అజగియ మణవాళ మామునిగళ్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

క్రితం సంచికలొ  మనము  తిరువాయ్ మొజి ప్పిళ్ళై గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు గురుపరంపరలో తరువాత ఆచార్యుల  గురించి తెలుసుకొందాం.  

తిరునక్షత్రము: ఆశ్వయిజ మాసము, మూలా నక్షత్రము

అవతార స్థలము:  ఆళ్వార్ తిరునగరి

ఆచార్యులు : తిరువాయ్ మొజి ప్పిళ్ళై

శిష్యులు: అష్ట దిక్ గజన్గళ్ – పొన్నడిక్కాల్ జీయర్, కోయిల్ అణ్ణన్, పతంగి పరవస్తు పట్టర్పిరాన్ జీయర్, తిరువేంకట జీయర్, ఎఱుమ్బిఅప్పా, ప్రతివాది భయంకరమ్ అణ్ణన్, అప్పిళ్ళై, అప్పిళ్ళార్. నవ రత్నన్గళ్ – సేనై ముదలిఆణ్డాన్ నాయనార్, శఠగోప దాసర్ (నాలూర్ సిట్రాత్తాన్), కందాడై పోరేరేరు నాయన్, యేట్టూర్ సింగరాచార్యర్, కందాడై అణ్ణప్పన్, కందాడై తిరుక్కోపురత్తు నాయనార్, కందాడై నారణప్పై, కందాడై తోళప్పరప్పై, కందాడై అళైత్తు వాళ్విత్త పెరుమాళ్. ఇతర తిరువంశములు, తిరుమాళిగలు మరియు దివ్య దేశముల నుండి చాలామంది శిశ్యులు.

పరమపదం చేరిన స్థలము: తిరువరంగము

శ్రీ సూక్తులు: శ్రీ దేవరాజ మంగళము, యతిరాజ వింశతి, ఉపదేశ రత్తిన మాలై, తిరువాయ్ మొజి నూఱ్ఱన్దాది, ఆర్తి ప్రబంధము. వ్యాఖ్యానములు ~: ముముక్షుపడి, తత్వ త్రయము, శ్రీవచన భూషణము, ఆచార్య హృదయము, పెరియాళ్వార్ తిరుమొజి (పెరియవాచాన్ పిళ్ళైల వ్యాఖ్యానము నుండి తప్పిన ఒక భాగము), రామానుజ నూఱ్ఱన్దాది. ప్రమాణ తిరట్టు (అన్ని శ్లోకములకు సంగ్రహముగా, శాస్త్ర వాఖ్యములకు ఒక ముఖ్యమైన గ్రంథము) ~: ఈడు 36000 పడి, ఙ్ఞాన సారము, ప్రమేయ సారము, తత్వ త్రయము, శ్రీవచన భూషణము.

అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ ఆళ్వార్ తిరునగరినందు తిగజ కిడన్తాన్ తిరునావీరుడయ పిరాన్ మరియు శ్రీ రంగ నాచ్చియారులకు ఆదిశేషుల అవతారముగా జన్మించిరి మరియు పునర్ అవతారము అనైత్తులగుమ్ వాజప్పిఱణ్త యతిరాజర్ (அனைத்துலகும் வாழப்பிறந்த யதிராஜர்) వీరికి గల తిరునామములు అజగియ మణవాళ మామునిగళ్,సుందర జామాత్రు ముని, రమ్య జామాత్రు ముని, రమ్య జామాత్రు యోగి, వరవరముని, యతీన్ద్ర ప్రవణర్, కాంతోపయంత్రులు, రామానుజన్ పొన్నడి, సౌమ్య జామాత్రు యోగీన్ద్రర్, కోయిల్ శెల్వ మణవాళ మామునిగళ్, మొదలైనవి.వీరికి గల బిరుదులు పెరియ జీయర్, వెళ్ళై జీయర్, విషద వాక్ శిఖామణి, పొయిల్లాద మణవాళ మాముని, మొద,,.

జీవిత చరిత్ర సంగ్రహముగా:

 • పెరియ పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహము వలన ఆదిశేషుల అంశావతారముగా ఆళ్వార్ తిరునగరిలో జన్మించిరి.

మామునిగళ్ -ఆళ్వార్ తిరునగరి, తిరువడియందు అష్ట దిక్ గజన్గళ్

 • వీరు అమ్మమ్మ గారి ఊరైన సిక్కిల్ కిడారములో తమ తండ్రిగారి వద్ద సామాన్య శాస్త్రము మరియు వేద అధ్యాయనమును పూర్తిచేసిరి.చదువుతున్న కాలములోనే వీరి వివాహము కూడా అయినది.
 • తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళైల వైభవమును విన్నవారై,ఆళ్వార్ తిరునగరికి తిరిగి వచ్చి వారిని ఆశ్రయించిరి. మనము గత సంచికలో చూసి ఉన్నాము.
 • వారి ధర్మపత్ని ఒక బాలునికి జన్మనివ్వగా వారు తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళైని సరియగు నామమును సూచించమని అభ్యర్తించిరి. తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై ఈ విధముగా చెప్పిరి, రామానుజన్ 108 మార్లు చెప్పడము వలన( రామానుజ నూఱ్ఱన్దాదిలో), ఆ పేరు చాలా ఉత్తమమైనది,దానిని ఆధారముగా చేసుకొని వారి కుమారులకు“ఎమ్మైయన్ ఇరామానుజన్” అనే నామమును పెట్టిరి.
 • తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై పరమపదమును చేరిన తదుపరి, వీరు దరిశన ప్రవర్తకరులుగా ఉండిరి.
 • వీరు అరుళిచెయల్ నందు ప్రావీణ్యులు,ముఖ్యముగా తిరువాయ్ మొళి మరియు ఈడు 36000 పడి వ్యాఖ్యానములందు. ఈడు వ్యాఖ్యానమునకు ఆధారముగా ఉండే అన్ని ప్రమాణములను సేకరించి గ్రంథికరించిరి .
 • వీరి కీర్తిని గురించి విని, అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనారులకు అజగియ వరదర్ (వానమామలై నుండి) మొదటి శిష్యులుగా మారిరి మరియు తమ ఆచార్యులకు నిరంతరమైన సేవనుచేయుటకు వెంటనే సన్న్యాసాశ్రమమును స్వీకరించిరి.వానమామలై జీయర్ (స్వస్థలము కావడముచే) మరియు పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ (కారణము నాయనారులకు మొదటి శిశ్యులు మరియు ఎంతో మంది ఈ దారిలో నడుచుటకు పునాది వేసిరి – పొన్ అడిక్కాల్ అనగా బంగారు పునాది)అని ప్రసిద్ధికి ఎక్కిరి.
 • ఆచార్యుల నియమనమును గుర్తుచేసుకొని మన సంప్రదాయమును విస్తరించుటకు శ్రీరంగమునకు వెళ్ళుటకు, వారు ఆళ్వారుల వద్దకు వెళ్ళి వారి అనుఙ్ఞను తీసుకొని శ్రీరంగమునకు బయలుదేరిరి.
 • శ్రీరంగమునకు వెళ్ళే దారిలో,శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ ఆణ్డాళ్ రంగమన్నారులకు మరియు తిరుమాలిరున్చోలై అజగరులకు మంగళాశాసనమును చేసిరి.
 • శ్రీరంగమునకు చేరిన పిదప, కావేరి ఒడ్డున నిత్యకర్మానుష్టానములను పూర్తిచేసుకొనిరి. శ్రీరంగములోని శ్రీవైష్ణవులందరూ బయటకి వచ్చి వారికి స్వాగతమును పలికిరి,స్థానిక శ్రీవైష్ణవుల పురుషకారముచే  ఎమ్పెరుమానారులకు, నమ్మాళ్వార్, పెరియ పిరాట్టియార్, సేనై ముదలియార్, పెరియ పెరుమాళ్ మరియు నమ్పెరుమాళ్ళకు ఉభయ నాచ్చియారులకు వరుసగా మంగళాశాసనమును చేసిరి.  పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానారులకు స్వాగతమును పలికిన విధముగా వీరికి పలికి ప్రత్యేక ప్రసాదములను మరియు శ్రీ శఠగోపమును ఇచ్చిరి.
 • తదుపరి పిళ్ళై లోకాచార్యుల తిరుమాళిగైకి వెళ్ళి,  పిళ్ళై లోకాచార్యర్ మరియు వారి సహోదరుడైన అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనారులను మన సంప్రదాయమునకు చేసిన కైంకర్యములను కీర్తించిరి.
 • వారు కొంతకాలము శ్రీరంగములో నివసించిన తదుపరి ఒకరోజు నమ్పెరుమాళ్ వారిని శ్రీరంగములో నిత్యవాసమును (శాశ్వతముగా) చేయమని మరియు మన సంప్రదాయములోని లోతైన అర్థములను ఉపదేశించమనిరి.దానికి వారు సంతోషముతో అంగీకరించి మహమ్మదీయుల దండయాత్ర తదుపరి మనము కోల్పోయిన గ్రంథములను తిరిగి సేకరించసాగిరి.
 • ఒకసారి పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ ఉత్తమ నంబి సేవను గూర్చి వారికి ఫిర్యాదు చేయగా,వారు ఎమ్పెరుమానుల కైంకర్యమును సరిగా చేయు విధముగా సంస్కరించమని జీయరులను ఆఙ్ఞాపించిరి.
 • అప్పుడు వారు తిరువేంగడమును దర్శించాలనే కోరికతో పొన్నడిక్కాల్ జీయర్తో కూడి బయలుదేరిరి. దారిలో, తిరుక్కోవలూర్ మరియు తిరుక్కడిగై దివ్య దేశములను మంగళాశాసనము చేసిరి.
 • తిరుమలైలో, పెరియ కేళ్వి అప్పన్ జీయర్ (ఎమ్పెరుమానారులచే నియమింపబడినవారు)  స్వప్నములో ఈ విధముగా చూసిరి,ఒక శ్రీవైష్ణవడిని (గ్రుహస్తులు) పెరియ పెరుమాళ్ళవలె  పడుకొని ఉండగా వారి యొక్క శ్రీ చరణముల వద్ద ఒక సన్యాసి నిలబడి ఉండిరి.ఆ స్వప్నములోనే వారు అక్కడ నుండి వెళ్ళే వారిని వారు ఎవరు అని అడుగగా, వారు ఈ విధముగా చెప్పెను “తిరువాయ్ మొజి ఈట్టు పెరుక్కర్ అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ మరియు వారియొక్క ప్రాణ సుక్రుత్ (జీవితము యొక్క శ్వాస) మరియు శిష్యులైన పొన్నడిక్కాల్ జీయర్”. మెళుకువ రాగా మంచి శకునముతో వచ్చిన స్వప్నమును గురించి ఆలోచించగా  వారిరువురు త్వరలో తిరుమలై వస్తున్నారని తెలుసుకొనిరి. నాయనార్ తిరుపతికి చేరి,తిరువేంకట మలై, గోవిందరాజర్, నరసింహర్ (కొండ క్రింద)లను ఆరాధించి చివరగా తిరుమలైకి చేరిరి. పెరియ కేల్వి అప్పన్ జీయర్ నాయనార్ మరియు పొన్నడిక్కాల్ జీయరులకు ఘనముగా స్వాగతము పలికి వారిని తిరువేన్కటముడైయానుల వద్దకు మంగళాశాసనము కొరకై తీసుకువెళ్ళిరి. తిరువేన్కటముడైయాన్ వారిద్దరిని చూసి సంతోషముతో,తనయొక్క ప్రసాదమును మరియు శ్రీ శఠగోపమును ఇచ్చిరి.పెరుమాళ్ళ వద్దనుండి వారు శలవు తీసుకొనిరి.
 • వారు కాంచీపురమునకు చేరి దేవ పెరుమాళ్ళకు మంగళాశాసనమును చేసిరి.దేవ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానారులవలే వీరు కూడా అని చెప్పి వారియొక్క ప్రసాదమును మరియు శ్రీ శఠగోపమును ఇచ్చిరి.

మామునిగళ్ – కాంచీపురము

 • వారు శ్రీపెరుమ్పూదూరును చేరి పూర్తీగా ఎమ్పెరుమానారుల అనుభవములో మునిగి మంగళాశాసనమును చేసిరి.
 • వారు కాంచీపురమునకు తిరిగి వచ్చి శ్రీ భాష్యమును కిడామ్బి నాయనార్ (కిడామ్బి ఆచాన్ వంశస్తులు)వద్ద సేవించసాగిరి. అప్పుడు శ్రీవైష్ణవులు కొన్ని విషయములలో తర్కము చేయుటకు వచ్చిరి, వారు మొదట వారియొక్క ఆచార్యులు భగవత్ విషయములలోనే ఈడుబడమని ఆదేశించటము చేత నిరాకరించిరి,కాని వారి అనుచరులు నచ్చచెప్పడముతో,వాటికి సరియైన వివరణములతో సమాధానములు ఇవ్వగా వాదమునకు వచ్చిన వారు వారి యొక్క శ్రీ చరణములని ఆశ్రయించి వారిని కొనియాడిరి .
 • కిడామ్బి నాయనార్ అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ ఙ్ఞానమును చూసి ఆశ్చర్యపడి వారి యొక్క నిజ స్వరూపమును చూపమని అభ్యర్తించిరి. అప్పడికి కిడామ్బి నాయనార్ శ్రీ భాష్యమును ఉపదేశించడమువలన వారు ఆచార్య స్థానములో ఉండడమువలన, అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ తమ యొక్క ఆదిశేష స్వరూపమును చూపించిరి. కిడామ్బి నాయనార్ ఆనందభరితులై అప్పడినుండి వారితో గొప్ప అనుబందమును కలిగి ఉండిరి. చివరకు శ్రీభాష్యము కాలక్షేపమును ముగించుకొని,శలవు తీసుకొని శ్రీరంగమునకు బయలుదేరిరి.
 • పెరియ పెరుమాళ్ వారు తిరిగి రావడము చూసి సంతోషపడిరి మరియు ఇంకా ఏ యాత్రలు చేయకుండా శ్రీరంగములోనే ఉండవలెనని చెప్పిరి.
 • ఆ సమయములో,వారి యొక్క బంధువులు ఆశౌచమును గురించి సమాచారమును తెలుపగా దానివలన తన యొక్క కైంకర్యమునకు ఆటంకముగా భావించి, సన్న్యాసాశ్రమమును శఠగోప జీయర్ (తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై శిష్యులు మరియు ఆళ్వార్ తిరునగరిలో సహాధ్యాయి) వద్ద స్వీకరించి వెంటనే పెరియ పెరుమాళ్ళ వద్దకి వెళ్ళి ఈ విషయము గురించిచెప్పగా,పెరియ పెరుమాళ్ ఆహ్వానించి అదే  తిరునామముతో (తన యొక్క భవిష్యద్ ఆచార్యుని పేరు తన యొక్క దివ్య నామము గా పెట్టుకోవలెనని తాను ఆశించినన్దులకు) ఉండమని ఆఙ్ఞాపించిరి. వారికి పల్లవ రాయన్ మఠమును ఇచ్చి అక్కడే ఉంటూ కాలక్షేపములను అనుగ్రహించవలెననిరి.అందువలన అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ అజగియ మణవాళ మామునిగళ్ గా మారిరి. ఉత్తమ నమ్బి శిష్యులుగా ఉన్న అందరూ శ్రీవైష్ణవులు నమ్బితో పాటు వారి మఠమునకు వెళ్ళి చాలా సంతోషముతో “మణవాళ మామునియే ఇన్నుమొరు నూత్తాన్డిరుమ్” అని పాడిరి.
 • వారు తన శిష్యులందరినీ పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ల పర్యవేక్షణలో మఠమును పూర్తిగా బాగుచేయమని చెప్పిరి. పిళ్ళై లోకాచార్యుల తిరుమాళిగై నుండి తెచ్చిన ఇసుకతో ఒక అందమైన మండపమును నిర్మించి దానికి తిరుమలై ఆళ్వార్ అనే నామమును పెట్టి క్రమముగా అక్కడ కాలక్షేపములను అనుగ్రహించేవారు. వారు తమ శిష్యులకు మరియు అభిమానులకు రోజు తిరువాయ్ మొజి (ఈడు) మరియు ఇతర ప్రబంధములు, ఎమ్పెరుమానారుల కీర్తిని, శ్రీ వచన భూషణ దివ్య శాస్త్రములపై ప్రవచనములు అనుగ్రహించేవారు.
 • వారి యొక్క కీర్తి అగ్ని శిఖలవలె అన్నిదిశలా వ్యాపించి ఎంతో మంది శ్రీవైష్ణవులు మామునిగళ్ని ఆశ్రయించిరి. తిర్మన్జనమ్ అప్పా (పెరియ పెరుమాళ్ళకి నిత్య కైంకర్యపరర్), వారి కుమార్తె(ఆయ్చియార్) మరియు పట్టర్ పిరాన్ జీయర్ వారికి శిష్యులుగా మారిరి.
 • సింగరైయర్ అనే ఒక స్వామి  వళ్ళువ రాజేన్ద్రమ్ (దగ్గర గ్రామము) నుండి రోజు కొన్ని కూరగాయలు మామునిగళ్ళ మఠమునకు పంపేవారు,ఎమ్పెరుమాన్ వారి కైంకర్యమును చూసి సంతోషముచెంది అతనికి స్వప్నములో కనబడి “మామునిగళ్ ఆదిశేషుల అవతారము,మీరు వెళ్ళి మామునిగళ్ని ఆశ్రయించండి” అని చెప్పిరి.అందువలన వారు శ్రీరంగమునకు వచ్చి (కోఇల్) కన్దాడై అణ్ణన్ తిరుమాళిగై వద్ద ఉండి ఆ సంఘటనను గురించి అణ్ణన్ తో చెప్పిరి. అణ్ణన్ దీనిని గురించి ఆలోచిస్తూ పడుకొనగ వారి కలలో ఎమ్పెరుమానార్ మరియు ముదలిఆణ్డానులను చూసిరి అక్కడ ఎమ్పెరుమానార్ ఈ విధముగా చెప్పెను మామునిగళ్ ఎవరో కాదు నేనే.ఆ స్వప్నములో, ముదలిఆణ్డాన్ కోఇల్ అణ్ణన్ ను(మరియు ఉత్తమ నమ్బి) మామునిగళ్ళను ఆశ్రయించమని ఆఙ్ఞాపించిరి. నిద్ర నుండి లేచిన తదుపరి , కోఇల్ అణ్ణన్ తన సహోదరులతో కూడి మామునిగళ్ మఠమునకు వెళ్ళి, పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ పురుషకారముతో (సహాయముతో) వారే స్వయముగా మామునిగళ్ళ్కి అప్పగించెను. మామునిగళ్ సంతోషముతో అంగీకరించి వారికి పంచసంస్కారములను అనుగ్రహించెను.
 • అప్పుడు ఆయ్చియార్ (తిరుమన్జనమ్ అప్పా కుమార్తె) కొడుకు అప్పాచిఆరణ్ణ మామునిగళ్ళ్ని ఆశ్రయించకోరిరి. మామునిగళ్ అది విని చాలా సంతోషపడిరి,వారు తమయొక్క జీవితమునకు శ్వాసగా మరియు ఆప్తులుగా భావించే పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ను పిలచి , తమ యొక్క సింహాసనమును సమర్పించి,తమ యొక్క తిరువాజి(శంఖము) మరియు తిరుచక్రమును ఇచ్చి వారిని పంచసంస్కారము చేయవలసినదిగా ఆదేశించిరి. అప్పుడు పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ మొదట నిరాకరించినా,వేరే ప్రత్యాంన్యాయము లేకపోవుటచే వారియొక్క ఆచార్యుల తిరువుళ్ళము ప్రకారము అప్పాచిఆరణ్ణాలకు పంచ సంస్కారములను అనుగ్రహించిరి.
 • ఎమ్మైయన్ ఇరామానుజన్ (పూర్వాశ్రమములో మామునిగళ్ కుమారులు) ఆళ్వార్ తిరునగరిలో నివసించుచుండిరి, వివాహము చేసుకొని ఇద్దరు పిల్లలకు జన్మనిచ్చిరి– అజగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ ( మామునిగళ్ళకు గల సంబంధము మరియు అటుపిమ్మట చేసిన కైంకర్యమునకు గాను జీయర్ నాయనార్ అని పిలుచుదురు) మరియు పెరియాళ్వార్ ఐయన్.
 • మామునిగళ్  నమ్మాళ్వారులకు మంగళాశాసనము చేయుటకు వెళ్ళదలచి పెరియ పెరుమాళ్ళ అనుఙ్ఞ తీసుకొని బయలుదేరిరి. వారు ఆళ్వార్ తిరునగరి చేరిన పిదప, తామరభరణి నది ఒడ్డున వారియొక్క నిత్య కర్మానుష్టానములను పూర్తిచేసుకొని,భవిష్యదాచార్యన్ (ఎమ్పెరుమానార్), తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై మరియు వారియొక్క తిరువారాధన పెరుమాళ్ ఇనవాయర్ తలైవన్, నమ్మాళ్వార్ మరియు పొలిన్దు నిన్ఱ పిరాన్లకు మంగళాశాసనము చేసిరి.
 • వారికి ఆచార్య హృదయములోని ఒక చూర్ణికై గురించి సందేహము రాగా, తమ ఆచార్యులైన తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళైల స-బ్రహ్మచారి (సహాధ్యాయి) అయిన తిరునారాయణపురతు ఆయి ని కలుసుకొనుటకు నిశ్చయించుకొనిరి. వారు ప్రయాణము మొదలు పెట్టి ఆళ్వార్ తిరునగరిని దాటి బయటకు వెళ్ళగా,అక్కడ ఆయి కూడా తిరునారాయణపురము నుండి బయలుదేరి మామునిగళ్ళను కలుసుకొనుటకు వచ్చిరి. ఇద్దరు సంతోషముతో ఆలింగనముచేసుకొని  ఒకరినొకరు స్తుతించుకొనిరి . ఆ సమయములో మామునిగళ్ ఆయి కీర్తీని గురించి ఒక తనియన్ వ్రాసిరి,బదులుగా ఆయి ఒక పాశురమును వ్రాసిరి అందులో ఈ విధముగా అడిగెను మామునిగళ్ ఎమ్పెరుమానారా లేక నమ్మాళ్వారా లేక ఎమ్పెరుమానులా. కొద్ది కాలమునకు ఆయి  తిరునారాయణపురమునకు తిరిగి వెళ్ళగా ,మామునిగళ్ ఆళ్వార్ తిరునగరిలోనే ఉండిరి.
 • కొందరు ప్రజలు మామునిగళ్ కీర్తిని చూడలేక, వారి యొక్క మఠమునకు నిప్పుపెట్టిరి. కాని మామునిగళ్ తన యొక్క పాము అవతారమును ధరించి మఠము బయటకు వచ్చి తన అవతారమును తిరిగి ధరించి బయట నుండి చూసే శ్రీవైష్ణవుల మధ్యలో నిలబడిరి. అప్పుడు రాజు ఆ దోషులను శిక్షించదలచగా  మామునిగళ్ వారిని వదిలివేయమని చెప్పగా వారి కారుణ్యమును చూసి శ్రీ చరణములను ఆశ్రయించిరి.ఆ దేశపు రాజు మామునిగళ్ళ కీర్తీని చూసి వారి వద్ద పంచ సంస్కారములను పొంది ఆళ్వార్ తిరునగరి మరియు తిరుక్కురుంగుడి దివ్య దేశములలో ఎన్నో  కైంకర్యములను చేసిరి.
 • మామునిగళ్ తిరిగి శ్రీరంగమునకు చేరి వారి కైంకర్యములను చేయుచుండిరి. ఆ సమయములో ఎఱుమ్బిఅప్పా అను వారు ఎఱుమ్బి అనే గ్రామము నుండి మామునిగళ్ గురించి విని అక్కడకు వచ్చిరి.తదుపరి,మామునిగళ్ళ ప్రసాదమును తీసుకోకుండ వెళ్ళెను.వారి గ్రామమునకు వెళ్ళిన తరువాత,వారి ఎమ్పెరుమాన్ చక్రవర్తి తిరుమగనుల సన్నిధి ద్వారమును తీయుటకు ప్రయత్నించగా,అవి తెరుచుకోలేదు. ఎమ్పెరుమాన్ ఈ విధముగా మీరు మామునిగళ్ శ్రీ చరణముల వద్ద అపచారమును చేసిరి,వారు ఆదిశేషుల అవతారమే అని చెప్పి వారిని మామునిగళ్ ని ఆశ్రయించమని,కైంకర్యమును చేసి వారి యొక్క ప్రసాదమును స్వీకరరించుతేనే – ఆ ద్వారములు తెరుచుకోబడును అని చెప్పిరి. ఎఱుమ్బిఅప్పా తిరిగి శ్రీరంగమును చేరి,
  తనను మామునిగళ్ కు సమర్పించుకునెను. వారు ఒక అద్భుతమైన దినచర్య అనే ప్రబంధమును వ్రాసిరి,అవి 2 భాగములు – పూర్వ దినచర్య (మామునిగళ్ ఉదయపు ) మరియు ఉత్తర దినచర్య (మామునిగళ్ సాయంత్రపు ).
 • జీయర్ కన్దాడై నాయన్ ను, అతి చిన్న వయసులో వారి అమోఘమైన ఙ్ఞానమునకు మెచ్చుకొనిరి.
 • అప్పిళ్ళై మరియు అప్పిళ్ళార్ పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ పురుషకారముచే  మామునిగళ్ళను ఆశ్రయించిరి. ఎఱుమ్బిఅప్పా మామునిగళ్ వద్ద ఆఙ్ఞను తీసుకొని తిరిగి తన గ్రామమునకు మామునిగళ్ యొక్క కీర్తిని విస్తరించుటకు వెళ్ళెను.
 • ఉత్తమ నంబి అను ఒక్క ప్రముఖ శ్రీ వైష్ణవులు పెరియ పెరుమాళ్ళక్కు ఆంతరంగికముగా ఆలవట్ట కైంకర్యమును చేయుచుండిరి . ఆ సమయములో మాణవాళ మాముణిగళ్ పెరియ పెరుమాళ్ కు మంగళా శాసనము చేయుటకు అక్కడికి వచ్చారు . ఉత్తమ నంబి తనను చూసి వెంటనే అక్కడి నుండి బయలుదేరుమని చెప్పెను , అజ్ఞను శిరాసావహిస్తూ అక్కడి నుండి నిష్క్రమించిరి . అలసట చెంది కొంచం సేపు సేద తీర్చుకోరుటకు కన్నులు ఆర్పగా పెరియ పెరుమాళ్ నంబికి దర్శన మిచ్చి , ఆదిశేషుని వైపు చూపుతూ , మాముణిగళ్ మరిఎవరో కాదు ఆదిశేష అవతారమని చెప్పిరి. మేలుకొని ,మాముణిగళ్ మఠమునకు వెళ్ళి వారిని అపరాధ క్షమాపనము అడిగి , అటు పిమట ప్రేమ తో వారిని సేవించుతూ ఉండి పోయిరి.
 • శఠకోప కొట్ట్రి అను ఒక శ్రీ వైష్ణవ అమ్మాయి ఆయ్చిఆర్ వద్ద అరుళిచెయళ్ నేర్చుకుంటూ ఉంటిరి . మధ్యాన సమయమున మాముణిగళ్ అంతరంగములో ఏకాంతముగా పవళించునప్పుడు వారిని ఆ గది లోని ఒక చిన్న రంధ్రములందు చూడగా వారి స్వరూపముతో (ఆదిశేషుని రూపము)దర్శించినది. బయట శబ్ధములకు మేలుకొని మాముణిగళ్ ఏమైనదో విచారించగా తాను చూసిన దానిని విన్నవించినది . అది విని మాముణిగళ్ చిరుమంద హాసముతో జరిగిన వృతాంతమును ఒక రహస్యముగా ఉంచమని చెప్పిరి.
 • రహస్య గ్రంథములకు వ్యాఖ్యానములు వ్రాయాలని నిర్ణయించు కొనిరి . మొదలుగా ముముక్షుపడి , తత్వ త్రయం , శ్రీ వచన భూషణము లకు వేదం , వేదాంతం, ఇతిహాసం, పురాణము , అరుళిచెయల మొ దలగు గ్రంథముల నుండి విశేష అర్థముల ఆధారముగా వ్రాసిరి. ఆ తరువాత రామానుజ నూఱ్ఱందాది. ,జ్ఞాన సారం మరియు చరమ ఉపాయ నిష్ఠ తెలిపే(ఆచార్యులే మనకు సర్వస్వం) ప్రమేయ సారం ను వ్యాఖ్యానములు వ్రాసిరి.
 • పూర్వాచార్యులు ఇచ్చిన శ్రీ సూక్తులను భద్ర పరచవలెనని శ్రీ వైష్ణవులు కోరగా , ఆళ్వారుల యొక్క తిరునక్షత్రములను ,వారు అవతరించిన దివ్య దేశములు మరియు వారి గొప్పతనమును , ఎమ్పెరుమానారుల యొక్క అపార కారుణ్యమును , తిరువాయ్ మొళి వ్యాఖ్యానము దాని ఒక్క అవతార క్రమము మరియు ఈడు లోకములో ప్రచారము అయిన క్రమమును , పిళ్ళై లోకచార్యర్ యొక్క అవతార విశేషము మరియు వారి మహత్తరమైన శ్రీ వచన భూషణము ను తెలిపి ,తిరువాయ్ మొళి యొక్క సారార్థం శ్రీ వచన భూషణమని నిరూపించి , చివరిలో దాని అర్థ విశేషములు విశదముగా వివరించిరి.
 • కొందరు మాయవాదులు వారి తో వాదన కు వచ్చిరి . వారు ఎప్పటి వలె వివాదము చేయ కూడదు అనే వారి నియమము ప్రకారము వాదన చేయుటకు అంగీకరించలేదు . వారి శిష్యులైన వేదలప్పై ని వారి తో వాదన చేయమని ఆదేశించిన . అజ్ఞానుసారముగా వారితో వాదన చేసి జయించిరి వేదలప్పై. కాని ఆ సంఘటన జరిగిన కొన్ని రోజులకే వారి స్వస్థలానికి వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయించుకొనిరి.
 • అదే సమయములో ప్రతివాది భయంకరం అణ్ణా ,కాంచి పుర వాస్తవ్యులు మహా పండితులు అయిన వారు తిరువేంకట ముడైయాన్ మీద అనుబంధము వల్ల తిరుమలై లో తీర్థ కైంకర్యము చేయుచుండిరి.శ్రీ రంగము నుండి ఒక శ్రీ వైష్ణవులు తిరుమలై లో తీర్థ కైంకర్యము చేయుచున్నఅణ్ణాని కలిసి , వారికి మా మునిగళ్ యొక్క గొప్పతనమును వివరించిరి . వారి వైభవము విన్నఅణ్ణా చాల సంతోషించి ,వారిని కలవాలనే కోరిక పెరిగి పోయింది.వారి గురించి ఆలోచిస్తూ ,తీర్థ పరిమళము (లవంగము/ఈలైచి ) ను తీర్థము లో చేర్చుటకు మరిచి దానిని అర్చకరు కు ఇచ్చారు . ఆ తరువాత తీర్థ పరిమళము చేర్చలేదని గుర్తుతెచ్చుకొని తీర్థ పరిమళముతో అర్చకర్ వెనుక పరుగు తీసిరి కాని అర్చకర్ ముందు కన్నాతీర్థం సువాసనను వెదజల్లుతున్నదని చెప్పిరి . అది విన్నఅణ్ణా మామునిగళ్ యొక్క వైభవము ప్రాశస్త్యము ఎటువంటిదంటే వారి గొప్పతనము విన్న మాత్రమునే తీర్థము సువాసనమైయము అయినది . అట్టి మామునిగళ్ దర్శనము చేసుకొనటకు శ్రీ రంగమునుకు చేరిరి.మామునిగళ్ మఠమునకు చేరగా అప్పుడు మామునిగళ్ తిరువాయ్ మొళి(4. 10) లో “ఒన్నమ్ దేవుం” పదిగమును వివరించుచుండిరి.ఆ పదిగము ఏమ్పెరుమాన్ యొక్క పరత్వము ను స్థాపించును. మామునిగళ్ అతి సులభముగా ఎన్నో శాస్త్రముల నుండి దృష్టాంతము ఇస్తూ వివరించ సాగారు. అది గమనించిన అణ్ణా వారి జ్ఞానమునకు మరియు వారి ప్రవచన సామర్థ్యమునకు ఆశ్చర్య చకితులైరి.మామునిగళ్ 3వ పాశురము దగ్గర ఆగి పోయిరి . వారికి ఆళ్వార్ సంబంధం ఉన్నప్పుడే ఈ విశేష అర్థములు సేవించుటకు యోగ్యత కలుగునని చెప్పిరి(ఓరాణ్ వళి ఆచార్య పరంపర ప్రకారం) .అటు పిమ్మట పెరియ పెరుమాళ్ళ కు మంగళా శాసనము చేయుటకు బయలుదేరిరి.పెరియ పెరుమాళ్ అర్చక ముఖేన విలక్షణ సంబంధము పొందుటకు మామునిగళ్ ను శరణు వేడమని చెప్పిరి . పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ పురుషకారము చే మామునిగళ్ యొక్క చరణ సంబంధము పొంది అక్కడే కొంత కాలము నివసించిరి.
 • మామునిగాళ్ తిరుమలై యాత్ర చేయుటకు బయలుదేరిరి . దారిన కాంచీపురం దేవపెరుమాళ్ ను మంగళాశాసనము చేసి అక్కడ కొన్ని రోజులు నివసించి , అక్కడి శ్రీ వైష్ణవులను సంస్కరించిరి . అప్పాచియారన్నను తన ప్రతినిధిగా అక్కడే నివసించమని నియమించిరి. ఆ తరువాత తిరుకడిగై , ఎరుమ్బి , తిరుపుట్ట్కుళి మొదలగు దివ్య దేశములను సేవించుకుంటూ తిరుమలై చేరిరి. అక్కడ మంగళా శాసనము చేసి శిరియ కేల్వి అప్పన్ జీయర్ ను పెరియ కేల్వి అప్పన్ (ఎమ్పెరుమానర్ల చే స్వయముగా నియమింపబడ్డ ) జీయర్ ల కైంకర్యము కు సహకారి గా నియమించిరి.తిరిగి వచ్చునప్పుడు , వారు తిరుఎవ్వుళ్ విజయ రాఘవన్ , తిరువల్లికేని వేంకట కృష్ణన మొదలగు దివ్య దేశములను మంగళా శాసనము చేసిరి.మధురాంతకము చేరి అక్కడ పెరియ నంబి రామానుజర్లకు పంచ సంస్కారం చేసిన ప్రదేశమును సేవించిరి.అటు పిమ్మట తిరువాలి తిరునగరి చేరి అక్కడ తిరుమంగై ఆళ్వార్ ను , తిరుమేని (vadivazhugu) సౌందర్య పాశురములను సమర్పించి ,ఆ ప్రదేశములో ఉన్న పెరుమాళ్ళ అందరిని మంగళా శాసనము చేసిరి . ఆ తరువాత తిరుకణ్ణపురమ్ చేరి సర్వాంగ సుందర మైన శౌరిరాజ ఎమ్పెరుమాన్ ను అనుభవించి , అక్కడ తిరుమంగై ఆళ్వార్ కు తిరుమేని సమర్పించిరి.ఇంకను మరి కొన్ని దివ్య దేశముల యాత్ర చేసి , కడకు శ్రీ రంగము చేరి అక్కడ నివసించిరి.
 • ముందుగా ఆదేశించిన విధముగా అప్పచియారన్న ను కాంచిపురమునకు వెళ్ళమని ఆదేశించిరి . అధ్బుతమైన ఆ గోష్టి ని వదిలి వెళ్ళుటకు అప్పచియారన్నచాల విచారం పడ సాగిరి . అది చూసిన మామునిగళ్ తన మర చంబు అయిన రామానుజము తో తన యొక్క రెండు తిరుమేనులను చేయమని ఆదేశించెను.దీనినే పొన్నడిక్కాల్ పొన్నడిక్కాల్ పూజించేవారు. రెండు తిరుమేనులలో ఒకటిని పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ కు ఇంకొకటిని అణ్ణా కు సమర్పించారు. (వీటిని ఇప్పుడు కూడా వానామామలై మఠము, వానామామలై లోను మరియు శింగ పెరుమాళ్ కోవెలలోని ముదలియాన్డాన్ తిరుమాళిగై లోను సేవించగలము .) వీరు తన “ఎన్నై తీమనం కేడుతాయ్” తిరువారాధనము ఎమ్పెరుమాన్ ను అణ్ణా కు ఇచ్చిరి(శింగ పెరుమాళ్ కోవెల లో ముదలియాన్డాన్ తిరుమాళిగై లోను సేవించగలము).
 • ప్రతివాది భయంకర్ అన్నా ను శ్రీ భాష్య ఆచార్యర్ గా , కందాడై అణ్ణన్ , శుద్ధ సత్వం అణ్ణన్ ను భగవత్ విషయ ఆచార్యులుగా నియమించిరి .కందాడై నాయన్ ను ముప్పదు ఆరాయిరపడి కి అరుమ్పదం రాయమని ఆదేశించిరి.
 • మామునిగళ్ ముఖేన ఎడ తెరుపు లేకుండా భగవత్ విషయం వినుటకు పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క ఆశ పెరిగిపోయింది.తన యొక్క పరిపూర్ణ ఇచ్చతో వారిని తన గురువుగా ఎంచుకోవాలని అనుకొందురు.ఒకనాడు పవిత్రోత్సవ శాత్తుమురై అప్పుడు ,నమ్పెరుమాళ్ తిరుపవిత్రోత్సవ మండపమునకు చేరిరి . వారిని మంగళా శాసనము చేయుటకు మామునిగళ్ అక్కడకు చేరిరి. కైంకర్యపరులు , ఆచార్య పురుషులు , జీయర్లు,శ్రీ వైష్ణవుల సమక్షములో మామునిగళ్ ను నమ్మాళ్వార్ ల తిరువాయ్ మొళి యొక్క కాలక్షేపమును ఈడు ముప్పదు ఆరాయిరపడి వ్యాఖ్యనముతో చేయమని ఆదేశించెను . ఎటువంటి అవరోధాలు లేకుండా కాలక్షేపము పూర్తి అయేంతవరకు నిరంతరాయంగా కొనసాగించాలని ఆదేశించిరి.మామునిగళ్ తనను ఎమ్పెరుమాన్ ఈ కైంకర్యము చేయుటకు ఎంచుకునందుకు వినతి తో కృతజ్ఞ చేసి , అంగీకరించిరి.
 • ఆ మరుసటి రోజున ఉభయ నాచ్చిమార్ల తో కూడిన నమ్పెరుమళ్, తిరు అనంతాళ్వాన్ , పెరియ తిరువడి, సేనై ముదలియార్ , ఆళ్వార్లు , ఆచార్యులు పెరియ తిరుమండపము (పెరియ పెరుమాళ్ సన్నిధి ద్వారా పాలకుల ముందు ) తన కాలక్షేపము కాగా ఎదురుచూస్తూ ఉండిరి .ఇంతటి వారు తన కోసం ఎదురు చూచుటకు చాలా దీవించబడిరని ముప్పదు ఆరాయిరపడి వ్యాఖ్యానమును (6000 పడి ,9000 పడి , 12000 పడి మరియు 24000 పడి ) వ్యాఖ్యానముల తో కాలక్షేపము ఆరంభించిరి . వారు వాటి లోని ఘూడమైన అర్థములను శృతి , శ్రీ భాష్యం , శ్రుతప్రకాషిక , శ్రీ గీత భాష్యం, శ్రీ పాంచరాత్రం ,శ్రీ రామాయణం , శ్రీ విష్ణు పురాణము మొదలగు గ్రంథముల ఆధారము ల తో వివరించిరి . వాటి లో ని ప్రతి పదార్థములను , స్వాపదేశార్థములను మొదలగు చెప్పిరి. ఇలా పది నెలలు గడిచి పోయినవి .చివరికి శాత్తుమురై రోజు రానే వచ్చినది , అది ఆణి తిరుమూల నక్షత్రం . శాత్తుమురై అయిన తరువాత , నమ్పెరుమాళ్ అరంగనాయకమ్ అనే ఒక చిన్న బాలునివలె ఇతరులు అడ్డు పడ్డ గోష్టి ముందుకు వచ్చిరి . అంజలి ఘటిస్తూ , “శ్రీ శైలేశ దయా పాత్రం ” అని చెప్పిరి , ఇంకా చెప్పమనిన “ధీ భక్త్యాది గుణార్నవమ్ “అని మరి కాస్త చెప్పమనిన “యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జా మాతరం మునిం ” అని చెప్పి పరుగు తీసిరి . శిష్యులు ఆ శ్లోకమును మఱ్ఱి ఆకు పై రాసిరి .ఆ బాలుని గోష్టి సమక్షము న తీసుకుని వచ్చి చదవమని చెప్పగా , ఆ బాలుడు ఏమియును చదువలేక పారి పోయెను . నమ్పెరుమాళ్ యే స్వయముగా తన ఆచార్యులకు సమర్పించుటకు వచ్చిరని అందరికి అర్థము అయినది . ఎమ్పెరుమాన్ ఈ తనియను అన్ని దివ్య దేశములకు ప్రచారం చేయుదురు ,అన్ని చోట్ల ఈ తనియన్ ఒక అగ్ని జ్వాల వలె వ్యాపించినది. అదే సమయములో, శ్రీ వైష్ణవుల ఆజ్ఞ మేరకు , అప్పిళ్ళై మామునిగళ్ యొక్క కీర్తిని చాటే ట్టు వాళి తిరునామం వ్రాసిరి.

 • తిరువేంకటముడైయాన్ మరియు తిరుమలిరున్చోలై అళగర్ కూడా ఈ తనియను అరుళిచెయళ్ ముందు మరియు చివరిగా అనుసంధానం చేయవలెనని ఆదేశించారు . బద్రికాశ్రమము మరియు ఇతర దివ్య దేశములకు మామునిగళ్ కీర్తిని ప్రకాశించుటకు ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క నియమనము లభించినది. మామునిగళ్ వడ నాడు దివ్య దేశములు మంగళా శాసనము చేయుటకు తలిచేదారు . వారి శిష్యులు వారికి బదులుగా యాత్ర కు బయలుదేరిరి.
 • ఎరుమ్బి అప్పా కు తన యొక్క దివ్య పాదుకలను ప్రసాదిస్తారు .
 • మామునిగళ్ తన తిరువారాధన పెరుమాళ్ అయిన అరంగనగరప్పన్ ను పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ కు ప్రసాదించి , వానమామలై కు వెళ్ళి , అక్కడ ఒక మఠమును ఏర్పాటు చేసి ధైవనాయక పెరుమాళ్ ను నిరంతరాయంగా కైంకర్యము చేయమని ఆజ్ఞాపించెను.
 • ఇంకొకసారి పాండ్య నాడు దివ్య దేశ యాత్ర కు బయలు దేరిరి . పోవు మార్గములో , ఆ ఊరి రాజు (మహా బలి వాన నాథ రాయన్ ) మామునిగళ్ కు శిష్యులై , చాలా దివ్య దేశముల కైంకర్యములు వారి ఆదేశముల మేరకు చేసిరి .
 • మదురై కు వెళ్ళే దారి లో సేద తీరుటకు ఒక చింత చెట్టు క్రింద విశ్రమించి , బయలుదేరు సమయములో ఆ వృక్షమును తాకి , దానికి మోక్షమును ప్రసాదిన్చిరి.చాలా దివ్య దేశములను మంగళా శాసనము చేస్తూ , చివరిగా శ్రీ రంగము చేరిరి.
 • వారి శిష్యుల ద్వారా చాలా కైంకర్యములు చేసిరి . తిరుమాలిరున్శోలై అళగర్ ను కైంకర్యము చేయుటకు ఒక జీయర్ స్వామి ని అక్కడికి పంపించెదరు.
 • పెరియ వాచ్చాన్ పిళ్ళై పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి కి వ్యాఖ్యానము వ్రాసిరి , కాని అందులో కొంత భాగము చే జారి పోయినందు వల్ల , మామునిగళ్ చే జారి పోయిన భాగమునకు వ్యాఖ్యానమును వ్రాసిరి
 • వారు అస్వస్థత కు గురి అయినను , వ్రాయడము మానలేదు . ఆచార్య హృదయము చాలా కష్టము గా వ్రాయు సమయములో , వారి శిష్యులు ఎందులకు ఇంత కష్టమునకు ఓర్చి వ్రాయడం అని అంటే , అది వచ్చే తరము లోని వారి పిల్లా పాపల ఉజ్జివించ కొరుకుటయే అని సమాధానము ఇచ్చిరి .
 • తన తిరుమేని ని వదిలి పరమపదము చేరుటకు మిక్కిలి ఆశ పెరిగి , ఆర్తి ప్రబంధము వ్రాసిరి . అందులో వారు ఎమ్పెరుమానార్లను, తనను శీఘ్రముగా తన శ్రీ పాదముల దగ్గరకు చేర్చు కోవలెనని,ఈ శరీరము నుండి బయటకు పడ వేయ వలెనని రోదిస్తారు. దీని ద్వారా మనము ఎట్లు ఎమ్పెరుమానార్లను ప్రార్థించ వలేనో చూపిరి . ఎందులకు అనగా వారే స్వయముగా ఎమ్పెరుమానార్లు కాబట్టి
 • చివరిగా వారు ఈ లీల విభూతి లో తన కార్యక్రమములు అన్నింటిని ముగించుకొని పరమపదమునకు తిరిగి వెళ్ళి ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క నిత్య కైంకర్యము చేయుటకు నిశ్చయించుకొనిరి. అన్ని అరుళి చెయళ్ ను ఒకసారి వినాలనే ఆశ తెలియజేసిరి . అందరు శిష్యులు ఎంతో ప్రేమ మరియు ఈడుబాటు తో వారి కోరిక మేరకు అట్లే ఏర్పాటు చేసిరి .మామునిగళ్ సంతోషించి ఒక పెద్ద తదియారాధనను నిర్వహించి , వారి శిష్యుల దగ్గర క్షమ ప్రార్థన అడుగుతారు . వారి శిష్యులు వారిని ఏ దోషము లేని వారని , క్షమా ప్రార్థన అడుగవలెదని చెప్పిరి. పెరియ పెరుమాళ్ మరియు నమ్పెరుమాళ్ యొక్క కైంకర్యములు పూర్తి శ్రద్ధా భక్తులతో జరుగునట్టు గమనించ వలెనని అందరి తో విన్నవించిరి.
 • ఆ తరువాత “పిళ్ళై తిరువడిగళే శరణం “, వాళి ఉలగాశిరియన్ ” మరియు “ఎమ్పెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణం ” అని చెప్పిరి. వారి కన్నులను బారేడుగా చేసి ఎమ్పెరుమాన్ దర్శనము కొరకు చూడగా ,వెంటనే ఎమ్పెరుమాన్ గరుడారూహూడై ప్రత్యక్షమై తనతో పాటు తీసుకు వెళ్ళిరి. ఈ విధముగా వారి ఒక్క లీలను ఈ విభూతి లో అతి వైభవముగా ముగించిరి .ఇది చూచిన శ్రీ వైష్ణవులు అందరు బాధ తో కన్నీరు మున్నీరు గా ఏడ్చిరి . పెరియ పెరుమాళ్ కు తాను లేని లోటు ఎంతవరకు బాధించింది అనగా వారు భోగములను గై కొనుట ఏ మానుకొనిరి .చివరకు తమలను తామే ఒకరితో ఒకరిని సమాధానము చేసుకొని చరమ కైంకర్యములను మొదలు పెట్టిరి. తిరువధ్యయాన ఉత్సవము పెరియ పెరుమాళ్ యొక్క అజ్ఞానుసారముగా వారి బ్రహ్మోత్సవముల కంటెను గొప్పగా నిర్వహించిరి.
 • పొంనడిక్కాల్ జీయర్ వడ నాట్టు దివ్య దేశముల యాత్ర నుండి వచ్చి మామునిగాళ్ యొక్క చరమ కైంకర్యమును చేయుదురు.

మామునిగళ్ యొక్క సూచనలు (జ్ఞాన /అనుష్టాన పూర్తి ) :

1. ఒక సమయములో రెండు శ్రీ వైష్ణవులు మధ్య భేదాభిప్రాయములు వచ్చాయి .అప్పుడు , రెండు వీధి కుక్కలు వీధి లోపడి ఆ ఇద్దరి శ్రీ వైష్ణవులు ముందు కొట్టుకుంటునవి , వాటిని చూసి “ఇంత అహంకారము ఉండుటకు కారణము మీరు కూడా ఈ ఇరువురు శ్రీ వైష్ణవుల వలె శ్రీ వచన భుశానమును ను నేర్చుకొంటిరా ” అని అడిగెను. వెంటనే వారి తప్పులను తెలుసుకొని , నిష్కల్మశులైరి .

2. వడ దేశము లందు ఎవరైనా ధనము ను ఇచ్చి , ఆ ధనము సక్రమ పద్దతిలో ఆర్జించ్ లేనిచో వారు దానిని తిరిగి ఇచ్చి వెయుదురు. లౌకిక ధనము పై ఏ ఆశ ను చూపించరు . కేవలము శ్రీ వైష్ణవుల నుండి మాత్రమే కైంకర్యమునకు ధనము / వస్తువు సేకరింప బడేల చూచుదురు.

3. ఒకనాడు ఒక వృద్ధ వనిత మఠమునకు వచ్చి , ఆ రాత్రి తను అక్కడ ఉండుటకు అనుమతి ఇవ్వమని కోరినది. ఆవిడ కోరికను నిరాకరించి , “ఒక ముసలి ఉడుత కూడా చెట్టు ఎక్క గలదు ” అని చెప్పిరి అనగా ఒక వృద్ధురాలు మఠము లో ఉన్నను , మామునిగళ్ వైరాగ్యము పై లోకులు సఖించగలరు.వీరి వైరాగ్య నిష్ఠ పై ఎవరికైనా ఏ చిన్న సంధేయము వచ్చెటువంటి పనులను చేయజాలరని చెప్పిరి

4.ఒక్క నాడు ఒక శ్రీ వైష్ణవ అమ్మైయార్ కూర గాయులు తరుగుట లో సహాయము పరిపూర్ణ మైన భక్తి తో చేయనందు వల్ల , తనను 6 మాసములు కైంకర్యమునకు దూరముగా ఉండవలెనని దండన ఇచ్చిరి . ఎందుకంటే , మామునిగళ్ కైంకర్యపరులు వారి పూర్తి భక్తి విశ్వాసములతో భగవత్/భాగవత్ నిష్ఠ లో ఉండవలెనని ఆశించేదురు

5.వరం తరుం పిళ్ళై అనే శ్రీ వైష్ణవుడు మామునిగళ్ దగ్గరకు ఒంటరిగా వస్తదు. అది గమనించి శ్రీ వైష్ణవులు ఎమ్పెరుమాన్ /ఆచార్యులు దగ్గరికి ఒంటరిగా వెళ్ళ రాదని , శ్రీ వైష్ణవులతో గోష్ఠి గా వెళ్లాలని చెప్పిరి

6.ఎన్నో మార్లు భాగవత్ అపచారముల యొక్క కృరత్వము గురించి చెప్పిరి. అదే విధంగా శ్రీ వైష్ణవులు ఒకరి తో మరి ఒక్కరు మర్యాద తో వ్యవహరించ వలెనని భోదించిరి

7.ఒక్క భట్టర్ మామునిగళ్ దగ్గరకు తన శిష్యులు తనని సరిగ్గా గౌరవ మర్యాదలు ఇవ్వట్లేదని చెప్పిరి , అందుకు వారు శిష్యుల తో పెరుమాళ్ మరియు పిరాట్టిమార్ల ఆచార్యులు లో ఉందురని భావిస్తూ వారితో ఎప్పుడు గౌరవ మర్యాదలతో మెలగవలెనని మందలించిరి.

8.వడ నాట్టు నుండి ఒక ధనవంతుడైన శ్రీ వైష్ణవుడు మామునిగళ్ వద్దకు వచ్చి శ్రీ వైష్ణవ లక్షణములను విశదికరించి అడిగిరి . మామునిగళ్ నిజమైన శ్రీ వైష్ణవుని లక్షనమును ఈ విధంగా వివరించిరి

 • ఎమ్పెరుమాన్ నే సర్వస్వం అని ఆశ్రయించిన మాత్రమున సరిపోదు.
 • ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క సంబంధమును శంఖ చక్రముల (సమాశ్రయనము) లాంఛనము ద్వారా పొందిన మాత్రమున సరిపోదు.
 • నిత్యము ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క కైంకర్యము గా తిరువారాధనము చేయుట మాత్రమున సరిపోదు.
 • తమ ఆచార్యునికి పరతంత్రముగా ఉండుట మాత్రమున సరిపోదు.
 • భాగవతులకు కైంకర్యము చేస్తూ ఉండుట మాత్రమున సరిపోదు.
 • ఇవి అన్నియు కలిగి ఉండవలెను, ఇంకనూ ముఖ్యముగా కొన్ని ఉండవలిసినవి / కావలసినవి /చేయవలసినవి ఉన్నవి
 1. ఎమ్ఫెరుమాన్ ముఖ విలాసము చెందించే ,ఆయా సందర్భములలో తగునట్టి ఉచితమైన కైంకర్యములు చేయవలెను
 2. వారి వారి గృహముల ను శ్రీ వైష్ణవులు తమ ఇష్టనుసారముగా ఉపయోగించుకొనుటకు ఏర్పర్చుకొనవలెను.
 3. పెరియాళ్వార్ శ్రీ సూక్తి “ఎన్ తమ్మై విర్కవుం పెరువార్గాళే ” ప్రకారముగా ఉండవలెను ( శ్రీ వైష్ణవులు మన స్వాములు అయినందున మనలను క్రయ విక్రయము చేయుటకును పరిపూర్ణ అధికారము కలవారు )
 • భాగవత శేషత్వం పెంపొందించుకున్న తరువాత ఎమ్పెరుమాన్ మరియు ఆళ్వార్ ఆచార్యుల అనుగ్రహము చేత మన సాంప్రదాయ అర్థ విశేషములను చాలా సులభముగా నేర్చుకొనగలము. చరమ పర్వ నిష్ఠ అయిన భాగవత శేషత్వమును ఆచరిస్తూ ఉండడము వలన ఇటువంటి శ్రీ వైష్ణవులు మరి ఏ ఇతరమైన విశేష అర్థములను తెలుసుకొనుట అవసరము లేదు
 • మనము ఆచరణ చేయని విషయములను ఇతరులకు ఉపదేశించటము వ్యర్థము. అది ఏ విధముగా ఉండుననగా ఒక వ్యభిచారి పవిత్రత గురించి ఉపదేశించుమాదిరిగా .
 • శ్రీ వైష్ణవుల కైంకర్యము కన్నా మిన్న కైంకర్యము మరి ఒక్కటి లేదు, శ్రీ వైష్ణవుల పట్ల అపచారము కన్నా క్రూరమైన అపచారము ఇంకొకటి లేదు .

ఈ లక్షణములు అన్నింటిని విన్న ఆ శ్రీ వైష్ణవుడు మామునిగళ్ ప్రతి చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో ఎల్లప్పుడూ వారినే స్మరిస్తూ ఉండిరి .

మన సంప్రదాయములో మామునిగళ్ కు గల ప్రతేకస్తానము: 

 • ఏ ఆచార్యుల వైభవమునైనా సంగ్రహముగా మాట్లాడగలము కాని మామునిగళ్ వైభవము అపరిమితమైనది.వారు కూడా వారి యొక్క వేయి నాలుకలతో( ఆదిశేశులుగా) కూడా తమ కీర్తిని గురించి చెప్పలేరు,అందువలన మనము ఏ విధముగా పూర్తిగా సంతృప్తిచెందలేము.మనము కాస్తైనా ఈ విధముగా వీరి వైభవమును గురించి మాట్లడడము (చదవడము)చే అపరిమిత లాభము పొందితిమని సంతృప్తి చెందవలసినదే.
 • వీరిని పెరియ పెరుమాళ్ తమ యొక్క ఆచార్యులుగా అంగీకరించి ఆచార్య రత్న హారమును మరియు ఓరాణ్ వజి గురు పరమ్పరైను పూర్తిచేసిరి.
 • పెరియ పెరుమాళ్ వీరికి శిశ్యులుగా ఉండి,వారి యొక్క శేష పర్యంకమును మామునిగళ్ కి సమర్పించిరి,ఇది ఇప్పడికినీ మనము చూడవచ్చు– ఏ ఇతర ఆళ్వార్/ఆచార్యులకు లేని విధముగా ఒక్క మామునిగళ్ కు మాత్రమే శేష పర్యంకము/పీఠము కలిగిఉండెను .
 • పెరియ పెరుమాళ్ తమ యొక్క ఆచార్యుల కొరకు, ఒక తనియన్ వ్రాసి, మామునిగళ్ కి సమర్పించిరి మరియు ఆ తనియన్ ను తప్పక అరుళిచెయల్ గోష్ఠిలో ఏ ప్రదేశములోనైన మొదట మరియు చివర తప్పక అనుసందిచవల్నని ఆదేశించిరి – గుడిలో, మఠములలో, తిరుమాళిగలలో, మొద,,.
 • ఆళ్వార్ తిరునగరిలో,ఐప్పసి తిరుమూలము (మామునిగళ్ తిరునక్షత్రము) రోజున, ఆళ్వార్,తమ తిరుమంజనము తదుపరి,తమ యొక్క పల్లక్కు, కుడై, చామరమ్, వాద్యమ్, మొదలగునవి మామునిగళ్ సన్నిదికి పంపి వారిని తన వద్దకి తీసుకొని వద్దురు.ఒక్క మామునిగళ్ మాత్రమే వచ్చిన పిదప,వారు తిరుమణ్ కాప్పు ని ధరించి ప్రసాదమును మామునిగళ్ కి ఇస్తారు.
 • మన పూర్వాచార్యులలో ఒక్క మామునిగళ్ ఒక్కరికి మాత్రమే తిరువద్యయనమును చేయుదురు.సాధారణముగా తిరువద్యయనమును శిష్యులు మరియు కుమారులు మాత్రమే చేయుదురు.కాని వీరి విషయములో, మామునిగళ్ శిష్యుయులై ఇప్పటికి జీవించి ఉండే శ్రీ రంగ నాథునులు తమ యొక్క ఆచార్యుల తీర్థమును చాలా గొప్పగా చేయుదురు.వారు తమ అర్చకులను, పరిచారకులను, సారెను (తమ యొక్క వట్టిల్, కుడై, చానరమ్, ఎట్c), ఈ మహోత్సవమునకు పంపుదురు. ఈ మహోత్సవము యొక్క విశేషములకొరకు  http://www.kaarimaaran.com/thiruadhyayanam.html చూడగలరు.
 • మామునిగళ్ తమ గురించి ఎటువంటి ఉత్సవములు జరుపుకోకుడదని ఉద్ధేశించిరి –శ్రీరంగము మరియు ఆళ్వార్ తిరునగరిలో, వారు తమ యొక్క అర్చా తిరుమేనిలను చాలా చిన్నగా ఉండవలెనని ,ఎటువంటి పురప్పాడు మొదలగునవి ఉండకూడదని, నమ్పెరుమాళ్ మరియు ఆళ్వారులకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యము వాదిన్చిరి.
 • అందులకే వారిని మనము అందమైన చిన్నతిరుమేనిలో ఇప్పటికిని ఆ రెండు దివ్యదేశములలో చూస్తున్నాము.
 • మామునిగళ్ చాలా వినయ విధేయతలు కలవారు . ఎవరి గురించి కూడా చెడు గా వ్రాయటము చేసేవారు కాదు. మన పూర్వాచార్యుల వ్యాఖ్యానములలో ఎక్కడైనా ఒక చిన్న అర్థ వ్యతిరేకతలు గమనించితే దాని గురించి వ్యర్థమైన మాటలను మాట్లాడక , వాదనమును తప్పు పట్టే వారు కాదు.
 • వారు అరుళిచెయల్ మీద దృష్టి సారించి , వేదాంతమును అరుళిచెయల్ పాశురముల ద్వారా వివరించిరి.వీరి కృషి లేకునచో తిరువాయ్ మొళి మరియు దాని అర్థ విశేషములు నది లో పారపోసిన చింతపండు వలె అయి ఉండేవి అనగా వ్యర్థమై పోయి ఉండేవి.
 • మామునిగళ్ అన్ని గ్రంథములను సేకరించి , వాటికి తానే స్వయముగా అర్థవిశేషములను వ్రాసి, భద్రపరిచిరి . ఈ కారణముగానే ,ఇన్ని తరముల తరువాత కూడా అవి మనకు లభిస్తునవి.
 • వారు అపార కారుణ్యము గలవారు,ఎవరైనా తమని అవమానించినా/కష్టమునకు గురిచేసినా,వారు ఎప్పుడూ కోపమును ప్రదర్శించక,వారిని ఎల్లప్పూడూ గౌరవించి చాలా ఆదరించేవారు.
 • ఈ విధముగా వారి తిరువడిని మన శిరముపై దరించిన, అమానవన్ మన చేతిని పట్టుకొని .ఏ రోజైతే మామునిగళ్ యొక్క శ్రీ చరణములను మన శిరస్సు పై ధరించుటకు సిద్ధముగా ఉన్డుదుమో , అప్పుడు ఆమనవన్ (విరజై నదిని దాటుటకు సహాయముచేయువారు)నిశ్చయముగా మన చేతులను పట్టుకొని ఈ సంసార సాగరము నుండి మనలను బయటకు పడ వేయుదురు
 • ఎమ్పెరుమానారులందు వారికి గల నిబద్దత అసమానమైనది, వారు ఎమ్పెరుమానారులను ఏ విధముగ  ఆరాధించవలెనో  ఆచరణలో చూపిరి.
 • మన పుర్వాచార్యులు వారి గ్రంథముల లో శ్రీ వైష్ణవుడి యొక్క నడ వడికను గురించి చెప్పిన విధమునకు వారి జీవితము ఒక ఉదాహరణము. దీని గూర్చి శ్రీ సారధి స్వామి యొక్క ఈబుక్ శ్రీవైష్ణవ లక్షణములో చూడవచ్చు.Click here to see this series of articles and ebook – http://ponnadi.blogspot.in/p/srivaishnava-lakshanam.html.

మామునిగళ్ తనియన్:

శ్రీశైలేశ దయా పాత్రమ్ ధీభక్త్యాది గుణార్ణవమ్
యతీన్ద్ర ప్రవణమ్ వన్దే రమ్య జామాతరమ్ మునిమ్

ஸ்ரீஸைலேச தயா பாத்ரம் தீபக்த்யாதி குணார்ணவம்
யதீந்த்ர ப்ரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முநிம்

తాత్పర్యము: శ్రీశైలాంశ సంభూతులై ‘తిరుమలై ఆళ్వార్’ అని ప్రసిద్దిచెందిన ‘తిరువాయ్ మొజి పిళ్ళై’ అను శ్రీశైలనాధుల దివ్య నిర్మల కరుణాపూరమునకు ఉత్తమ పాత్రభూతులును, ఙ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యాది పరమ కల్యాణ గుణ గణ పరిపూర్ణులగు శ్రీ భగవత్ రామానుజ సంయమింద్రుల దివ్యమంగళచరణ పంకేరుహములందు అత్యన్త ప్రవణులై, తదేకాన్తికాత్యన్తిక పరభక్తి యోగ నిష్ఠులై, ఏకలవ్యునివలె వారికి అనన్యార్హ శిశ్యభూతులైయుండు శ్రీ అజగియ మణవాళమహామునులకు సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలయందును త్రికరణశుద్దిగా నమస్కరించుచు సేవించుచున్నాను.

దీనితో మనము ఓరాణ్ వజి ఆచార్య పరమ్పరై పూర్తిచేసుకొన్నాము. ఏ విషయమైననూ తీయనైన పద్దతిలో చెప్పమని చెప్పిఉండెను.అందువలన మనము ఓరాణ్ వజి పరమ్పరై కూడా మామునిగళ్ మరియు వారి యొక్క చరితముతో పూర్తిచేసినాము, వీరి చరితము కంటే ఈ రెండు ప్రపంచములలో(నిత్య విభూతి మరియు లీలా విభూతి) ఏది కూడా ఇంత తీయగా లేదు.

మామునిగళ్ తిరునక్షత్ర మహోత్సవమును ఆళ్వార్ తిరునగరి, శ్రీరంగము, కాంచీపురమ్, శ్రీవిల్లిపుత్తూర్, తిరువహింద్రపురము, వానమామలై, తిరునారయణపురము మొదలగు చాలా దివ్యదేశములలో గొప్పగా చేస్తారు. మనమూ కూడా శ్రీ రంగనాతనులకు ప్రియమైన ఆచార్యులు మరియు మనకునూ ఆచార్యులైన వీరి ఉత్సవములో శుద్దమైన మనసుతో సేవించుదాము.

తదుపరి సంచికలలో మనము మన సంప్రదాయములో గల గొప్ప ఆచార్యులను వైభవమును తెలుసుకుందాము. కాని ఇతర ఆచార్యుల అనుభవమును తెలుసుకొనుటకు ముందు,మామునిగళ్ తిరువడి నిలై అని వారిచే గుర్తించబడి మరియు మామునిగాళ్ యొక్క జీవిత శ్వాస అయిన పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ వైభవమును తదుపరి సంచికలో చూద్దాము.

అడియేన్ ~:
రఘు వంశీ రామనుజదాసన్

source

40 thoughts on “అజగియ మణవాళ మామునిగళ్

 1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

 2. Pingback: పొన్నడిక్కాల్ జీయర్ | guruparamparai telugu

 3. Pingback: ముదలాళ్వార్గళ్ | guruparamparai telugu

 4. Pingback: శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము | srIvaishNava granthams – Telugu

 5. Pingback: thirumazhisai-azhwar | guruparamparai telugu

 6. Pingback: తిరుక్కచ్చి నంబి | guruparamparai telugu

 7. Pingback: erumbi appA | guruparamparai telugu

 8. Pingback: ఎరుంబి అప్పా | guruparamparai telugu

 9. Pingback: మధురకవి ఆళ్వార్ | guruparamparai telugu

 10. Pingback: appiLLai – అప్పిళ్ళై | guruparamparai telugu

 11. Pingback: అప్పిళ్ళార్ | guruparamparai telugu

 12. Pingback: కోయిల్ కన్దాడై అప్పన్ | guruparamparai telugu

 13. Pingback: వాది కేసరి అళగియ మణవాళ జీయర్ | guruparamparai telugu

 14. Pingback: శ్రీ పెరుమ్బుదూర్ ఆది యతిరాజ జీయర్ | guruparamparai telugu

 15. Pingback: తిరుక్కోష్టియూర్ నంబి | guruparamparai telugu

 16. Pingback: mARanEri nambi | guruparamparai telugu

 17. Pingback: అప్పాచియారణ్ణ | guruparamparai telugu

 18. Pingback: అప్పన్ తిరువేంకట రామానుజ ఎమ్బార్ జీయర్ | guruparamparai telugu

 19. Pingback: 2014 – Oct – Week 5 – Part 1 | kOyil

 20. Pingback: ప్రతివాది భయంకరం అణ్ణన్ | guruparamparai telugu

 21. Pingback: తిరుమంగైఆళ్వార్ | guruparamparai telugu

 22. Pingback: కోయిల్ కందాడై అణ్ణన్ | guruparamparai telugu

 23. Pingback: పరవస్తు పట్టర్పిరాన్ జీయర్ | guruparamparai telugu

 24. Pingback: పెరియాళ్వార్ | guruparamparai telugu

 25. Pingback: కిడాంబి ఆచ్చాన్ | guruparamparai telugu

 26. Pingback: వడుగ నంబి | guruparamparai telugu

 27. Pingback: వంగి పురత్తు నంబి | guruparamparai telugu

 28. Pingback: తిరువరంగత్తు అముదనార్ | guruparamparai telugu

 29. Pingback: అనంతాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

 30. Pingback: ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్ | guruparamparai telugu

 31. Pingback: పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై | guruparamparai telugu

 32. Pingback: పిన్భళగియ పెరుమాళ్ జీయర్ | guruparamparai telugu

 33. Pingback: అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ | guruparamparai telugu

 34. Pingback: కూర కులోత్తమ దాసులు | guruparamparai telugu

 35. Pingback: అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ | guruparamparai telugu

 36. Pingback: తిరునారాయణ పురత్తు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు | guruparamparai telugu

 37. Pingback: తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్ | guruparamparai telugu

 38. Pingback: ఎంగళాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

 39. Pingback: కూర నారాయణ జీయర్ | guruparamparai telugu

 40. Pingback: పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసర్ | guruparamparai telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s