దివ్య దంపతులు

శ్రీః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీ వానాచల మహామునయే నమః

గత సంచికలో మనం గురుపరంపర గురించి సంక్షేపముగా తెలుసుకున్నాము.

దివ్య దంపతులు

ఇప్పుడు మనం  ఓరాణ్ వళి ఆచార్య పరంపర గురించి తెలుసుకుందాము. ‘ఓరాణ్ వళి’ అనగా పరంపరాగత జ్ఞాన ప్రసరణ ఒక ఆచార్యుని నుండి శిష్యునకు, మరల ఆ శిష్యుని నుంచి తరువాతి శిష్యునకు అందించే ఒక క్రమం. క్రింతం చెప్పిన విధముగా  స్వరూప జ్ఞానము రహస్య త్రయమే. దానిని ఓరాణ్ వళి గురుపరంపర  క్రమమందు జాగ్రత్తగా నిక్షేపం చేయబడి క్రమంగా మనవరకు  అందించబడింది.

 • పెరియ పెరుమాళ్

పెరియ పెరుమాళ్

తిరునక్షత్రం : శ్రావణ మాసము, రోహిణీ నక్షత్రము
శ్రీసూక్తులు : భగవద్గీత, శ్రీశైలేశ దయాపాత్రమ్ తనియన్  మొదలగునవి.

మన ఓరాణ్ వళి గురుపరంపర పెరియపెరుమాళ్ అపారమైన నిర్హేతుకకృప వలన అతనితోనే ఆరంభవుతుందన్న విషయము క్రిత సంచికలలో చూశాము. భగవంతుడు తాను ప్రథమాచార్యుడిగా స్ధానమును స్వీకరించి శిష్యురాలిగా పెరియ పిరాట్టికి విష్ణు లోకము నందు రహస్యత్రయమును ఉపదేశించాడు.

ఎమ్పెరుమాన్ మాత్రమే  సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడు మరియు శేషి (యజమాని),  మిగిలిన వారందరు పరతంత్రులు (భగవంతుని అధీనులు) మరియు శేషులు (దాసులు).  పరమాత్మ తన స్వతంత్రేచ్ఛ వలన ప్రథమాచార్యుని స్థానాన్ని స్వీకరించాడు. తాను సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తుడు, మరియు సర్వవ్యాపకుడు నిస్సందేహమైన సామర్థ్యము చేత ముముక్షువులకు అనగా మోక్షార్థులకు మోక్షమును ప్రసాదించ గలడు.

పెరియ పెరుమాళ్ (నారాయణుడు) పరమపదము నుండి శ్రీరంగ విమానమున సత్యలోకమునకు వేంచేసి బ్రహ్మ దేవుడిచే ఆరాధింపబడెను. అనంతరం  ఇక్ష్వాకు  ప్రార్ధన వల్ల అయోధ్యనందు రఘువంశీయులచే ఆరాధింపబడెను. అనంతరము  శ్రీరాముడు తమ కులధనమైన  పెరియ పెరుమాళ్ ను విభీషణాళ్వాన్  కు బహూకరించగా,  వారు లంకకు వెళుతూ దారిలో  పెరియ పెరుమాళ్ ను శ్రీరంగము నందు (ప్రస్తుత శ్రీరంగం) దింపెను.  శ్రీరంగ సౌందర్యమును (వండినం ఉరలుమ్ శోలై, మయిలినం ఆళుమ్ శోలై, కొండల్ మీతణవుమ్ శోలై, కుయిలినమ్ కూవుమ్ శోలై)  చూచి ఎమ్పెరుమాన్  ఆ శ్రీరంగధామము నందు దక్షిణ ముఖముగా  పవళించడానికి  నిశ్చయించుకున్నాడు.

పెరియపెరుమాళ్  తనియన్: 

శ్రీ స్తనాభరణమ్ తేజః శ్రీరంగేశయమాశ్రయే
చింతామణి మివోద్వాన్తం ఉత్సంగే అనంతభోగినః

 

 • పెరియ పిరాట్టి

shri ranganaayaki

తిరునక్షత్రం:  ఫాల్గుణ మాసము, ఉత్తరఫాల్గుణి నక్షత్రము

క్రింతం చెప్పిన విధముగా  పెరియ పిరాట్టి విష్ణులోకమందు ద్వయమంత్రము  ఎమ్పెరుమాన్ చే  ఉపదేశం పొందెను. పెరియ పిరాట్టి  ఆచార్య స్వరూపముతో  ఒక మూర్తిగా దర్శనమిస్తుంది.

పారతంత్ర్యము (సంపూర్ణముగా ఎమ్పెరుమాన్  మీద ఆధారపడుట), కృప (సంసారము నందు చిక్కుకొని బాధపడుతున్న వారి యందు దయ) మరియు అనన్యార్హత్వము (తాను  భగవానునకే చెంది ఉండుట) ఈ మూడు లక్షణములు  ఆచార్యునకు తప్పక  ఉండవలసినవి. ఈ మూడు గుణములు పిరాట్టికి సంపూర్ణముగా ఉండడం వలన  ఓరాణ్ వళి గురుపరంపరలో ద్వితీయ స్థానమును  అలంకరించి ఆ తరువాతి ఆచార్యులకు స్ఫూర్తి గా నిలచినది.

సీతా దేవిగా అవతరించినప్పుడు పెరియ పిరాట్టి ఈ మూడు గుణములను ప్రకటించెనని శ్రీవచనభూషణం అను గ్రంథమున పిళ్ళైలోకాచార్య స్వామి అనుగ్రహించారు.

మొదటి సారి – రావణుడు తనను లంకకు కొనిపోవు సమయమున పరమకృపతో ఒప్పుకొనెను దీనికి  కారణం తాను  లంక చేరితే తప్ప దేవతా స్త్రీలకు  విముక్తి లభించదు. జగన్మాతయగు ఆ తల్లి రావణుని యందు కూడ మాతృవాత్సల్యమును చూపి వాని తప్పులను భరించినది.

రెండోసారి –  తాను గర్భిణిగా ఉన్నప్పటికి శ్రీ రాముడు తన రాజ్య ప్రజల విమర్శలు విని సీతమ్మను అరణ్యమునకు వెల్లమనగా,  శ్రీరాముని మాటకు ఎదురు చెప్పక అంగీకరించెను. ఎందుకంటే సీతమ్మ ఎమ్పెరుమాన్  మీద పూర్తిగా ఆధారపడివున్నది. (పారతంత్ర్యం)  కావున ఎంపెరుమాన్  ఏది చెప్పినను తాను అంగీకరించును.

మూడవ సారి –  వనవాసమనంతరం  శ్రీరాముడిని వదిలి పరమపదమునకు వెళ్ళునప్పుడు  తాను ఎమ్పెరుమాన్ కే చెందిన దానిగా నిరూపించు కొనెను. (అనన్యార్హత్వం).

ఈ విధముగా ఆచార్యునిలో ఉండవలసిన లక్షణములను ఈ రీతిన పెరియ పిరాట్టి ప్రకటించెను.

పెరియ పిరాట్టి తనియన్

నమః శ్రీరంగ నాయక్యై యద్బ్రో విభ్రమ భేదతః
ఈశేషితవ్య వైషమ్య నిమ్నోన్నత మిదమ్ జగత్

ఎంపెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్
జై శ్రీమన్నారాయణ

అడియేన్!

మూలము: http://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/17/divya-dhampathi/

పొందుపరిచిన స్థానము – https://guruparamparai.wordpress.com/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

 

43 thoughts on “దివ్య దంపతులు

 1. Pingback: శ్రీ వైష్ణవ గురు పరంపర పరిచయం – 2 | guruparamparai telugu

 2. Pingback: సేనై ముదలియార్ (విష్వక్సేనులు) | guruparamparai telugu

 3. Pingback: శ్రీవైష్ణవ తిరువారాధనము | srIvaishNava granthams – Telugu

 4. Pingback: thirumazhisai-azhwar | guruparamparai telugu

 5. Pingback: కులశేఖర ఆళ్వార్ | guruparamparai telugu

 6. Pingback: తిరుక్కచ్చి నంబి | guruparamparai telugu

 7. Pingback: appiLLai – అప్పిళ్ళై | guruparamparai telugu

 8. Pingback: అప్పిళ్ళార్ | guruparamparai telugu

 9. Pingback: పెరియ తిరుమలై నంబి | guruparamparai telugu

 10. Pingback: కోయిల్ కన్దాడై అప్పన్ | guruparamparai telugu

 11. Pingback: శ్రీ పెరుమ్బుదూర్ ఆది యతిరాజ జీయర్ | guruparamparai telugu

 12. Pingback: తిరుక్కోష్టియూర్ నంబి | guruparamparai telugu

 13. Pingback: mARanEri nambi | guruparamparai telugu

 14. Pingback: అప్పాచియారణ్ణ | guruparamparai telugu

 15. Pingback: తిరుమంగైఆళ్వార్ | guruparamparai telugu

 16. Pingback: పెరియాళ్వార్ | guruparamparai telugu

 17. Pingback: కూరత్తాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

 18. Pingback: ముదలియాణ్డాన్ | guruparamparai telugu

 19. Pingback: సోమాసియాణ్డాన్ | guruparamparai telugu

 20. Pingback: కోయిల్ కొమాణ్డూర్ ఇళయవిల్లి ఆచ్చాన్ | guruparamparai telugu

 21. Pingback: కిడాంబి ఆచ్చాన్ | guruparamparai telugu

 22. Pingback: వడుగ నంబి | guruparamparai telugu

 23. Pingback: వంగి పురత్తు నంబి | guruparamparai telugu

 24. Pingback: తిరువరంగత్తు అముదనార్ | guruparamparai telugu

 25. Pingback: అమలనాదిపిరాన్ | dhivya prabandham

 26. Pingback: ఈయుణ్ణి మాధవ పెరుమాళ్ | guruparamparai telugu

 27. Pingback: వేదవ్యాస భట్టర్ | guruparamparai telugu

 28. Pingback: పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై | guruparamparai telugu

 29. Pingback: పిన్భళగియ పెరుమాళ్ జీయర్ | guruparamparai telugu

 30. Pingback: నడువిల్ తిరువీధి పిళ్ళై భట్టర్ | guruparamparai telugu

 31. Pingback: అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్ | guruparamparai telugu

 32. Pingback: నాయనార్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై | guruparamparai telugu

 33. Pingback: అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ | guruparamparai telugu

 34. Pingback: విళాఞ్జోలైపిళ్ళై | guruparamparai telugu

 35. Pingback: తిరునారాయణ పురత్తు ఆయ్ జనన్యాచార్యులు | guruparamparai telugu

 36. Pingback: తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళాన్ | guruparamparai telugu

 37. Pingback: srI mahAlakshmi (periya pirAtti) | AchAryas

 38. Pingback: ఎంగళాళ్వాన్ | guruparamparai telugu

 39. Pingback: కూర నారాయణ జీయర్ | guruparamparai telugu

 40. Pingback: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 7 – కణ్దు కొణ్దు | dhivya prabandham

 41. Pingback: తిరువెజుకూట్ఱిరుక్కై | dhivya prabandham

 42. Pingback: పిళ్ళై ఉరంగా విల్లి దాసర్ | guruparamparai telugu

 43. pudathusrinivas

  Adiyen, Guruparampara in telugu language is really very fantastic. Being a telugu srivaishnava I feel very happy and I need hard copy of GURUPARAMPARA in telugu language which mentioned about all acharyas.
  Adiyen
  Srinivas
  RAMANUJA dasan.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s