ధ్యానించు కూరకులోత్తమ దాసులను ధ్యానము చేద్దాం.

కూరకులోత్తమ దాసుల తనియన్ :

లోకాచార్య కృపాపాత్రం కౌణ్డిన్య కుల భూషణం |
సమస్తాత్మ గుణావాసం వందే కూర కులోత్తమం ||

పిళ్ళైలోకాచార్యుల కృపకు పాత్రులై కౌణ్డిన్య కుల భూషణుడై అనేక కల్యాణ గుణములకు ఆవాస్యయొగ్యుడైన కూరకులోత్తమ దాసులకు వందనం చేయుచున్నాను.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

archived in https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, also visit http://ponnadi.blogspot.in/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2012/11/02/kura-kulothama-dhasar/

నాయనార్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై

శ్రీ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమ:
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమ:

తిరునక్షత్రము:  సింహ(శ్రావణ)మాస రోహిణీ నక్షత్రం 
(యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావం లో చిత్తా నక్షత్రం గా తెలుపబడింది)
అవతార స్థలము: శ్రీరంగం
ఆచార్యులు: పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై 
శిష్యులు: వాది కేసరి అళగియ మనవాళ జీయర్, శ్రీరంగాచార్యులు, పరకాలదాసులు మొదలైన వారు
పరమపదించిన స్థలం : శ్రీరంగం

రచనలు: చరమోపాయ నిర్ణయం  (http://ponnadi.blogspot.in/p/charamopaya-nirnayam.html), అణుత్వ పురుషాకారత్వ సమర్థనం, ఙ్ఞానార్ణవం, ముక్తభోగావళి,  ఆళవందార్ కృత చతుఃశ్లోకికి వ్యాఖ్యానం, పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై కృత విష్ణుశేషి అను శ్లోకమునకు వ్యాఖ్యానం, తత్త్వత్రయ నిర్ణయం, కైవల్య నిర్ణయం మొదలైనవి.

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై గారికి దత్తపుత్రుడు నాయనార్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై. వీరి అసలు పేరు అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్  నాయనార్(సుందర వరరాజాచార్యులు). వీరి శిష్యులగు పరకాల దాసులు రచించిన పరకాల నల్లాన్ రహస్యం అను గ్రంథమున  వీరు సౌమ్యవరేశులు గా వ్యవహరింపబడ్డారు. “రంగరాజ దీక్షితులు” గా మరియు  మహా పండితులుగా కూడ వ్యవహరింపబడే వారు. వీరు  సత్సాంప్రదాయ స్థాపనకై ప్రామాణికమైన  ఎన్నో గ్రంథములను, శ్రీసూక్తులను  రాశారు. వీరు పిళ్ళైలోకాచార్యులకు , అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ల సమకాలీనులు.

వీరి రచనలు మన సాంప్రదాయ విషయాలకు సారంగా ఉంటాయి. వీరి చరమోపాయ నిర్ణయం సాంప్రదాయానికి పరాకాష్ఠ, దీనిలో ఎంపెరుమానార్ కు మన సాంప్రదాయమున ఉన్న విశేష స్థానము తెలుపబడింది. వీరి చతుఃశ్లోకి వ్యాఖ్యానములో పెరియపిరాట్టి(శ్రీరంగనాయకి) యొక్క పురుషాకార స్వభావమును విస్పష్ఠముగా తెలిపినారు.

ప్రమేయరత్నం లో (వాది కేసరి అళగియ మనవాళ జీయర్ శిష్యులగు యామునాచార్యుల కృతం) నాయనారాచ్చాన్ పిళ్ళై అనుగ్రహించిన ముక్తభోగావళి ని వీరు యుక్తవయస్సులో ఉన్నప్పుడు వ్రాసి పెరియవాచ్చాన్  పిళ్ళై కు నివేదించారు అని ఉన్నది. దీనిలోని విశేషములను గ్రహించిన పెరియవాచ్చాన్  పిళ్ళై దీనిని ప్రశంసించి వీరికి సాంప్రదాయ రహస్యములన్నింటిని విశేషముగా అనుగ్రహించారు.

వాది కేసరి అళగియ మనవాళ జీయర్, శ్రీరంగాచార్యులు, పరకాలదాసులు మొదలైన వారు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై గారి శిష్యులు అయినను భగవద్విషయాన్ని నాయనారాచ్చాన్  పిళ్ళై గారి వద్ద సేవించారు.

ఇంతవరకు మనం నాయనారాచ్చాన్ పిళ్ళై గారి వైభవమును తెలుసుకున్నాము. వీరు బహుముఖప్రఙ్ఞాశాలి మరియు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై గారికి అతి సన్నిహితులు. వీరి చరణారవిందముల యందు భాగవతనిష్ఠ మనకు అబ్బాలని ప్రార్థనచేద్దాం.

వీరి తనియన్:
సృత్యర్తసారజనకం స్మృతిబాలమిత్రం
పద్మోల్లసద్ భగవదన్ఘ్రి పురాణబందుం |
ఙ్ఞానాదిరాజం అభయప్రదరాజ సూనుం
అస్మత్ గురుం పరమకారుణికం నమామి ||

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

archived in https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, also visit http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/21/nayanarachan-pillai/

అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

nayanarతిరునక్షత్రం : మార్గళి(మార్గశీర్షం)ధనిష్ఠ

అవతార స్థలం: శ్రీరంగం
ఆచార్యులు: వడక్కు తిరువీధిపిళ్ళై
పరమపదించిన స్థలం- శ్రీరంగం
రచనలు: తిరుప్పావై ఆరాయిరప్పడి వ్యాఖ్యానం, కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు వ్యాఖ్యానం, అమలనాది పిరాన్ వ్యాఖ్యానం, అరుళిచ్చెయళ్ రహస్యం, (ఆళ్వారుల పదవిన్యాసం తో రహస్యత్రయ వివరణ)ఆచార్యహృదయం, ఆచార్య హృదయం- ఒక స్వయం వ్రాతప్రతి- ప్రస్తుతం ఇది అలభ్యం.

అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ ,నంపెరుమాళ్ అనుగ్రహం వల్ల శ్రీరంగమున వడక్కు తిరువీధిపిళ్ళై గారికి జన్మించిరి. (దీనిని క్రితమే వడక్కుతిరువీధిపిళ్ళై ఐతిహ్యమున తెలుసుకున్నాము – https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/vadakku-thiruvidhi-pillai/ ). వీరును వీరి అన్నగారగు పిళ్ళైలోకాచార్యులు  అయోధ్యలో రామలక్ష్మణుల్లాగా, గోకులాన శ్రీకృష్ణ బలరామునివలె ఆప్యాయంగా శ్రీరంగమున పెరిగిరి.

వీరిద్దరు మన సాంప్రదాయమున గొప్పవారగు నంపిళ్ళై, పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై మరియు వడక్కుతిరువీధిపిళ్ళై మొదలగు ఆచార్యుల కృపాకటాక్షములచే మరియు మార్గదర్శనమున  నడవసాగిరి. వీరిద్దరు తమ తండ్రియగు వడక్కుతిరువీధిపిళ్ళై పాదపద్మముల వద్ద సాంప్రదాయ రహస్యములను అధికరించారు. మరియు విశేషముగా ఈ ఆచార్య సింహములు సాంప్రదాయ అభివృద్ధికై ఆజన్మాంతము నైష్ఠిక బ్రహ్మచర్యమును స్వీకరిస్తామని ప్రతిఙ్ఞ పూనినారు .

మామునులు తమ ఉపదేశరత్నమాలలో 47వ పాశురమున నాయనార్ ను మరియు వారి రచనలను కీర్తించారు.

నంజీయర్ శెయ్ ద వియాక్కియైగళ్ నాలిరణ్డుక్కు|
ఎంజామై యావైక్కుం  ఇల్లైయే| తం శీరాల్
వైయగురువిన్ తంబి మన్ను మణవళముని|
శెయ్యుమవై తాముమ్ శిల|

సంక్షిప్త  అనువాదం:

నంజీయర్ అరుళిచ్చెయల్ లోని కొన్ని ప్రబంధములకు  వ్యాఖ్యానమును అనుగ్రహించారు (పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై కన్నా ముందు). పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై అనంతరం పిళ్ళైలోకాచార్యుల సోదరుడు మహాఙ్ఞాని అయిన అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్  అరుళిచ్చెయళ్ లోని కొన్ని ప్రబంధములకు  క్రమంగా వ్యాఖ్యానాలను అనుగ్రహించారు.

పిళ్ళై లోకం జీయర్ తమ వ్యాఖ్యానములో నాయనార్ వైభవాన్ని కీర్తించారు దానిని మనం అనుభవిద్దాం.

 • “తమం శీర్” లో  జీయర్, నాయనార్ ప్రభావమును విశేషముగా  ప్రకటించారు.  అరుళిచ్చెయళ్ లో ఇతర ఆచార్యుల కన్నా వీరికి అధిక ప్రావీణ్యం ఉన్నదని గుర్తించారు.  మనం దీనిని వారి ‘ఆచార్య హృదయం’ నందు అరుళిచ్చెయళ్ లో ని పదాల వినియోగాన్ని  బట్టి వీరికి అరుళిచ్చెయళ్ లో (కొన్ని పదములను ఇతిహాసపురాణముల నుండి కూడా)  ఉన్న ప్రావీణ్యత తెలుస్తుంది.
 • “వైయ గురువిన్ తంబి” అను వాక్యమున , నాయనార్ గొప్పదనం పిళ్ళైలోకాచార్యులకు తమ్మునిగా అవతరించడమే అని ఉద్ఘాటించారు. వీరు “జగద్గురువరానుజ”(జగద్గురువగు  పిళ్ళైలోకాచార్యులకు సోదరులు ) అను నామధేయముతో కీర్తింపబడేవారు.

నాయనార్  తిరుప్పావై, కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు మరియు అమలనాది పిరాన్ ప్రబంధములకు వ్యాఖ్యానాలను అనుగ్రహించారు. ఆచార్యహృదయం అను గ్రంథము వీరి విశేష కృతి.

వీరి వ్యాఖ్యానములు/రచనలు.

 • వీరి తిరుప్పావై ఆరాయిరప్పడి వ్యాఖ్యానం చాలా విస్తృతమైనది మరియు విశేషమైనది కూడా. ఈ వ్యాఖ్యానమునందు సాంప్రదాయ సారమును అందముగా వర్ణించారు. ఎంపెరుమాన్ యొక్క ఉపాయత్వం/ఉపేయత్వం, నిర్హేతుక కృప, పిరాట్టి (అమ్మవారు)యొక్క పురుషాకారం, పరగత స్వీకారం మరియు  కైంకర్యమున విరోధం మొదలైన విశేషములను  తమ తిరుప్పావై వ్యాఖ్యానమున చాలా  అనర్గళంగా నాయనార్ వివరించారు.
 • వీరి అమలనాదిపిరాన్  వ్యాఖ్యానం మన సాంప్రదాయమున విశేషమైనది. ఎంపెరుమాన్ ఒక్క దివ్య తిరుమేని అనుభవం చాలా విశేషంగా వర్ణించబడింది, మనం క్రితమే ఈ అనుభవాలను తిరుప్పాణాళ్వార్ అర్చావతార విషయమున చూశాము.
 • http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam-thiruppanazhwar.html.
 •  కణ్ణినుణ్ శిరిత్తాంబు వ్యాఖ్యానం లో వీరు పంచమోపాయము(ఆచార్యుడే  సర్వస్వం అని నమ్మి ఉండుట) మరియు ఆచార్య వైభవములపై విశేష వ్యాఖ్యానమును   అనుగ్రహించారు.
 • అరుళిచ్చెయళ్  రహస్యం లో వీరు రహస్యత్రయం, తిరుమంత్రం, ద్వయమత్రం మరియు చరమశ్లోకములను అరుళిచ్చెయళ్ లోని పదబంధములను ప్రయోగిస్తు వివరించారు. అరిళిచ్చెయళ్ నిపుణులలో సాంప్రదాయ రచనలు చేసేవారిలో నాయనార్ అత్యంత సామర్థ్యం కలవారు.
 • ఆచార్యహృదయం వీరి గ్రంథ రచనలలో అత్యంత విశేషణమైనది. నమ్మాళ్వార్ యొక్క మానసిక భావలను ప్రతిబింబింప చేశారు మరియు  తిరువాయ్ మొళి  దివ్యప్రబంధ రహస్యములను ఆళ్వార్ హృదయానుసారం వెలికి తీశారు. ఈ గ్రంథం పిళ్ళైలోకాచార్యుల శ్రీవచనభూషణం లోని శ్రీసూక్తులను సవివరంగా విశదీకరించినది. మనం క్రితమే నాయనార్ అర్చావతార అనుభవమును ఆచార్యహృదయం ద్వారా తెలుసుకున్నాము.
 • http://ponnadi.blogspot.in/2012/11/archavathara-anubhavam-nayanar-anubhavam.html.

ఒకరి గొప్పదనం తెలుసుకోవాలన్న వేరొక గొప్పవ్యక్తి యొక్క వాక్కులద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోవాలి. నాయనార్ తాను  పిళ్ళైలోకాచార్యుల కన్నా మునుపే  అతి పిన్న వయసులో తమ తిరుమేనిని వదలి పరమపదం చేరుకున్నారు. పిళ్ళైలోకాచార్యులు తమ ఒడిలో నాయనార్ తలను ఉంచుకొని శోకసముద్రంలో మునిగి ఇలా విలపించారు.

మాముడుంబై మన్ను మణవాల అణ్ణాలొదు

శేమముదన్ వైకుంఠం చెన్ఱక్కాల్

మామెన్ఱు తొతురైత్త శొల్లుం తుయం తన్నినళ్  పొరుళుం

ఎత్తెజుత్తుం ఇంగురైప్పారార్

 సంక్షిప్త అనువాదం:

నాయనార్ విశేష వైభవం ద్వారా పరమపదమును  అలంకరించిరి, ప్రస్తుతం  రహస్యత్రయం- తిరుమంత్రం , ద్వయమంత్రం మరియు చరమశ్లోకములను ఎవరు ప్రవచిస్తారు(ఎంపెరుమాన్ తాను వారి హృదయ స్పందనను చూచి = మామ్ -నేను  రక్షకుడను అన్నారు )

ఇలా పిళ్ళైలోకాచార్యులు  నాయనార్ వైభవాన్ని కీర్తించారు.

ఎంపెరుమానార్ మరియు  మన ఆచార్యుల అనుగ్రహం పొందాలని అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ పాదపద్మముల యందు  ప్రార్థించుదాం.

అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ తనియన్:

ద్రావిడామ్నాయ హృదయం గురుపర్వక్రమాగతం|
రమ్యజామాతృదేవేన దర్శితం కృష్ణసూనునా||

అళిగియa మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ ను కీర్తించుపాశురం (సాధారణంగా  ఆచార్య హృదయ సమాప్తినందు పఠిస్తారు)

తన్దదరుళ వేణుమ్  తవత్తోర్ తవప్పయనాయ్ వన్దముడుమ్బై మణవాళా- శిన్దైయినాళ్
నీయురైత్త మాఱన్ నినైవిన్  పొరుళనై త్తెన్  వాయురైత్తు వాళుమ్ వకై

వీరి అర్చావతార వైభవమును ఇక్కడ పఠించవచ్చు:

http://ponnadi.blogspot.in/2012/11/archavathara-anubhavam-nayanar-anubhavam.html.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

archived in https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, also visit http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2012/12/15/azhagiya-manavala-perumal-nayanar/

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – https://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava Education/Kids Portal – http://pillai.koyil.org