వేదవ్యాస భట్టర్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

azhwan_bhattars                                    పరాశర భట్టర్,  కూరత్తాళ్వాన్  మరియు వేదవ్యాసభట్టర్

తిరునక్షత్రం: వైశాఖ మాస అనూరాధా నక్షత్రం

అవతార స్థలము: శ్రీరంగం

ఆచార్యులు: ఎంబార్ (గోవిందభట్టర్)
పరమపదించన స్థలం: శ్రీరంగం

వీరు కూరత్తాళ్వాన్ (ఆళ్వాన్)కు ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుక్కుమారులు మరియు పరాశరభట్టర్ కు చిన్న సోదరులు. వీరు రామపిళ్ళై మరియు రామసూరిగా కూడ ప్రసిద్ధిచెందారు.  శ్రీభాష్య వ్యాఖ్యాన కర్త అయిన సుదర్శన సూరి(శ్రుతప్రకాశికా భట్టర్) వీరికి వారసులు.

పెరియపెరుమాళ్ (శ్రీరంగనాథుడు)ప్రసాద వరం వల్ల ఆండాళ్  మరియు కూరత్తాళ్వాన్ దంపతులకు ఉభయభట్టర్లు జన్మించిరి. ఒకసారి  కూరత్తాళ్వాన్ మరియు ఆండాళ్,  పెరుమాళ్ ప్రసాదం తీసుకోకుండ శయనించారు (కూరత్తాళ్వాన్ ఊంఛ వృత్తిలో ఉండి ఆనాడు వర్షం కారణంగా ధాన్యమును సంపాదించలేక పోయిరి). ఆ సమయాన  వారు శ్రీరంగ దేవాలయపు అంతిమ  నైవేద్య ఘంటానాదాన్ని విన్నారు.  ఆండాళ్ అప్పుడు ఎంపెరుమాన్ తో ” ఇక్కడ నీ భక్తుడు ప్రసాద స్వీకరణ లేకుండ ఉంటే నీవక్కడ విశేష భోగాన్ని అనుభవిస్తున్నావా” అని అన్నారు. ఇది ఆలకించిన పెరియపెరుమాళ్  తన ప్రసాదాన్ని  మిగితా సామాగ్రిని  మర్యాద యుక్తంగా ఉత్తమనంబి ద్వారా కూరత్తాళ్వాన్ మరియు ఆండాళ్ కు పంపిరి. ప్రసాదం రావడాన్నిచూసిన ఆళ్వాన్  ఆశ్చర్యపడి సర్దుకొని లేచారు. వెంటనే ఆండాళ్ వైపు చూసి ‘నీవు ఎంపెరుమాన్ ను ఏమైన అభ్యర్ధించావా?’ అనగా ఆమె అంగీకరించినది.

ఆళ్వాన్ అలా ఎంపెరుమాన్ కు చేసిన అభ్యర్ధన వలన వచ్చిన ప్రసాదాన్ని చూసి కలత చెందారు. తాను రెందు దోసిళ్ళ ప్రసాదాన్ని మాత్రమే స్వీకరించి మిగితాది ఆండాళ్ కు ఇచ్చివేసారు. ఆ రెండు దోసిళ్ళ ప్రసాద ప్రభావం వల్ల కాబోలు వారికి ఇరువురు కుమారులు జన్మించారు.

ఆళ్వాన్ కు ఇరువురు కుమారులు జన్మించిన పన్నెండవ రోజున ఎంపెరుమానార్ (భగవద్రామానుజులు) ఎంబార్ మరియు మిగితా శిష్యులతో కూడి ఆళ్వాన్ గృహానికి వచ్చారు. ఆ పిల్లలిద్దరిని తీసుకరమ్మని ఎంబార్ ను  ఎంపెరుమానార్ ఆదేశిస్తారు. ఎంబార్ ఆ పిల్లలిద్దరిని తీసుకవచ్చేటప్పుడు వారికి రక్షగా ద్వయమంత్రాన్ని వారి చెవుల్లో అనుసంధిస్తూ తమ చేతులతో   జాగ్రత్తగా  ఎంపెరుమానార్ దగ్గరకు తీసుకవస్తారు.

ఎంపెరుమానార్ ఆ పిల్లలిద్దరి దగ్గర వస్తున్న  ద్వయమంత్రపు విశేషాన్ని గమనించి వారికి ప్రథమంగా రక్షణ కోరిన ఎంబార్ నే వారి ఆచార్యులుగా ఉండమని ఆదేశించారు. ఎంబార్ ఆ పిల్లలిద్దరికి తమ సిద్ధాంతసూత్రములు, విశేషములు ఉపదేశించవచ్చని ఆనందించారు.  ఎంపెరుమానార్ ఆ పిల్లలిద్దరికి, మన సనాతనధర్మానికి  సహకారం అదించిన  పరాశరమహర్షి మరియు వేదవ్యాసమహర్షుల స్మృతిగా  పరాశరభట్టర్  మరియు వేదవ్యాసభట్టర్ అని నామకరణం చేశారు. ఎంపెరుమానార్ తాను ఆళవందార్ కు ఇచ్చిన ప్రతిఙ్ఞ అయిన పరాశరమహర్షి మరియు వేదవ్యాసమహర్షులకు కృతఙ్ఞతగా ఏదైన చేస్తానన్న   ప్రతిఙ్ఞను ఇలా నెరవేర్చుకున్నారు.

 ఈ ఇద్దరి సోదరుల్లో పరాశరభట్టర్  ఈ సంసారాన్ని విడనాడాలి అన్న కోరికతో చాలా స్వల్ఫకాలం మాత్రమే ఉండి  పరమపదమునకు వేంచేసారు. ఆండాళ్(భట్టరుల తల్లిగారు) భట్టర్  తాను పరమపదమునకు వెళ్ళి శ్రీమన్నారాయణునికి  శాశ్వత కైంకర్యం చేయాలన్న కోరికను పరిగణించి  అంతిమకాలంలో ఉదారంగా ఉండి  అంతిమ కర్మలను పర్యవేక్షిస్తు  ఆనందంగా నిర్వహించారు. అంతిమ కర్మలను నిర్వహించిన పిదప వేదవ్యాసభట్టర్ గృహానికి తిరిగి వచ్చి తన సోదరుని వియోగ విరహం భరించలేక దుఃఖించసాగిరి. అప్పుడు ఆండాళ్ ,  ‘ పరాశరభట్టర్ పరమపదాన్ని  అధిరోహించడము మీకు  అసూయగా  ఉన్నదా? అని నిష్ఠూరమాడినది. వేదవ్యాసభట్టర్ తన దోషమును గుర్తించి తనను తాను ఓదార్చుకొని, తన తల్లిని ప్రాధేయపడి  పరాశరభట్టర్ యొక్క  మిగితా ఉత్సవములను యధావిధిగా జరిపించారు.

పెరియపెరుమాళ్ , వేదవ్యాసభట్టర్ ను తన సన్నిధికి పిలిపించుకొని పరాశరభట్టర్ గురించి చింతించకు,  నేను నీ తండ్రిలాగా ఇక్కడ ఉన్నాగా’ అని సముదాయించారు. తరువాత  వేదవ్యాసభట్టర్  సమర్థులైన నంజీయర్ మొదలగు వారితో సాంప్రదాయము నడిపించిరి.

వ్యాఖ్యానములలో  వేదవ్యాసభట్టర్ యొక్క వైభవమును తెలుపు  కొన్ని ఇతిహాసములను(ఘట్టములను) పరిశీలిద్దాము ఇక్కడ.

  • తిరుమాలై 37- పెరివాచ్చాన్ పిళ్ళై గారి వ్యాఖ్యానం – ఈ పాశురంలో తొండరడిపొడి ఆళ్వార్ ఇలా చెపుతున్నారు. పెరియపెరుమాళ్  సదా మనను రక్షించు శాశ్వత బంధువు. ఈ సంబంధమును పురస్కరించుకొని  వేదవ్యాసభట్టర్  తాను పరాశరభట్టర్ యొక్క వియోగాన్ని భరించలేనప్పుడు ఈ సూత్రాన్ని స్మరించుకొని సర్వం పెరియపెరుమాళ్ పై భారం వేసి ఊరడిల్లారు.
  • ముదల్ తిరువందాది 4- నంపిళ్ళై మరియు  పెరివాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానం – పొయ్ ఘైఆళ్వార్ ఇలా చెపుతున్నారు-రుద్రుడు భగవద్విషయమును అగస్త్యమహర్షి , పులస్త్య, దక్ష మరియు మార్కండేయులకు (ఎంపెరుమాన్ గురించి సర్వం తనకు తెలిసిన )  వివరిస్తున్నాడు. ఈ సంఘటనను  వేదవ్యాసభట్టర్ వ్యంగ్యముగా  వ్యాఖ్యానించినప్పుడు, పరాశరభట్టర్ ఇలా అన్నారు ” రుద్రుడు తనను తమోగుణం ఆవరించినప్పుడు అయోమయంలో  పడతారు, కనీసం  ఇప్పుడైన   రుద్రుడు  భగద్విషమున నిమగ్నమై ఉన్నాడు, అతనిని ఇప్పుడు విమర్శించకు” అని అన్నారు.
  • తిరువాయ్ మొళి 6.2.10 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం- ఈ పాశురమున నమ్మాళ్వార్ తిరుమంత్రార్థమును (అష్ఠాక్షరి) చెబుతున్నారు. చాలా విశేషమైన సాంప్రదాయ రహస్యమును వెలికితీశారు ఇక్కడ నంపిళ్ళై గారు. తిరుమంత్రార్థమును కేవలం  ఆచార్య ముఖతగానే వినాలి.ఒకసారి  కూరత్తాళ్వాన్   కాలక్షేపము చెబుతున్న సమయాన ఈ పాశురార్థము ను ఇలా వివరించారు- తాను తన సంతానమైన పరాశర భట్టర్ మరియు వ్యాసభట్టర్ల విషయానికి వచ్చేసరికి వారిరువురిని  వారి స్వాచార్యులైన ఎంబార్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఈ తిరుమంత్రార్థమును సేవించాలని తెలిపారు. వారు వినయంగా శిరసావహించి  బయలుదేరారు. ఆళ్వాన్ వారిని  వెనక్కు పిలచి “ఈ ప్రపంచమున అన్నీ క్షణికమే ఏదీ శాశ్వతం కాదు,     మీరు మీ ఆచార్యుల దగ్గరకు చేరుకోలేక పోవచ్చు (మధ్యలో  మీరిరువురుకి ఏదైన ఆటంకం జరగవచ్చు) , కావున ఆ       తిరుమంత్రార్థమును  నేనే మీకు అనుగ్రహిస్తాను” అని అన్నారు. ఆళ్వాన్   శ్రీవైష్ణవులు ఎలా ఉండాలి అనే విషయం పై        ప్రామాణికమైన  ఉదాహరణను తెలిపారు –  ఆధ్యాత్మికులతో దయతో మసులుకొని ఇతరులతో దూరంగా ఉండాలి.
  • తిరువాయ్ మొళి3.2 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం(ఉపోద్ఘాతమున)ఈ దశకమన నమ్మాళ్వార్  తిరుమాళిరుంశోలై అళగర్  విషయమున సరైన అనుభవమును చేయలేక పోయిరి.  వ్యాసభట్టర్  ఈ విషయమున పరాశరభట్టర్ తో తన సందేహాన్ని  ఇలా వెలిబుచ్చారు ” ఏ కారణం  చేత ఆళ్వార్ అంత సులువుగా   గ్రాహ్యముకాని  పరమపదం (చాలాచాలా దూరంగ ఉన్న)  మరియు విభవఅవతారాలు (ఎప్పుడో జరిగిన )కాక మన ముందు ఉండి అతి సౌలభ్యముగా ఉన్న అర్చావతార  ఎంపెరుమాన్ విషయాన  చాలా ఖేదముగా ఉండి వారిని సరిగ్గా అనుభవించలేక పోతున్నారు?”.  దీనికి పరాశరభట్టర్ ఇలా సమాధానమిచ్చారు “అఙ్జానులగు జీవుల ఉజ్జీవనకై  భగవానుడు తాను ఐదురూపాల్లో(పర,వ్యూహ, విభవ,అర్చావతార మరియు అంతర్యామి)  వేంచేసి ఉంటాడు. కాని భగవానుని స్వామిత్వం తెలిసిన ఙ్ఞానునకు అన్నీ రూపాలు సమానంగా కనబడతాయి. భగవానుని  కళ్యాణ గుణములన్నీ పర్వతాది పంచరూపాల్లో సమానంగా ఉంటాయి.  కాని ఆళ్వార్   తాను అళగర్ యొక్క సౌందర్యములో  మునిగిపోయి భావోద్వేగముతో  సంపూర్ణముగా స్వామిని అనుభవించలేక పోయినారు”.
  • తిరువాయ్ మొళి6.7.5 – నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం – ఎప్పుడైతే పరాశరభట్టర్ తాను  వైత్తమానిధి పెరుమాళ్ వేంచేసి ఉన్న  తిరుక్కోళూర్ దివ్యదేశము యొక్క వనముల అందమును తెలుపుతున్నపుడు    ఆళ్వార్ ఆ దివ్యదేశము యొక్క అందాన్ని    అనుభవిస్తున్నపుడు  ఆళ్వార్  మనస్సు ఎంత ప్రసన్నంగా అయినదో అనే విషయానిపై  ఎంబార్ తెలిపిన వ్యాఖ్యానమును    వేదవ్యాసభట్టర్ విషయ విస్తారమునకు  పరాశరభట్టర్ కు తెలుపుతారు.
  • తిరువాయ్ మొళి 7.2 నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానం- ఎప్పుడైతే  ఈ ఇరువురు భట్టర్లకు పెండ్లీడు వచ్చినప్పుడు ఆండాళ్  ఈ విషయాన్ని పెరియపెరుమాళ్    కు తెలుపమని ఆళ్వాన్ కు చెపుతుంది. ఆళ్వాన్ దీనికి ‘ మీరెందుకు చింతిస్తారు భగవత్ కుటుంబమును గురించి?” అని అన్నారు. తాను సర్వం  ఎంపెరుమాన్ కు  పారతంత్ర్యులు, స్వప్రయత్నమే చేయని వారు. ఎప్పుడైతే ఆళ్వాన్ తాను పెరియపెరుమాళ్ సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు   ఆళ్వాన్ ఏదైన   అడగాలని వచ్చారని   పెరియపెరుమాళ్  అనుకున్నారు. ఆళ్వాన్ ఇలా అన్నారు”ఇరువురి  భట్టర్లు వివాహ యోగ్యులయ్యారని అందరు అనుకుంటున్నారు” . ఆ తర్వాత ఎంపెరుమాన్ వివాహ కార్యమును ఏర్పాటు చేసారు .

ఇంతవరకు మనం వేదవ్యాసభట్టర్ యొక్క కొన్ని వైభవములను తెలుసుకున్నాము. తాను సర్వం భాగవత నిష్ఠలో ఉండి ఎంపెరుమాన్ తో సాన్నిహిత్యం కలిగి ఉన్నారు. భాగవతనిష్ఠ కై అతని పాదారవిందములను ప్రార్థిస్తాము.

వేదవ్యాస భట్టర్ వారి తనియ:

పౌత్రం శ్రీరామమిశ్రస్య శ్రీవత్సాంకస్య  నందనం |

రామసూరిం భజే భట్టపరాశారవరానుజం||

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

archived in https://guruparamparai.wordpress.com, మరియు  http://ponnadi.blogspot.com/

Source: http://guruparamparai.wordpress.com/2013/04/16/vedha-vyasa-bhattar/

3 thoughts on “వేదవ్యాస భట్టర్

  1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

  2. Pingback: 2015 – Apr – Week 4 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

  3. Pingback: నడువిల్ తిరువీధి పిళ్ళై భట్టర్ | guruparamparai telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s