పరాశర భట్టర్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్ వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

క్రిత సంచికలో మనము ఎంబార్ల గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు గురుపరంపరలో తరువాత ఆచార్యుల  గురించి తెలుసుకొందాం.

పరాశరభట్టర్ ( తిరువడియందు నంజీయర్) – శ్రీ రంగం

తిరునక్షత్రము: వైశాఖ మాసం, అనూరాధ నక్షత్రం

అవతార స్థలము: శ్రీరంగం

ఆచార్యులు : ఎంబార్(గోవిందభట్టర్)

శిష్యులు: నంజీయర్

పరమపదం వేంచేసిన స్థలము: శ్రీ రంగం

శ్రీసూక్తులు: అష్టశ్లోకి, శ్రీరంగరాజస్తవము, శ్రీగుణరత్నకోశమ్, భగవద్గుణదర్పణమ్(విష్ణుసహస్రనామ వ్యాఖ్యానమ్)మరియు  శ్రీరంగరాజస్తోత్రమ్.

ఆండాళ్ మరియు కూరత్తాళ్వాన్ లకు శ్రీరంగనాథుని అనుగ్రహము వలన కలిగిన సంతానమే శ్రీపరాశరభట్టర్ మరియు వేదవ్యాసభట్టర్.

ఒకనాడు వర్షప్రభావం వలన ఆళ్వాన్ భిక్షాటనకు వెళ్ళలేకపోయిరి.   ఆకలి ప్రభావంచేత ఆళ్వాన్ శయనించిరి. ఆళ్వాన్ ధర్మపత్నియైన ఆండాళ్ కోవెలలో చివరి నైవేద్యగంట శబ్ధమును విని మనసులో భగవానునితో ఇలా విన్నవించినది – “నీ భక్తుడైన ఆళ్వాన్ ఉపవాసముతో శయనిస్తే మీరు మాత్రం భోగములను అనుభవిస్తున్నారా?”. ఇది గ్రహించిన పెరియపెరుమాళ్ తమ ప్రసాదమును ఉత్తమనంబి ద్వార ఆళ్వాన్  గృహమునకు పంపిరి. ప్రసాదమును చూసిన ఆళ్వాన్ భీతిచెంది వెంటనే ఆండాళ్ వైపు తిరిగి ‘భాగవానునికి ఏదైన విన్నవించావా నా విషయంలో’ అని ప్రశ్నించిరి. ఆండాళ్ అవునని ఒప్పుకొనెను. ఆళ్వాన్ ఈ విషయమందు కలతచెందినవాడై, తాను రెండు చేతులనిండా సరిపడు ఆ భవద్ప్రసాదాన్ని తీసుకొని తాను లేశమాత్రమే స్వీకరించి మిగితాది తమ ధర్మపత్నికి ఇచ్చివేసిరి.  ఆ ప్రసాద విశేష ప్రభావం వలన వారికి శ్రీపరాశర భట్టర్ మరియు వేదవ్యాసభట్టర్లు జన్మించిరి.

భగవద్రామానుజుల ఆఙ్ఞమేరకు ఎంబార్ వారికి  మంత్రోపదేశము చేసిరి.  అలానే భగవద్రామానుజులు  ఇరువురు భట్టర్లను పెరియపెరుమాళ్ళకు దత్తతకు ఇవ్వమని కూరత్తాళ్వాన్ ను ఆఙ్ఙాపించిరి, ఆళ్వాన్ అలానే చేసిరి. శ్రీరంగనాచ్చియార్ భట్టర్లను తమ సంతానముగా భావించి వారిని సంరక్షించిరి.

భగవద్రామానుజులు తమ శిష్యులైన అనంతాళ్వాన్ మరియు ఇతర శ్రీవైష్ణవులకి ‘నాకు ఎలాంటి  గౌరవమర్యాదలు ఇస్తున్నారో అధేవిధంగా భట్టర్లకు కూడ ఇవ్వాలని’  ఆఙ్ఞాపించిరి.

భట్టర్ పిన్న వయస్సులోనే కుశాగ్రబుద్ధిని కలిగి ఉండేవారు. ఆ విషయంలో కొన్ని  ఘటనలు ఇక్కడ పరిశీలిద్దాము.

 • భట్టర్ ఒకసారి వీధిలో ఆడుకొనుచుండగా  సర్వజ్ఞభట్టర్ అనే   పండితుడు పల్లకిలో వచ్చిరి.          శ్రీరంగదివ్యదేశమున  పల్లకినెక్కి రావడమా! అని నేరుగ వారి వద్దకు వెళ్ళి వాదమునకు రమ్మని సవాలు విసిరిరి భట్టర్.  సర్వజ్ఞభట్టర్ పరాశరభట్టర్ ని చూసి చిన్నబాలుడని భావించి ‘ మీరు ఏ ప్రశ్న అడిగినా మేము సమాధానము చెప్పెదమనిరి’. భట్టర్ ఒక పిడికెడు ఇసుకను తీసుకొని ‘ఇది ఎంత అని?’ అని అడిగిరి.  సర్వజ్ఞభట్టర్ మాటలురానివాడై తనకు తెలియదని చెప్పెను. భట్టర్ “ఒక పిడికెడు” అని సమాధానము చెప్పిరి. భట్టర్ తెలివికి ఆశ్చర్యం చెంది పల్లకిదిగి భట్టర్లని పల్లకిలో కూర్చోబెట్టి తాము పల్లకి మోస్తూ ఆళ్వాన్ వద్దకి తీసుకెళ్ళి స్తుతించిరి.
 • భట్టర్ గురుకులవాసమున ఉన్నపుడు  వీధిలో ఆడుతున్నారు. అప్పుడు  ఆళ్వాన్ వచ్చి పాఠమునకు వెళ్ళకుండా ఆడుకుంటున్నావెందుకు?’ అని  ప్రశ్నించిరి. భట్టర్ ఇలా చెప్పిరి “ప్రతి దినము చెప్పిన సంథయే (పాఠము వళ్ళెవేయుట) మళ్ళీ మళ్ళీ చెపుతున్నారని’ అనిరి. సాధారణముగా ఒక సంథ 15 దినములు నడుచును. కాని భట్టర్ పాఠాన్ని మొదటి సంథలోనే కంఠస్థ పరిచేవారు. ఆళ్వాన్ మచ్చుకకు ఒక పాశురమును అడుగగా భట్టర్ చాలా సులువుగా దానిని పఠించెను.
 • ఒకసారి ఆళ్వాన్ తిరువాయ్ మొళిలోని ‘నెడుమార్కడిమై’ అనే పదిగమ్ చెపుతున్నపుడు దానిలో  “శిరుమా మనిశర్” అనే పదం వద్ద భట్టర్ ఇలా అడిగిరి “ఒకే వ్యక్తి చిన్నగా మరియు పెద్దగా ఉన్నారనడము అసంగతముగా లేదా?” అని, దానికి ఆళ్వాన్ వివరణ ఇలా చెప్పెను ‘మొదలిఆండాన్ మరియు అరుళాళపెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ వంటివారు శరీరదృష్ట్యా  చిన్నవారైనప్పటికి ఙ్ఞానం మరియు వివేకములో చాలా పెద్దవారు కదా!’ అని. భట్టర్ ఈ తర్కసమాధానమునకు సంతృప్తిచెందిరి.

భట్టర్ పెద్దవారైన తరువాత సాంప్రదాయమునకు దర్శనప్రవర్తకులు గా మారిరి. భట్టర్ ఙ్ఞానగుణసంపన్నులు. ప్రబంధార్థములలో(అరుళిచెయల్) యందు బహునిష్ణాతులు.

ఆళ్వాన్ వలె భట్టర్ కూడా తిరువాయ్ మొళి  అర్థభావనలో లీనమయ్యేవారు. వాటిలో కొన్ని ఘటనలు  వ్యాఖ్యానములందు అక్కడక్కడ ఉట్టంకించబడ్డాయి.  ఆళ్వార్ అధికంగా పరాంకుశనాయికాభావనావస్థలో ఉండేవారు – దీనికి భట్టర్ “ఆళ్వార్ మనోభావన తెలుసుకొనుట ఎవరికి సాధ్యపడదు”  అని చెప్పేవారు .

వివిధ సంఘటనలలో  భట్టర్ వినయం, ఉదారత్త్వం మరియు వివేకాది గుణములు దర్శనమగును. మణవాళమాముని తమ “యతిరాజ వింశతి”లో భట్టరుల ఉదారత్త్వమును ఆళవందార్ల మరియు ఆళ్వాన్ల ఉదారత్త్వముతో పోల్చిరి. చాలమట్టుకు వ్యాఖ్యానములలో  ఐతిహ్యములు మరియు నిర్వాహకములు  భట్టరులచే సంపూర్ణముగావించబడెను.

 • శ్రీరంగరాజ స్తోత్రమందు  ఒక సన్నివేశమును –  ఒకసారి ఒక శునకము పెరియకోవెలకు ఏ విధంగానో దూరెను. దీనికి అర్చకులు దోషనివారణకై  లఘుసంప్రోక్షణ   చేయదలచిరి. ఈ ఇది విన్న  భట్టర్ పెరియపెరుమాళ్ళ వద్దకు వెళ్ళి ఇలా విన్నవించిరి, ‘దాసుడు భగవంతున్ని సేవించుటకై ప్రతిదినము వస్తున్నాడు కదా ! మరి అప్పుడు చేయని సంప్రోక్షణ  ఇప్పుడెందుకు’ అని ప్రశ్నించిరి. ఇది వారి నిగర్వమునకు తార్కాణం – తాము గొప్పపడింతులైనప్పటికిని  శునకముకన్నా తక్కువ అని భావించుకొనిరి.
 • దేవలోకమున దేవుడిగా జన్మించడం కన్నా శ్రీరంగవీధులలో శునకముగానైనా జన్మించవలెను అని భావించేవారట
 • ఒకప్పుడు భట్టర్ రాకను గమనించని  నంపెరుమాళ్  కైంకర్యపరులు అసూయతో వారిని దూషించసాగిరి. అది విన్న భట్టర్ వారిని ప్రతిదూషణం చేయకుండా పైగా వారికి విలువైన ఆభరణాలను మరియు వస్త్రాలతో సన్మానించి కృతజ్ఞతలు చెప్పి ఈ విధముగా అన్నారట ,“ప్రతీ శ్రీవైష్ణవుడు తప్పక రెండు పనులు చేయవలెను”. అవి-  భగవానున్ని కీర్తించడం మరియు తమ స్వాపరాధములను ఒప్పుకొనడం. మేము ఎమ్పెరుమానుల గుణానుభవములో మునిగి  కర్తవ్య నిర్వాహణలో చేసిన లోపములను గుర్తించలేకపోతిమి. ఇప్పుడు మీరు నాకు నా బాధ్యతని గుర్తుచేసి చాలా ఉపకారము చేసినారు, అందుకే మీకు నేను తప్పక ప్రతిఫలమును ఇవ్వవలెను.”. ఇదీ వారి  నైచ్యానుసంధానము.

 

 • చాలామంది వైష్ణవులు భట్టర్  కాలక్షేపగోష్ఠి వచ్చేవారు. ఒకసారి భట్టర్ కాలక్షేపం ఆరంభించక ఒక సామాన్యవైష్ణవుని గురించి ఎదురుచూడసాగిరి. గోష్టిలోని మిగితా పండితులు ఎందుకు ఆలస్యము అని అడుగగా భట్టర్ ఈ విధముగా చెప్పిరి- ఆ  వైష్ణవుడు మీ అంత పండితుడు కాకపోయినప్పటికి  అసలైన రహస్యాన్ని తెలిసినవాడనిరి. ఈ విషయము నిరూపించుటకై ఆ పండితులలో ఒకరిని పిలచి ఇలా అడిగిరి “ఉపాయం అనగానేమి?”, పండితుడు ఇలా చెప్పెను “శాస్త్రములో చాలా ఉపాయములు చెప్పబడినవి అవి- కర్మ, ఙ్ఞాన, భక్తి మరియు యోగములు”. అప్పుడు భట్టర్ మరలా ఇలా ప్రశ్నించిరి. “ఉపేయం అనగానేమి?” దానికి ఆ పండితుడు ఇలా చెప్పెను “గమ్యములు చాలా ఉన్నవి– ఐశ్వర్యము, కైవల్యము మరియు  కైంకర్యము మొదలగునవి”.  భట్టర్ ఇలా తెలిపిరి-  ఎంత పెద్ద పండితులైనప్పటికిని అడిగిన ప్రశ్నకు స్పష్ఠతలేని సమాధానన్ని ఇచ్చిరి. అదే సమయాన ఆ వైష్ణవుడురాగా భట్టర్ వారిని అవే ప్రశ్నలనుడగగా ఇలా సమాధానమును చెప్పెను –       “ఉపాయము మరియు ఉపేయము భగవానుడే”.  ఇదే వైష్ణవనిష్ఠ అని భట్టర్ చెప్పిరి, అందుకే వారికై   మేము ఎదురుచూసామని చెప్పిరి.
 • ఒకసారి సోమాసియాన్డాన్ తిరువారాధనక్రమము గురించి అడుగగా, భట్టర్ వారికి వివరణతో ఉపదేశించిరి. ఒకసారి భట్టర్ వద్దకు సోమాసియాన్డాన్ దర్శనార్ధమై రాగా, భట్టర్ ప్రసాదమును స్వీకరించుటకై ఉపక్రమించి, హఠాత్తుగా తిరువారాధన చేయడము మరిచిపోయారని గ్రహించి, వెంటనే లఘు తిరువారాధనం చేసి, పెరుమాళ్ కు  సిద్ధము చేసిన తళిహ(ఆహారపదార్థాలను)ను నివేదించి  ప్రసాదమును స్వీకరించిరి. అప్పుడు  సోమాసియాన్డాన్ ఆశ్చర్యముని నొంది మరి మాకు పెద్ద తిరువారాధన ఎందుకు ఉపదేశించారని అడిగిరి. భట్టర్ ఈ విధముగా చెప్పిరి- తమకు లఘు తిరువారాధననే చాలును (తిరువారాధన మొదలు పెడితే దానిపైనే నిమగ్నమై ఇతరములపై(కాల క్షేపాదులు/గుణానుభవం) దృష్ఠితగ్గును). కాని సోమాసియాన్డాన్లకు తిరువారాధన పెద్దదైననూ చాలదు(వీరు సోమయాగమును చాలా విశేషముగా జరిపించిరి – అందువలన వీరికి  లఘు తిరువారాధనపై  తృప్తి కలుగదు).
 • ఒకసారి శ్రీరంగమున శ్రీకృష్ణాష్ఠమి ఉరియాడి పురప్పాడు జరుగుచుండగా, భట్టర్ వేదపారాయణ గోష్ఠినుండి ఇదయర్(గొల్లవారి) గోష్ఠిలో చేరిరి. గోష్ఠిశ్రీవైష్ణవులు ఇదేమని అడుగగా వారు-  భగవానుని కటాక్షము ఈ రోజున గొల్లపిల్లలందు ఉండును(ఎందుకనగా ఈ పురప్పాడు ప్రత్యేకముగా వారి కోసమే) కావున కటాక్షము వైపు ఉండడమే కదా మన స్వరూపం అని వివరించిరి.
 • ఒకసారి అనంతాళ్వాన్, భట్టర్ ని  పరమపదనాథునకు రెండు హస్తములు ఉండునా లేక నాలుగా? అని అడిగిరి. దీనికి భట్టర్ – రెండురూపములు ఉండును – రెండు హస్తములు ఉంటే పెరియ పెరుమాళ్, నాలుగు హస్తములు ఉంటే నమ్పెరుమాళ్ అని సమాధానమునిచ్చిరి.
 • చాలా దూరము నుండి వచ్చిన  అమ్మణిఆళ్వాన్ ఏదైన విశేషమును అనుగ్రహించమని అభ్యర్ధించిరి. దానికి భట్టర్ తిరువాయ్ మొళిలోని నెడుమార్క్ డిమై పదిగమ్ చెబుతూ –భగవంతుడిని  గురించి తెలుసుకోవడము  కేవలం ఆహారాన్ని రుచి చూసినట్లుగా, అదే భాగవతుల గురించి తెలుసుకోవడము తృప్తిగా కడుపునిండా భోంచేసినట్లని చెప్పిరి.
 • ఒకసారి ఒక రాజు భట్టరుల కీర్తి తెలుసుకొని వారివద్దకి వచ్చి ఏవిధమైన ధనసహాయము కావాలన్న మా దగ్గరికి రమ్మని చెప్పిరి. భట్టర్ దీనికి ఇలా సమాధానమిచ్చిరి-  ‘ఒకవేళ నమ్పెరుమాళ్ళ  హస్తము(సదా రక్షించే అభయహస్తము) వేరే దిక్కుకు మారిననూ, మేము ఇతరుల సహాయార్ధమై ఎక్కడికి రాము’ అని చెప్పిరి.
 • కూరత్తాళ్వాన్ తో అముదనార్ కి ఆచార్య శిష్యసంబంధం ఉండడం వలన ఆళ్వాన్ కుమారులైన భట్టర్ ని శిష్యదృష్ఠితో చూసేవారు. దీనికి భట్టర్ “ఈ దృష్ఠి అంగీకరించదగినదే, కానీ అముదనార్ తమను తమ శిష్యులుగా భావిస్తున్నామని ఎప్పుడు చెప్పలేదే “ అని బాధచెందేవారు.
 • ఒకరు భట్టర్ ని  ఇలా అడిగిరి “శ్రీ వైష్ణవులు దేవతాంతరములతో ఎలా ప్రవర్తించవలెను?”, భట్టర్  బదులుచెబుతూ ‘మీరు ప్రశ్న అడిగే విధానమే సరిగ్గా లేదు, ఈ విధముగా అడుగవలెను’ ‘దేవతాంతరములు శ్రీవైష్ణవులతో ఏవిధముగా ప్రవర్తిస్తారు?”అని చెప్పిరి. దేవతాంతరములు రజోతమో గుణములతో కూడి ఉందురు మరియు శ్రీవైష్ణవులు కేవలం సత్త్వగుణసంపన్నులు. సహజముగా దేవతాంతరములు శ్రీవైష్ణవులకు సహాయకులుగా ఉందురు. (ఈ ఐతిహ్యం కూరత్తాళ్వాన్ చరితములో తెలియును).
 • భట్టరుల వైభవం వాచామగోచరం. వీరి తల్లిగారే (స్వతహాగా  మహాఙ్ఞాని)స్వయంగా తమ కుమారుని శ్రీపాదతీర్ధమును స్వీకరించేవారట. దీనికి కారణం అడుగగా, ‘ఒక శిల్పి రాతిని శిల్పముగా మార్చును, ఆ శిల్పము భగవానుని మూర్తి అయితే దానిని భక్తిగౌరవములతో నమస్కరించవలసినదే కదా! అలానే నేను భట్టరులకు జన్మనిచ్చినను వారి అపారవైభవము వలన వారి శేషత్త్వమును స్వీకరిస్తున్నాము’ అని వివరించినది.
 • ఒకసారి గొప్పపండితులైన దేవతాంతరపరుడి ధోవతి అనుకోకుండా భట్టర్ వారికి తగిలినది. భట్టర్ సంఘటనకు కొద్దిగా కలతచెంది సౌమ్యముగా వారితో మాట్లాడి పంపివేసి వెంటనే వారి తల్లిగారి వద్దకి పరిగెత్తి దీనికి ప్రాయశ్చిత్తమేమని అడిగిరి. ఆవిడ ‘శ్రీవైష్ణవుని శ్రీపాదతీర్ధస్వీకరణమే దీనికి ప్రాయశ్చిత్తమనిరి’. వారువెంటనే ఒక  శ్రీవైష్ణవుడి దగ్గరికి పరుగెత్తి వారి శ్రీపాదతీర్ధమును ఇవ్వవలసినదిగా అభ్యర్థించిరి. ఆ శ్రీవైష్ణవుడు భట్టర్ వైభవం తెలిసిన వారై ఇచ్చుటకు నిరాకరించిరి. కాని భట్టర్ వారిని  అభ్యర్థించి వారి శ్రీపాదతీర్ధమును స్వీకరించిరి.
 • ఒకసారి భట్టర్ తిరువాలవట్ట(చామర) కైంకర్యమును నంపెరుమాళ్ కు కావేరినది వద్ద గల మండపములో చేయుచున్నారు. సూర్యాస్తమసమయాన కొందరు భట్టర్  కు సంధ్యావందన సమయమని గుర్తుచేసిరి. దానికి  భట్టర్- ‘మేము భగవత్కైంకర్యములో ఉన్నాము కావున దీనిని  చిత్రగుప్తుడు పాపముగా పరిగణించడు’ అని సమాధానమిచ్చిరి. అళగియ పెరుమాళ్ నాయనార్ తమ  ఆచార్య హృదయములో దీనిని ఇలా సూత్రపరిచిరి- అత్తాణి చేవగత్తిల్ పొతువానతు నజువుమ్” (அத்தாணிச் சேவகத்தில் பொதுவானது நழுவும்)- భగవత్కైంకర్య భిన్నములైన పనులు చేస్తు నిత్యకర్మలను మానుట దోషం( ఉదా- పిచ్చాపాటికి మాట్లాడుట,TV చూడడం లాంటివి).
 • ఒకసారి అధ్యయన ఉత్సవము జరుగుచుండగా ఆండాళ్ అమ్మన్గార్ భట్టరులకు ద్వాదశిపారణ గురించి గుర్తుకు చేసెను. దానికి భట్టర్ ఇలా  సమాధానము చెప్పెను,“భగవానునికి పెద్దఉత్సవము  జరుగుతుండగా దానిలో నిమగ్నమైన ఉన్న మనకు ఈ రోజు ఏకాదశి/ద్వాదశి అని ఎలా గుర్తుకువస్తుంది?”. అనగా దీని సారం- భగవదనుభవము చేయుచున్నపుడు తిండిధ్యాస ఉండరాదు (దీనిని విపరీతార్థముగా తీసుకొని ఏకాదశి ఉపవాసం చేయరాదనే దురాలోచన ఏర్పడింది. కాని  ఏకాదశి ఉపవాసవ్రతం అనివార్యం).
 • ఒకసారి భట్టర్ తమ శిష్యులకు దేహం మరియు దాని అలంకరణపై వ్యామోహమును వదిలివేయమని చెప్పిరి. కాని మరునాడు భట్టర్ మంచిపట్టు వస్త్రమును, ఆభరణములను ధరించి వచ్చెను. శిష్యులు మీరు చెప్పినవి మీరే ఆచరించడం లేదే,  ఇది అసంగతంగా ఉన్నదే అని అడిగిరి. భట్టర్ ఇలా సమాధనమిచ్చిరి- మా శరీరము కోయిలాళ్వార్ – భగవానునికి వాసస్థలముగా భావించెదము. కావుననే ఈ మండపమును(దేహం) అలంకరించుకొంటామని చెప్పిరి. ఒకవేళ మనకే గనుక అద్యవసాయమ్ (గట్టి నమ్మకము)ఎర్పడినచో ఈ దేహమును పలువిధములుగా అలంకరించుకొనవచ్చును.
 • కూరత్తాళ్వాన్ కు శిష్యులైన ఆ దేశరాజు వీరసుందర బ్రహ్మరాయన్ ఒక మందిరం నిర్మించదలచిరి దానికిఅడ్డుగా ఉన్న పిళ్ళైఆళ్వానుల తిరుమాళిగను కూల్చివేయదలచిరి. భట్టర్ ఆ రాజును అలా చేయవద్దని ఆజ్ఞాపించగా వారు వినలేదు. అప్పుడు భట్టర్ శ్రీరంగమును వదిలి తిరుక్కోష్టియూర్ కి వెళ్ళి కొంత కాలము నివసించిరి. ఆ సమయములో భట్టర్ శ్రీరంగనాథుని విరహముచే బాధలో మునిగిపోయిరి. ఆ రాజు మరణించాక భట్టర్ శ్రీరంగమునకు తిరిగి వచ్చిరి,  శ్రీరంగమునకు వచ్చే సమయాన శ్రీరంగరాజ స్తవమును రచించిరి.
 • ఒకసారి భట్టర్ వాదములో కొందరిని ఓడించిరి. వారు కుయుక్తితో ఒక కుండలో సర్పమునుంచి అందులో ఏమున్నదని అడిగిరి. భట్టర్ అందులో సర్పమున్నదని తెలుసుకొని, “లోపల ఒక ఛత్రం ఉన్నద”ని చెప్పిరి. ఆ పండితులు సమాధానముతో కలవరపడగా భట్టర్ ఇలా వివరించిరి-  పొయ్ గై ఆళ్వారుల  ముదల్ తిరువందాదిలోని పాశురమును చెప్పిరి “శెన్ఱాల్ కుడైయామ్” అనగా –ఆదిశేషుడే భగవానినికి ఛత్రం వంటి వాడు కనుక  సర్పమనగా (ఆదిశేషన్)మరోవిధంగా  ఛత్రం అని వివరించిరి.

ఇలా చాలా సంఘటనలు వారి జీవితమునందు జరిగినవి. ఇవన్నియు మళ్ళీమళ్ళీ స్మరణకు వచ్చి  ఆనందమయమగును మనస్సు.

భట్టర్ కు పెరియపెరుమాళ్  కన్నా అమ్మ అయిన  శ్రీరంగనాచ్చియార్ తో   ప్రత్యేకానుబంధము ఉండెడిది. ఒకసారి నమ్పెరుమాళ్ నాచ్చియార్ తిరుక్కోలములో ఉండి భట్టర్ తో ‘మేము శ్రీరంగనాచ్చియార్ వలె ఉన్నమా?’ అని అడిగిరి. భట్టర్ ఇలా సమాధానమిచ్చిరి- ‘అంతా బాగానే ఉంది కాని అమ్మ నేత్రములలో ఉన్న కారుణ్యము మీ  నేత్రములలో కరువైనది’ అని అనిరి. హనుమాన్ తాము  రాముణ్ణి మరియు సీతను పొగుడుతు – సమస్త కళ్యాణగుణములలో ఇద్దరు సమఉజ్జీయులే కాని  సీతమ్మకు మాత్రము       “అసితేక్షణ” (అందమైన నేత్రములు) అనే విశేషగుణం ఉన్నదని చెప్పెను. శ్రీగుణరత్నకోశములో  శ్రీరంగనాచ్చియారులతో గల అనుబంధమును కీర్తించిరి.

భట్టర్ క్లిష్టమైన పాశురాలకు అద్భుతమైన వివరణలను ఇచ్చారు. వాటిలో కొన్నింటిని ఇక్కడ అనుభవిద్దాం.

 • పెరియతిరుమొజి 7.1.1 – కరవా మడనాగు పాశురమునకు – పిళ్ళై అముదనార్ వివరణ –  ఆళ్వార్ గోవు, భగవానుడు దూడ – ఎలాగైతే  ఆవు తన దూడకై ఆప్యాయతతో ఎదురుచూచునో ఆళ్వార్ కూడ భగవానునికై  ఎదురుచూడును. కాని భట్టర్ ఈ వివరణలో కొంత మార్పుచేసి ఈ విధముగా చెప్పిరి “కరవా మడనాగు తన్ కన్ఱు” కలిపి చదువవలెను,  అందువలన దీనర్థం ఇలా మారును  “ దూడ తన తల్లి ఆవు కొరకై ఆప్యాయతతో ఎదురు చూచునో” అలా, దీనిని  పూర్వాచార్యులు కూడా అభినందించిరి.
 • పెరియ తిరుమొళిలోని 4.4.6 వ్యాఖ్యానము- అప్పాన్ తిరువజున్తూర్ అరయర్ మరియు ఇతర  శ్రీవైష్ణవులు భట్టరులను ఈ పాశురార్థమును వివరించమని అభ్యర్థించిరి. భట్టర్ వారిని పాశురము చదువమని అడిగి విని వెంటనే రావణుడు అన్న వచనములివి అని తెలిపిరి. భట్టర్ ఇక్కడ ఈ విధముగా వివరించెను రావణుడు (గర్వముతో) ఇలా అన్నాడు, “నేను ముల్లోకాధిపతిని  కాని సాధారణ మానవుడు తాను వీరుడని తలచి  నాతో యుద్ధము చేయుటకై వచ్చెను”అని.  అయినను  చివరకు రాముని చేతిలో రావణుడు ఓడిపోయాడు.

 

భట్టరుల జీవితములో ముఖ్యమైన సంఘటన-తిరునారాయణపురమునకు వెళ్ళి మాధవాచార్యులను (పూర్వాశ్రమములో నంజీయర్) వాదములో ఓడించి తిరిగి మన సంప్రదాయములోనికి తీసుకురావడము.

భగవానుని ఆఙ్ఞమేరకు మాధవాచార్యులను సంస్కరించవలెనని భట్టర్ తిరునారాయణపురమునకు పల్లకిలో శ్రీవైష్ణవగోష్టితో కూడి వెళ్ళిరి. ఈ రీతిన వెళ్ళిన భట్టర్ ని   మాధవాచార్యుల శిష్యులు అడ్డగించిరి. పిమ్మట భట్టర్  సాధారణ వేషమును ధరించి మాధవాచార్యుల తదీయారాధనకూటమునకు వెళ్ళిరి. అక్కడ వారు తదీయారాధన చేయక వేచిఉండగా మాధవాచార్యులు గమనించి భట్టర్ ను సమీపించి  కారణమడిగిరి. అప్పుడు భట్టర్ మీతో వాదము కావలెనని అడిగిరి. మాధవాచార్యులు భట్టరుల గురించి విని ఉండడము వలన, వారేనని తెలుసుకొని(ఎందుకనగ తనతో గెలిచే ధైర్యము వేరవరికిని లేదని)భట్టర్ తో వాదములో పాల్గొనిరి. తిరునెడున్తాన్డకమును ప్రమాణంగా చూపిస్తు భగవానుని పరత్త్వమును తెలిపిరి. ఇతర ప్రమాణశాస్త్రాల ద్వారా పరత్త్వముని నిర్ణయించిరి. మాధవాచార్యులు తమ ఓటమిని అంగీకరించి భట్టర్ శ్రీచరణములని ఆశ్రయించి వారిని తమ ఆచార్యులుగా అంగీకరించిరి. భట్టర్  అరుళిచ్చెయల్  మరియు సంప్రదాయార్థములను ఉపదేశించి శ్రీరంగమునకు అధ్యయనోత్సవము ఆరంభమగుటకు ఒక రోజు ముందు చేరిరి. శ్రీరంగములో వీరికై విశేష స్వాగతమును ఏర్పాటు చేసిరి. భట్టర్ పెరియపెరుమాళ్ళ వద్దకి వెళ్ళి అక్కడ జరిగిన వృత్తాంతమును విన్నవించిరి. పెరియపెరుమాళ్ళు చాలా సంతోషపడి భట్టరులని తిరునెడున్తాన్డగమును పఠించమని ఆఙ్ఙాపించిరి. అప్పడినుండి శ్రీరంగములో అధ్యయనోత్సవ ఆరంభమునకు  ముందురోజు తిరునెడున్తాన్డగమ్  సేవించు సాంప్రదాయం పరంపరగా  ఇప్పటివరకును వచ్చుచున్నది.

భట్టర్ మొట్టమొదటి గ్రంథము రహస్యత్రయము. తిరుమంత్రము, ద్వయమంత్రము  మరియు చరమశ్లోకార్థములను అద్భుతముగా ఎనమిది శ్లోకములలో నిబిడీకరించారు అదే అష్టశ్లోకి.   క్లిష్టమైన శాస్త్రార్థములను సులభరీతిలో శ్రీరంగరాజస్తవమునందు వర్ణించిరి. విష్ణుసహస్రనామ వ్యాఖ్యానములో  భగవానుని ప్రతినామమునకు ప్రత్యేక విశేషణమును తెలిపిరి. శ్రీగుణరత్నకోశము అను స్తోత్రమందు శ్రీరంగనాచ్చియారుల వైభవమును అద్భుతంగా వివరించిరి.

మన పూర్వాచార్యులలో భట్టర్  చాలా తక్కువ కాలము జీవించిరి. ఒకవేల వారు ఇంకొంత కాలము కనుక జీవించి ఉంటే తప్పక ఇక్కడినుండే పరమపదమునకు సోపానమును వేసెడివారు. భట్టర్ నంజీయర్ ను  తిరువాయ్ మొళికి వ్యాఖ్యానమును రాయమని ఆజ్ఞాపించి, వారిని తమ తర్వాత దర్శనప్రవర్తకులుగా నియమించిరి.

ఒకసారి భట్టర్ ఆనందపరవశమున కొన్ని పాశురములను వాటి అర్థములను పెరియపెరుమాళ్ళ ఎదుట విన్నవించిరి. దానికి పెరుమాళ్ ఆనందించి,  “మీకు మోక్షమును ప్రసాదిస్తున్నాము ఇప్పుడు”అని చెప్పిరి. భట్టర్ అది విని ఆనందపరవశులై, పెరుమాళ్ తో ఇలా విన్నవించిరి  ‘ఈ రూపాన్ని(నంపెరుమాళ్) పరమపదములో దర్శించకుంటే  అక్కడి నుండి శ్రీరంగమునకు తిరిగివచ్చెద’ మని చెప్పిరి. తమ తల్లిగారి వద్దకి వెళ్ళి ఈ విషయమును తెలిపిరి. దానికి వారు తన కుమారుడు తమ కన్నా మొదలు మోక్షమును పొందుతున్నారని భట్టర్ కన్నా ఎక్కువగా ఆనందించిరి (  ఇదే మన పూర్వాచార్యుల నిష్ఠ   -తమ జీవన స్వస్వరూపమును పూర్తిగా అవగాహన కలవారు).

కొందరు శ్రీ వైష్ణవులు భట్టర్ ను ఈ విధముగా అడిగిరి “పెరియ పెరుమాళ్ళు సంతోషముతో మీకు మోక్షమును ప్రసాదించినప్పుడు మీరు ఎందుకు సమ్మతమును తెలిపిరి? ఈ సంసారమందు  కొట్టుమిట్టాడుతున్న జీవాత్మలని ఉద్దరించాలి కదా? అక్కడకి వెళ్ళి ఏమిచేస్తారు?  ఈ కార్యమును ఎవరు పూర్తిచేస్తారు?”. దీనికి భట్టర్ “ఎలాగైతే శుద్ధమైన నెయ్యి  శునకము కడుపులో ఇమడలేదో అలా మేము ఈ సంసారమునందు ఇమడలేము ” అని సమాధానమిచ్చిరి.

అంతిమ దినమున భట్టర్  వైష్ణవులందరిని తమ తిరుమాళిగకు పిలచి విశేషతదీయారాధన చేసిరి. పద్మాసనములో కూర్చొని, తిరునెడున్దాడగమును సేవిస్తు ఆనందముతో తిరుమేనిని వదిలి పరమపదమునలంకరించిరి. అందరు దు:ఖముతో చరమ కైంకర్యమును చేసిరి. వారి తల్లిగారైన  ఆండాళ్  సంతోషముతో భట్టరుల చరమతిరుమేనిని ఆలింగనమును చేసుకొని వారికి వీడుకోలు పలికెను. భట్టర్  జీవితము భక్తుల హృదయమును రంజింపచేయును.

భగవానునితో మరియు ఆచార్యులతో మనకు ఇలాంటి సంబంధము ఉండేలా భట్టరు వారి శ్రీ చరణముల యందు ప్రార్థిస్తాము .

భట్టర్ తనియన్ :

శ్రీ పరాశర భట్టార్య శ్రీరంగేశ పురోహిత:|

శ్రీవత్సాంక సుత: శ్రీమాన్ శ్రేయసే మేస్తు భూయసే ||

 

 

 

 

source:

20 thoughts on “పరాశర భట్టర్

 1. Pingback: namjeeyar | guruparamparai telugu

 2. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

 3. Pingback: శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము | srIvaishNava granthams – Telugu

 4. Pingback: erumbi appA | guruparamparai telugu

 5. Pingback: ఎరుంబి అప్పా | guruparamparai telugu

 6. Pingback: 2014 – June – Week 2 | kOyil

 7. Pingback: కూరత్తాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

 8. Pingback: ముదలియాణ్డాన్ | guruparamparai telugu

 9. Pingback: సోమాసియాణ్డాన్ | guruparamparai telugu

 10. Pingback: కిడాంబి ఆచ్చాన్ | guruparamparai telugu

 11. Pingback: తిరువరంగత్తు అముదనార్ | guruparamparai telugu

 12. Pingback: అనంతాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

 13. Pingback: వేదవ్యాస భట్టర్ | guruparamparai telugu

 14. Pingback: పిన్భళగియ పెరుమాళ్ జీయర్ | guruparamparai telugu

 15. Pingback: నడువిల్ తిరువీధి పిళ్ళై భట్టర్ | guruparamparai telugu

 16. Pingback: అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ | guruparamparai telugu

 17. Pingback: 2015 – June – Week 1 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

 18. Pingback: తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్ | guruparamparai telugu

 19. Pingback: తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి – 10 – కడిమలర్ | dhivya prabandham

 20. Pingback: కూర నారాయణ జీయర్ | guruparamparai telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s