నమ్మాళ్వార్

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వవరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

క్రిత సంచికలో మనం సేనముదలియార్ (విష్వక్సేనులు)  గురించి చదివాము. ఇప్పుడు  నమ్మాళ్వార్ గురించి పరిశీలిద్దాం.

 నమ్మాళ్వార్

తిరునక్షత్రం : వైశాఖ మాసము, విశాఖా నక్షత్రం.
అవతారస్థలం : ఆళ్వార్ తిరునగరి
ఆచార్యులు : విష్వక్సేనులు
శిష్యులు : మధురకవి ఆళ్వార్, నాథమునులు తదితరులు

నమ్మాళ్వార్లకి కారిమారన్, శఠగోపులు, పరాంకుశులు, వకుళాభరణులు, వకుళాభిరాములు, మఘిళ్ మారన్, శఠజిత్ మరియు క్కురుగూర్ నంబి అను నామథేయములు ఉన్నవి.

కారి మరియు ఉడయనంగై అను పుణ్య దంపతులకు తిరుక్కురుగూర్ (ఆళ్వార్ తిరునగరి) అను గ్రామమున నమ్మాళ్వార్ జన్మించిరి.  కలియుగం ప్రవేశించిన కొద్ది రోజులకు నమ్మాళ్వార్  అవతరించిరి. భగవద్గీతలో గీతాచార్యుడు ఈ విధముగా చెప్పెను “అనేక జన్మల తరువాత కనపడునది కనపడనిది మొత్తం వాసుదేవునకు చెందును అన్న అభిప్రాయమునకు వచ్చును. అలాంటి జ్ఞానులు అరుదుగా కనపడతారు”. ఎమ్పెరుమాన్  కు ఆప్తుడయిన నమ్మాళ్వార్   జీవితమును మరియు వారి శ్రీసూక్తి గ్రంథములను చూసి వీరు ఇలాంటి  జ్ఞానియే అని నిర్ధారణ చేయవచ్చును. వీరి జీవిత కాలము (32 సంవత్సరములు) మొత్తము చింత చెట్టు (తిరుపుళియాళ్వార్) క్రిందనే ఉండెను. నిత్యము యోగము నందు భగవానుని గురించి స్మరించుచుండెడివారు. తిరుక్కురుగూర్ అనే శబ్దము వినగానే (తిరువాయ్మొళి సేవించు సమయమున ప్రతి  పదిగము చివరి పాశురములో నమ్మాళ్వార్ల పేరు మరియు పేరుకు ముందు వీరు అవతరించిన స్థలము క్కురుగూర్ అని వచ్చును. ఆళ్వార్ తిరునామం మరియు అవతారస్థలం  ఉచ్చరించగానే, దక్షిణ దిశగా (ఆళ్వార్ తిరునగరి – ఆ దిశలో ఉన్నందున) అంజలి సమర్పించాలి అని మన పూర్వాచార్యులు  నియమనం.

నమ్మాళ్వార్లు ప్రపన్న జనకూటస్థులుగా పరిగణింపబడతారు, అనగా  ప్రపన్న గోష్ఠికి  ప్రప్రథములు అలాగే వైష్ణవ కులపతిగా కీర్తింపబడ్డారు. ఆళవందార్లు తమ స్తోత్ర రత్నమున 5వ శ్లోకమున – తనకు, తనవారికి మరియు తన తరువాతి తరాలకు అందరికి సర్వం అయిన (అనగా తండ్రి, తల్లి, తనయులు మరియు  ధనము మొ॥) వకుళాభిరాముల పాద పద్మములకు  ప్రణమిల్లుతున్నానని స్తుతించారు.

ఆళ్వార్ శయన తిరుక్కోలం వీరి పాదాల వద్ద రామానుజులు (భవిష్యదాచార్యులు) వారు – ఆళ్వార్ తిరునగరి

ఎమ్పెరుమానార్ (శ్రీరామానుజులు) (ఆది శేషుల అవతారమయినప్పటికి) “మాఱన్ అడి పనిందు ఉయ్ త్తవన్ అనగా నమ్మాళ్వార్లకు శరణాగతి చేసి తరించెనని ప్రసిద్ధి పొందెను.

నంపిళ్ళై  పూర్వాచార్యుల గ్రంథములను ఆధారము చేసుకొని, వారి ఈడు వ్యాఖ్యాన అవతారికలో మరియు తిరువిరుత్తం వ్యాఖ్యాన అవతారికలో ఎమ్పెరుమాన్  లీలా విభూతిలో నమ్మాళ్వార్లను  బద్ధజీవుడను శ్రీవైష్ణవునిగా తీర్చి దిద్దుటకు ఎంచుకున్నారని ధృవీకరించిరి. నమ్మాళ్వార్ల మాటలను ఆధారముగా చేసుకొని ఈ విషయం ప్రతిపాదించెను. ఎమ్పెరుమాన్ తమ నిర్హేతుక కృపాకటాక్షముచే  నమ్మాళ్వార్లకు జ్ఞానమును ప్రసాదించెను. ఆళ్వార్ ఈ జ్ఞానము చేత భూత, భవిష్యత్ వర్తమానములను చూడగలిగిరి. తమ శ్రీసూక్తములలో పలుమార్లు ఈ సంసారమందు అనాదిగా చిక్కుకొని ఉన్నారని ఇక ఒక్క క్షణమయిన ఉండలేనని భగవంతునికి విన్నవించెను. వీరికి సంసారమున ఉండు, సూర్యుని తాపమునకు వేడి అయిన ఎర్రని నేలపై పాదరక్షలు లేకుండ నిలబడినట్లుగా ఉన్నదని భావించిరి. తిరువాయ్మొళి మొదటి పాశురమున తమకు ఎమ్పెరుమాన్ జ్ఞానమును అందించి తరింపచేసెనని వెల్లడించిరి. ఈ ప్రకారముగా వీరు కూడ సంసారి (బద్ధ జీవాత్మ) అని ఎమ్పెరుమాన్  కృప చేత మాత్రమే జ్ఞానము లభించినదని మనం అర్ధం చేసుకోవాలి. ఇదే ప్రకారము (తర్కము) ఇతర ఆళ్వార్లకు కూడ వర్తించును. ఎందుకనగా

 •  నమ్మాళ్వార్ అవయవి మిగితా (ఆండాళ్ కాక) ఆళ్వార్లు అవయవాలుగా స్థితమై ఉన్నారని ప్రసిద్ధి.
 • ఆళ్వార్లు తాము సంసారమున ఉన్నామని కేవలం ఎమ్పెరుమాన్  కృపచేతనే  తమకు జ్ఞానమును కలిగినదని తమతమ శ్రీసూక్తములయందు వెల్లడించిరి.

నమ్మాళ్వార్ అనుగ్రహించిన  4 దివ్య ప్రబంధములు.

 • తిరువిరుత్తం (ఋగ్వేద సారం)
 • తిరువాశిరియమ్ (యజుర్వేద సారం)
 • పెరియ తిరువన్దాది (అథర్వ వేద సారం)
 • తిరువాయ్  మొళి (సామవేద సారం)

నమ్మాళ్వార్ల  4 ప్రబంధములు 4 వేదములతో సమానము. వారికి “వేదమ్ తమిళ్ శెయ్ద మాఱన్” అనగా సంస్కృత వేద సారమును తమిళం అందించినవారు అని బిరుదు. మిగితా ఆళ్వార్ల ప్రబంధములు వేద సంపూరక భాగములుగా (అనగా శిక్ష, వ్యాకరణము మొ॥) ప్రసిద్ధి.  తిరువాయ్మొళి ఆళ్వార్లు పాడిన 4 వేల పాశురములకు సారముగ కీర్తింపబడినది. మన పూర్వాచార్యుల గ్రంథములు (వ్యాఖ్యానములు మరియు రహస్య గ్రంథములు) తిరువాయ్మొళి లోని జ్ఞానమును ఆధారముగ చేసుకొని రచించబడ్డాయి. తిరువాయ్మొళికి ఐదు వ్యాఖ్యానములు మరియు అరుంబదము  విస్తృత వ్యాఖ్యానము ఉన్నది .

మన పూర్వాచార్యులు నమ్మాళ్వార్లకు  శ్రీదేవి, భూదేవి, నీళా దేవి, గోపికలు, లక్ష్మ ణ, భరత, శతృఘ్న, దశరథ, కౌసల్య, ప్రహ్లాద, విభీషణ, హనుమ, మరియు అర్జున మొదలగు భక్తుల గుణములు ఉన్నవని నిర్ణయించిరి. కాని వీరందరు నమ్మాళ్వార్ల గుణములలో ఏదో ఒక గుణము మాత్రమే కలిగి ఉన్నారని పూర్వాచార్యుల ఉవాచ. ఇదే నమ్మాళ్వార్ల వైశిష్ఠ్యము.

తిరువాయ్మొళి – పలరడియార్ మున్బరుళియ (7.10.5) – నంపిళ్ళై వారు చాలా అందముగా నమ్మాళ్వార్ల తిరువుళ్ళమును (మనోభావన) వెలికి తీసిరి. ఈ పాశురములో – ఎమ్పెరుమాన్, తమిళములో నిష్ణాతులైన ముదలాళ్వార్ల కంటే మరియు మహాఋషులైన శ్రీవేదవ్యాసులు, శ్రీ వాల్మీకి, శ్రీ పరాశరులు కంటే అతిరిక్తముగా తమకు మాత్రమే  తిరువాయ్మొళిని పాడుటకు  కృపచూపి అనుగ్రహించారని నమ్మాళ్వార్ల విన్నవించారు.

నమ్మాళ్వార్లు గంగ, యమున మరియు సరస్వతి కన్నా ఉత్తమ్మోత్తమ పవిత్రతను కలిగిన త్రామ్రపర్ణి నదీ తీరమున ఉన్న తిరుక్కురుగూర్ అను గ్రామమున అవతరించిరి. ప్రపన్నకులంలో ఉన్న కారి అను వారికి కుమారుడిగా జన్మించెను. తిరుమళిశై ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించినట్లు “మఱణ్తుమ్ పుఱం తొళ మాణ్తర్” – ప్రపన్నులు కేవలం శ్రీమన్నారాయణుడిని తప్ప అన్యులను ఆరాధించని వ్యక్తిత్వము కలవారని. నమ్మాళ్వార్ల  7 తరముల పూర్వులు – తిరువళుత్తి వళనాడర్, వారి కుమారులు అఱన్తాన్గియార్, వారి కుమారులు చక్రపాణియర్, వారి కుమారులు అచ్యుతర్, వారి కుమారులు శెందామరై కణ్ణార్, వారి కుమారులు పొఱ్కారియార్ వారి కుమారులు కారియర్, వారి కుమారులు మన నమ్మాళ్వార్.

పొఱ్కారియార్ తన కుమారుడైన కారికి ఉత్తమ వైష్ణవ కుటుంబ కన్యతో వివాహము చేయదలచి రాబోవు తరములలో వైష్ణవులు జన్మించి లోకానికి ఉద్దరించాలనే సదుద్దేశ్యముతో  వైష్ణవుల ఇంటి అమ్మాయిని వెతుకుచుండిరి. పొఱ్కారియర్ ఒకనాడు తిరువణ్  పరిశారం అను దివ్యదేశమునకు వెళ్ళెను. అక్కడ తిరువాళ్  మార్భర్ అను ఒక వైష్ణవుడిని కలిసెను. వారు కూడ వారి కుమార్తెకు ఉత్తమవైష్ణవ వరుడిని చూస్తున్నట్లుగ తెలుసుకొని వారి కుమార్తె అయిన ఉడైయనన్గైను  కారియార్ కు ఇచ్చి వివాహము చేయుటకు నిశ్చయించుకొనిరి. కారియర్ మరియు ఉడయనన్గై ఇరువురు తిరువణ్ పరిశారం నందున్న తిరువాళ్ మార్భన్ ఎమ్పెరుమాన్  ను దర్శనం చేసుకొని తిరుక్కురుగూర్  వెళ్ళిరి. శ్రీ రాముడు ఆనాడు సీతా పిరాట్టిని వివాహము చేసుకొని అయోధ్యకు వేంచేసినప్పుడు ఆ పురజనులు సంబరాలు జరపుకుని ఎంతటి ఆనందమును పొందినారో అదే విధముగ తిరుక్కురుగూర్ ప్రజలు కూడ నూతన దంపతులను చూసి ఎంతో ఆనందోత్సాహములు చేసుకున్నారు.

కొన్ని రోజుల తరువాత కారియార్ మరియు ఉడయనన్గై తిరువణ్ పరిశారంనకు వెళ్ళి స్వామి దర్శనము చేసుకొని తిరుగుప్రయాణములో  తిరుక్కురుంగుడి నంబి పెరుమాళ్ ను దర్శనము చేసుకొని తమకు కుమారుడిని ప్రసాదించమని  నంబిపెరుమాళ్ ను  ప్రార్థించిరి. నంబిపెరుమాళ్  వారి ప్రార్థనను అంగీకరించి తామే స్వయంగా  పుత్రులుగా జన్మిస్తామని వరమునిచ్చెను. తిరుక్కురుగూర్ వచ్చిన పిమ్మట కొద్ది రోజులకు ఉడయనన్గై గర్భమును ధరించెను. సరిగ్గా కలియుగం ప్రారంభమయిన 43 వ రోజున ఎమ్పెరుమాన్  ఆదేశము ప్రకారము నమ్మాళ్వార్లు శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క దివ్య ఆశీస్సులతో బహుధాన్య సంవత్సరము (ప్రమాది సంవత్సరము), వసంత ఋతువు, వైశాఖ మాసము, శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి తిధి, విశాఖా నక్షత్రము నందు (విష్వక్సేనుల అంశగా) జన్మించిరి. ఈ రహస్యము నమ్మాళ్వారే  “తిరుమాలాల అరుళ్ పెత్త శఠగోపన్ అనగా శ్రీమన్నారాయణుని దివ్య ఆశీస్సులతో  విష్వక్సేనుల అంశగ జన్మించిరని తెలియచేసెను. అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్లు తమ ఆచార్య హృదయమున ఇలా అనుగ్రహించారు –  ఆదిత్య రామదివాకర అచ్యుత బాణుక్కళుక్కు నీన్గాధ ఉళ్ళిరుళ్ నీంగి చోశియాథ పిఱవిక్కడల్ చోశిత్తు వికసియాత పోతిల్ కమలం మలరుమ్పడి వకుళబూషణ్ భాస్కరోదయమ్ ఉన్డాయత్తు ఉడైయణన్గైయాగిఱ పూర్వసణ్ద్యైయిలే” – అనగా ఈ  సంసారము నందున్న జీవుల అవివేకము మరియు మాయను, సూర్యుడు ప్రకాశించినను, ప్రజ్వల సూర్యుడిగా  కీర్తింపబడు శ్రీరాముడు అవతరించినను, ప్రకాశించు సూర్యుడిగా  కీర్తింపబడిన  కృష్ణుడిగా అవతరించినను ఆ మాయను తొలగించలేకపోయిరి. నమ్మాళ్వార్ (వకుళభూషణ భాస్కర) తమ అవతారము చేత ఈ బద్ధజీవులకు జ్ఞానమును ప్రసాదించి మాయను తొలగించిరి. ఇలాంటి సులక్షణ సంపన్నులై వైభవం కలిగిన నమ్మాళ్వార్ ను   ఉడయనన్గై ప్రసవించినది.

నమ్మాళ్వార్లు తిరుక్కురుగూర్ లోని ఆదినాథ ఎమ్పెరుమాన్ కోవెలలో ఒక చింతచెట్టు క్రింద ఆశ్రయము పొందుతారని ముందుగా తెలిసిన ఆదిశేషులు తామే చింతచెట్టుగా అవతరించి ఆళ్వార్లకు నీడగా ఉంటూ వారిని రక్షించిరి.

నమ్మాళ్వార్ల తనియన్:

మాతా పితా యువతయ: తనయా విభూతి:
సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం |
ఆద్యస్య న: కులపతే: వకుళాభిరామం
శ్రీమత్ తదంఘ్రి యుగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా ||

వారి అవతార వైభవమును ఇక్కడ చదవవచ్చును.

సీతా రామాంజనేయ దినేష్ రామానుజ దాసు

మూలము: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/18/nammazhwar/

పొందుపరిచిన స్థానము – https://guruparamparai.wordpress.com/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Source

44 thoughts on “నమ్మాళ్వార్

 1. Pingback: శ్రీమన్ నాధమునులు | guruparamparai telugu

 2. Pingback: ముదలాళ్వార్గళ్ | guruparamparai telugu

 3. Pingback: శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము | srIvaishNava granthams – Telugu

 4. Pingback: కులశేఖర ఆళ్వార్ | guruparamparai telugu

 5. Pingback: మధురకవి ఆళ్వార్ | guruparamparai telugu

 6. Pingback: 2014 – June – Week 2 | kOyil

 7. Pingback: appiLLai – అప్పిళ్ళై | guruparamparai telugu

 8. Pingback: అప్పిళ్ళార్ | guruparamparai telugu

 9. Pingback: పెరియ తిరుమలై నంబి | guruparamparai telugu

 10. Pingback: వాది కేసరి అళగియ మణవాళ జీయర్ | guruparamparai telugu

 11. Pingback: అప్పాచియారణ్ణ | guruparamparai telugu

 12. Pingback: ప్రతివాది భయంకరం అణ్ణన్ | guruparamparai telugu

 13. Pingback: పరవస్తు పట్టర్పిరాన్ జీయర్ | guruparamparai telugu

 14. Pingback: పెరియాళ్వార్ | guruparamparai telugu

 15. Pingback: ముదలియాణ్డాన్ | guruparamparai telugu

 16. Pingback: సోమాసియాణ్డాన్ | guruparamparai telugu

 17. Pingback: కోయిల్ కొమాణ్డూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్ | guruparamparai telugu

 18. Pingback: కిడాంబి ఆచ్చాన్ | guruparamparai telugu

 19. Pingback: వడుగ నంబి | guruparamparai telugu

 20. Pingback: వంగి పురత్తు నంబి | guruparamparai telugu

 21. Pingback: తిరువరంగత్తు అముదనార్ | guruparamparai telugu

 22. Pingback: అమలనాదిపిరాన్ | dhivya prabandham

 23. Pingback: అనంతాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

 24. Pingback: వేదవ్యాస భట్టర్ | guruparamparai telugu

 25. Pingback: పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై | guruparamparai telugu

 26. Pingback: పిన్భళగియ పెరుమాళ్ జీయర్ | guruparamparai telugu

 27. Pingback: నడువిల్ తిరువీధి పిళ్ళై భట్టర్ | guruparamparai telugu

 28. Pingback: అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ | guruparamparai telugu

 29. Pingback: కూర కులోత్తమ దాసులు | guruparamparai telugu

 30. Pingback: అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ | guruparamparai telugu

 31. Pingback: 2015 – June – Week 1 | kOyil – srIvaishNava Portal for Temples, Literature, etc

 32. Pingback: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు | dhivya prabandham

 33. Pingback: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – తనియన్ | dhivya prabandham

 34. Pingback: srI satakOpa (nammAzhwAr) | AchAryas

 35. Pingback: తిరునారాయణ పురత్తు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు | guruparamparai telugu

 36. Pingback: కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు – అవతారిక | dhivya prabandham

 37. Pingback: తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్ | guruparamparai telugu

 38. Pingback: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 6 – ఇన్ఱు తొట్టుం | dhivya prabandham

 39. Pingback: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 3 – తిరితంతాగిలుం | dhivya prabandham

 40. chethan kumara charyulu

  Bhagavath ramanuja charyula Gotra pravara .. chinna jyer swamy vari gotra pravara .. 12 alwarla gotra pravara telpagalaru pl pl pl

  Reply
 41. Pingback: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 7 – కణ్దు కొణ్దు | dhivya prabandham

 42. Pingback: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 8 – అరుళ్ కొణ్డాడుం | dhivya prabandham

 43. Pingback: తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 3వ భాగము | dhivya prabandham

 44. Pingback: పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసర్ | guruparamparai telugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s