తిరునారాయణ పురత్తు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

ay-jananyacharyar

తిరునక్షత్రం: ఆశ్వీజ(తులామాసం) పూర్వఫల్గుణి నక్షత్రం .

అవతారస్థలం : తిరునారాయణ పురం.

ఆచార్యులు: తమ తండ్రిగారు లక్ష్మణాచార్యులు(పంచ సంస్కారములు)మరియు  నాలూరాచ్చాన్ పిళ్ళై(గ్రంథకాలక్షేప గురువులు)

పరమపదించిన స్థలం: తిరునారాయణ పురం

గ్రంథరచనలు: తిరుప్పావై వ్యాఖ్యానం( ఇరండా ఆరాయిరప్పడి)మరియు స్వాపదేశం , తిరుమాలై  ప్రబంధమునకు వ్యాఖ్యానం, ఆచార్యహృదయమునకు,  శ్రీవచనభూషణమునకు  మరియు మామునును కీర్తించు తమిళ పాశురములకు వ్యాఖ్యానం.

తల్లిదండ్రులు ఇతనికి పిన్నవయస్సులో దేవరాజర్  అని పేరుంచిరి. దేవపెరుమాళ్, ఆసూరిదేవరాజర్, తిరుత్తాళ్వరై దాసర్, శ్రీశానుదాసర్, మాతృ గురు, దేవరాజ మునిధర్ మరియు ఆయ్  జనన్యాచార్యులు అని నామాంతరములు కలవు.

ఆయ్ అనగా అమ్మ అని అర్థం. తాను తిరునారయణ పెరుమాళ్ కి పాలను కాచి సమర్పించే కైంకర్యమును చేసేవారు. ఒకనాడు వీరు కైంకర్యమునకు  కొద్దిగా ఆలస్యం అయినది , అప్పుడు తిరునారయణ పెరుమాళ్ ” మా ఆయ్ (అమ్మ) ఎక్కడ?అని  వారిపై మాతృవాత్సల్యమును చూపిరి. ఆనాటి నుండి వీరిని ఆయ్ అని లేదా జనన్యాచార్యులని వ్యవహరించేవారు. ఇది దేవరాజ పెరుమాళ్ కి నడాదూర్ అమ్మాళ్ మధ్య ఉన్న సంబంధమును   పోలి ఉండును.

వీరు గొప్పపండితులు మరియు ఉభయ వేదాంతములో అనగా ద్రావిడ మరియు సంస్కృత వేదాంతములలో బహు నిష్ణాతులు.

తిరువాయ్ మొళిపిళ్ళై  మరియు తిరువాయ్ మొళి ఆచ్చాన్(ఇళంపిళ్ళిచెయ్ పిళ్ళై) తో కలసి తాను నంపిళ్ళై గారి ఈడు వ్యాఖ్యానాన్ని నాలూర్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై ద్వారా సేవించారు. ఈడు యొక్క వివరణ ఇక్కడ చూడవచ్చు  (https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2015/04/13/eeyunni-madhava-perumal/).

ఆచార్య హృదయం(అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్  – పెఱ్రార్ పెఱ్రార్    అని ఆయ్ జనన్యా చార్యులు – మణవాళ  మాముని)  పరంపరలో వీరు కూడా కీర్తింపబడ్డారు.

మామునులు ఆచార్యహృదయానికి వ్యాఖ్యానాన్ని వ్రాసేటప్పుడు 22 వ చూర్ణికా వ్యాఖ్యానం దగ్గర  వారు  స్పష్ఠీకరణ చేయాలనుకున్నారు. ప్రత్యేకించి ఈ చూర్ణిక వ్యాఖ్యానం దగ్గర వీరు తిరువాయ్ మొళి పిళ్ళైకి సహఅధ్యాయి అయిన ఆయ్ జనన్యాచార్యుల గురించి చర్చించాలనుకొని ‘ఆయ్’ తమ ఆచార్యుల భావించారు. మామునులు ఆళ్వార్ తిరునగరి నుండి తిరునారాయణ పురం వెళ్ళడానికి నమ్మాళ్వార్ దగ్గర ఆఙ్ఞను తీసుకుని బయలుదేరారు.

అదే సమయాన మామునుల గొప్పవైభవమును విన్న ఆయ్ జనన్యాచార్యులు తాము మామునులను దర్శించాలని ఆళ్వార్ తిరునగరికి బయలుదేరారు. వీరిద్దరు ఆళ్వార్ తిరునగరి వెలుపల కలుసుకున్నారు. పరస్పరం నమస్కరించుకొని మర్యాదలతో పలకరించుకొని ఆలింగనం చేసుకున్నారు.   మామునుల శిష్యులు వీరిద్దరి కలయికను పెరియనంబి మరియు ఎంపెరుమానార్ ల కలయిక వలె జరిగినదని భావించి పారవశ్యముచే ఆనందాన్ని అనుభవించారు.

ఇద్దరు కలసి ఆళ్వార్ తిరునగరికి  చేరుకున్నారు. మామునులు ఆచార్యహృదయాన్ని ఒక సారి సంపూర్ణంగా  ఆయ్ జనన్యాచార్యుల వద్ద సేవించారు. ఉపన్యాసం చివరి రోజున మామునులు,  ఆయ్ జనన్యాచార్యుల మీద  ఒక అందమైన తనియన్ ను వ్రాసి వారికి సమర్పించారు. ఆయ్ జనన్యాచార్యులు దానికి తగిన వాడిని కాదని భావించి  ప్రతిగా వారు మామునులను కీర్తిస్తు ఈ తమిళ పాశురాన్ని అనుగ్రహించారు.

పూత్తురిల్ వన్దుదిత్త  పుణ్ణియనో?
పూంగకమళుం తాతారుంఅళిగియమార్బన్ తానివనో?
తూత్తూర వన్ద నెడుమాలో ?
మణవాళ మామునివన్  ఎన్దైయివర్ మూవరిలమ్ యార్?

సంక్షిప్త అనువాదం: 

వీరు శ్రీపెరుంబుదూర్ లో దర్శనమిచ్చు సద్గుణ సంపన్నులగు ఎంపెరుమానారా?

వీరు వకుళపుష్పమాలచే అలంకరింప బడ్డ నమ్మాళ్వారా?
కృష్ణునిగా తనకు తాను పాండవులను రక్షించడానికి వచ్చిన  దూత యా?-సౌలభ్య ప్రదర్శన
పైన చెప్పిన ముగ్గురి కన్నా  నాయందు తండ్రి ఆప్యాతను ప్రదర్శించిన మామునులు వీరు.

ఆయ్ జనన్యాచార్యులు కొంత కాలం ఆళ్వార్ తిరునగరిలో నివసించి చివరకు తిరునారాయణ పురమునకు  చేరుకొనిరి. కాని వీరు లేని సమయాన వీరిపట్ల అసూయ గలవారు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు పరమపదమును చేరుకున్నారని ప్రచారం చేసి సంపదనంతా స్వాధీనపరచుకొని దేవాలయ ఆధీనంలోకి చేర్చారు.

దీని చూసిన జనన్యాచార్యులు చాలా ఆనందించి ఇలా అన్నారు “భగవానుడు తన ఆప్తుల దగ్గరనుండి సంపదనంతటిని తీసుకొనేస్తారు కావున ఇది గొప్పచర్యే”. సాధారణ జీవితాన్ని గడపినారు. ఆచార్యుని ద్వారా అనుగ్రహించిబడిన  తమ తిరువారాధన పెరుమాళ్(ఙ్ఞానపిరాన్)తో కైంకర్యము కొనసాగాలని ప్రార్థన చేశారు.  అంతిమదశలో సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించి పరమపదమునకేగి అక్కడ ఎంపెరుమాన్ కు నిత్యకైంకర్యము చేయసాగిరి.

ఇంతవరకు మనం ఆయ్ జనన్యాచార్యుల విశేషమైన జీవిత ఘట్టములను చూశాము. వీరు బహుముఖప్రఙ్ఞాశాలి ,  తన ఆచార్యులకు మరియు మామునులకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండేవారు. లేశమాత్ర భాగవత కైంకర్యము మనకు అబ్బాలని ఆయ్ జనన్యాచార్యుల పాద పద్మముల  యందు ప్రార్థన చేద్దాం.

ఆయ్ జనన్యాచార్యుల తనియన్:

ఆచార్య హృదయస్యార్త్తాః సకలా యేన దర్శితాః |
శ్రీశానుదాసమ్ అమలం దేవరాజం తమాశ్రయే ||

ఆచార్య హృదయమునకు దివ్యార్థములను అనుగ్రహించిన,  అమలులై(ఎలాంటి అఙ్ఞానములేక‌) ఉన్న శ్రీశానుదాసులు అను నామాంతరము కలిగిన దేవరాజాచార్యులను ఆశ్రయిస్తున్నాను.

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

మిగితా ఆళ్వారాచార్యుల వివరణ కోసం దీనిని దర్శించండి. https://guruparamparaitelugu.wordpress.com, మరియు  http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/24/thirunarayanapurathu-ay/

2 thoughts on “తిరునారాయణ పురత్తు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు

  1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

  2. Pingback: 2015 – June – Week 2 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s